GEBR. MEISER GMBH

Největší výrobní závod, srdce společnosti MEISER, se stejně jako centrála firmy nachází v Sársku ve městě Schmelz-Limbach. Ze Schmelz-Limbachu, sídla rodiny Meiserů, jsou koordinována všechna významná rozhodnutí. Zde všechno začalo, po malých krůčcích se zde budovala a rozvíjela, rozšiřovala a modernizovala firma MEISER. Naše uznání na tomto místě patří průkopníkům oněch začátků: Wilfriedu Geibovi, Erichu Petrymu a Achimu Riviniusovi, jež se zásadní měrou zasloužili o úspěšný rozvoj společnosti. Žádná z dalších poboček nesymbolizuje historii společnosti lépe než Limbach. Milníky prvních 25 let představují pro Limbach zajisté první výrobní závod na rošty v roce 1960, první zinkovna v roce 1969 a výstavba haly BEA v roce 1972 a v neposlední řadě také rozšíření zinkovny v roce 1976. V tomto čtvrtstoletí zaměřuje Edmund Meiser své stěžejní podnikatelské aktivity na pozinkování, obchod s ocelí a její zpracování. Terpve začátkem 80. let je učiněno strategické rozhodnutí pro produkt podlalhových roštů. Důsledně a ve vysokém tempu následuje rozsáhlé rozšiřování výroby.

V roce 1984 vzniká první větší výroba podlahových roštů, v roce 1987 následuje vybudování závodu na dělení materiálu, v roce 1991 rozvoj pokračuje výstavbou expedičních a skladových kapacit. V roce 1998 je přijato rozhodnutí zdvojnásobit stávající kapacity výroby roštů. Na celkové ploše cca 60 000 m2 vzniká nová vysoce moderní výrobní hala a nová, architektonicky náročná centrální správní budova. O 10 let později, v roce 2008 jsou zahájeny práce na projektu přestavby „MEISER v Limbachu 2011“, největším investičním programu v historii společnosti o objemu 40 mil. €.

Nejprve vznikají nové haly vybavené nejmodernějším strojovým parkem pro novou oblast obchodování – výroby trubek. V dubnu 2009 se zahajuje provoz a dnes jejich kapacita představuje cca 50 000 tun ročně. Paralelně je ve spolupráci s vládou spolkové země Sársko zahájena výstavba dnešní silnice 1. třídy, za tímto účelem je nutné snést zeminu o objemu 350 000 m³. Krátce nato je vystavěn komplex hal včetně zaintegrovaného logistického centra o celkové ploše 24 000 m2 a instaluje se vysoce moderní zařízení na zakázkové kusové zinkování. Dokončením výstavby a celkovým rozšířením posiluje lokalita v Limbachu v létě 2011 svoji pozici hlavního garanta výkonnosti společnosti MEISER. V té době vyrábí přibližně 800 zaměstnanců v areálu o celkové ploše 240 000 m2 a s celkovou zastřešenou plochou hal 60 000 m2 dělený materiál z pásoviny, pásovinu lisovanou za studena, podlahové rošty, trubky, ale i sudové obruče z pozinkované pásoviny. Tuto lokalitu dnes řídí rodina Meiserů společně s operativním vedením firmy

 

Založení: 1956
Počet zaměstnanců: 800
Zaměření: Výroba a prodej odporově svařovaných roštů, lisovaných roštů, sudových obručí, dělené pásoviny a pásoviny válcované za studena
Odbytová oblast: celý svět

Gebr. Meiser GmbH
Edmund Meiser Straße 1
66839 Schmelz-Limbach

Tel: + 49 (0) 68 87 30 9-0
 Fax: + 49 (0) 68 87 3 09-3000

E-mail: info@meiser.de 
www.meiser.de