Historie

1956 – 1960: Průkopnická a zakladatelská léta

1956

Edmund Meiser je nejmladším z devíti dětí a na konci války v roce 1945 mu není ještě ani 14 let. Poválečné období v Německu je provázeno velkou chudobou a těžkou prací na obnově země. Edmund Meiser nastupuje svoji profesní dráhu v místní pískovně, ve svých 19 letech se stává jedním z nejmladších střelmistrů v celém Německu a v rámci večerního studia si úspěšně doplňuje obchodní vzdělání. Odvážným, avšak fundovaným přístupem k odstřelu válkou silně poničených budov si vytvoří startovní kapitál pro svůj velký cíl, založení vlastní firmy.

1. srpna 1956 zakládá Edmund Meiser svoji první firmu se sídlem ve Schmelz-Limbachu. Lokalita ve Schmelz-Limbachu je zajímavá, protože se zde dá levně pronajmout stará nádražní hala. S pomocí jediného zaměstnance začíná se zpracováním válcovaného drátu na betonářskou ocel.

1956 Edmund Meiser als Sprengmeister
Klikněte pro zvětšení

1960

Edmund Meiser začíná s řemeslnou výrobou podlahových roštů pro velký region Sársku a zaměstnává cca 10 zaměstnanců.

1960 Firmengelände Schmelz Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
1961 – 1968: Průkopnická a zakladatelská léta

1961

Koupí bývalé celní haly ve Schmelz-Limbachu od Německých spolkových drah začíná Edmund Meiser poprvé pracovat ve svých vlastních prostorách. V 60. letech se Edmund Meiser soustřeďuje především na obchod a jednoduché druhotné zpracování oceli.

1968

Aby vyhověl rostoucí poptávce po podlahových roštěch, rozhodne se Edmund Meiser postavit novou výrobní halu a začne s průmyslovou výrobou podlahových roštů.

Anekdota: Štěstí člověk mít musí, ale i smůla může znamenat štěstí!

První strojní zařízení, které si mladá firma MEISER pořizuje, pochází od firmy Fink z Düsseldorfu a představuje investici ve výši 7.000 DEM. Jedná se o stroj na rovnání drátu značky Wafios. MEISER se tak dostává do pozice, kdy může vyhovět i poptávce zákazníka v Andernachu, z pohledu Sárska, tehdy zahraničního klienta.

Po zaplacení dodané betonářské oceli si Edmund Meiser nejprve myslí, že se jedná o omyl, neboť zaplacená částka vysoce převyšuje částku uvedenou ve vystavené faktuře. Příčina však spočívá v navýšení německé marky vůči francouzskému franku, ke kterému v mezičase došlo.

Při hledání nových obchodních příležitostí nadchne Edmunda Meisera mistr jménem Mertel, který byl tehdy zaměstnán u firmy Röchling. Navrhne mu možnost zpracování pásové oceli, jež může být za výhodné ceny dodávána firmou Hadia ze St. Ingbertu. Stroj potřebný na její zpracování lze pořídit za 30.000 DEM a Edmund Meiser jej neprodleně objednává u firmy Georg v Kreuztalu – jeho dodací doba však činí rok. Když je stroj dodán, je již firma Hadia jako výhodný zdroj dodávek pásové oceli minulostí.

Po bezesné noci hledá Edmund Meiser pragmatické řešení a informuje se u dodavatele stroje na jiné možnosti využití dodaného zařízení. Tehdy poprvé uslyší výraz »podlahové rošty«. Osobní přítel Edmunda Meisera mu navíc zprostředkuje návštěvu výrobních hal tehdy největšího výrobce podlahových roštů a on tak o nich získává první poznatky. Základní kámen budoucí stěžejní výroby je položen.

1969 – 1976: Budování a rozvoj ve Schmelz-Limbachu

1969

Edmund Meiser investuje výstavbou malé zinkovny do nové slibné oblasti podnikání.

Anekdota: Improvizace a duch vynalézavosti

V roce 1969 dospěje Edmund Meiser k přesvědčení, že pro výrobní závod v Limbachu je bezpodmínečně nutná vlastní zinkovna, neboť jediná zinkovna v blízkém okolí blokuje svými dodacími lhůtami dvou až tří týdnů další rozvoj obchodů. Plánováním a realizací je pověřena firma Fritz v Hagenu.

Koncept předpokládá zinkovací vanou s kapacitou 2 t/hod. a hloubkou 1,9 m. Jakmile má být zinek ve vaně zkapalněn, přichází značné rozčarování. Zkapalnění se zastavuje na hloubce 1,4 m, keramická vana je zřejmě špatně navržena.

V tomto deprimujícím momentu se poprvé naplno rozvine improvizační umění Wilfrieda Geiba, synovce Edmunda Meisera, jež bude více než 40 let stát za pokrokem a ideovým bohatstvím výrobních technologií.

Již v roce 1969 zkonstruoval obří míchací metlu na principu vrtačky, jež v krátké době zinkovací lázeň kompletně zkapalní.

1972

Výstavbou nové výrobní haly dochází k rozšíření společnosti, vzniká dnešní hala pro zpracování oceli (BEA). Aby bylo možné zvýšit vytížení vlastní zinkovny, rošiřuje se sortiment produktů o svodidlové sloupky a takzvané zařízení pro dodržování odstupu.

1976

Uprostřed velké ocelářské krize v Německu slaví společnost MEISER své 25. výročí založení.

Anekdota: Improvizace a duch vynalézavosti

V roce 1969 dospěje Edmund Meiser k přesvědčení, že pro výrobní závod v Limbachu je bezpodmínečně nutná vlastní zinkovna, neboť jediná zinkovna v blízkém okolí blokuje svými dodacími lhůtami dvou až tří týdnů další rozvoj obchodů. Plánováním a realizací je pověřena firma Fritz v Hagenu.

Koncept předpokládá zinkovací vanou s kapacitou 2 t/hod. a hloubkou 1,9 m. Jakmile má být zinek ve vaně zkapalněn, přichází značné rozčarování. Zkapalnění se zastavuje na hloubce 1,4 m, keramická vana je zřejmě špatně navržena.

V tomto deprimujícím momentu se poprvé naplno rozvine improvizační umění Wilfrieda Geiba, synovce Edmunda Meisera, jež bude více než 40 let stát za pokrokem a ideovým bohatstvím výrobních technologií.

Již v roce 1969 zkonstruoval obří míchací metlu na principu vrtačky, jež v krátké době zinkovací lázeň kompletně zkapalní.

 

 

 

1980 – 1981: Budování a rozvoj ve Schmelz-Limbachu

1980

Aby docílil vyššího vytížení vlastní zinkovny, organizuje Edmund Meiser v Limbachu usídlení společnosti SPIG, firmy zabývající se výrobou svodidel a ochranných systémů dopravy. MEISER pro ně zřizuje potřebné haly a skladovací plochy a společně s firmou SPIG vede dál aktivity v oblasti pozinkování ve firmě Limbacher Verzinkerei GmbH.

1981

Uprostřed velké ocelářské krize v Německu slaví společnost MEISER své 25. výročí založení.

 

1981 25 jähriges Firmenjubiläum
Klikněte pro zvětšený náhled
1982 – 1984: Cesta k výrobci podlahových roštů

1982

Velká ocelářská krize v Německu si žádá zásadní, strategické a nové zaměření firmy. Prosté druhotné zpracování oceli bez větší přidané hodnoty se ukazuje jako podnikatelsky nedostatečně výnosné – MEISER potřebuje žádaný finální produkt, který by mohl nabízet klientům.

Po důkladných úvahách se svým nejbližším spolupracovníkem Wilfriedem Geibem se Edmund Meiser rozhodne pro dynamický rozvoj a budování obchodu s podlahovými rošty. Pro naplnění této strategie koupí první poloautomatickou výrobní linku pro výrobu odporově svařovaných roštů a vedením divize podlahových roštů pověří mladého spolupracovníka Ericha Petryho.

1983

Aby mohl zrealizovat plánovanou expanzi v oblasti podlahových roštů, musí Edmund Meiser získat i pozemky na druhé straně řeky Prims. Jejich vykoupení je podmíněno postavením nového mostu, který má sloužit jako propojení mezi stávajícími výrobními halami, zinkovnou v Limbachu a nově plánovanými výrobními halami.

1984

V dubnu 1984 se výroba podlahových roštů stěhuje do nově postavených hal. Průmyslová výroba lisovaných roštů a svařovaných roštů probíhá na základě nejmodernějších technologií zpočátku na třech výrobních linkách.

MEISER se v 80. letech postupně zařazuje mezi zavedené a úspěšné výrobce podlahových roštů v Německu.

1984 Luftbild Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
1987 – 1990: Cesta k výrobci podlahových roštů

1987

Edmund Meiser činí strategické, zásadní rozhodnutí a usiluje o samostatné a nezávislé zásobování výroby podlahových roštů vstupním materiálem. MEISER investuje do výrobních linek pásoviny za tepla válcovaného materiálu, do zařízení na tažení drátů a zařízení na válcování za studena, a stává se tak zcela nezávislým na dodavatelských firmách. Nákup oceli začíná pro společnost MEISER hrát stále významnější roli, a tak se začíná na tomto poli profesionálně etablovat v rámci samostatného oddělení pod vedením Achima Riviniuse.

1990

Na přání mnoha zákazníků – a aby naplnil svůj slogan „Vše z jedné ruky“ – začíná MEISER s výrobou interiérových a exteriérových ocelových schodišť.

1990 Stahlbearbeitung Bea in Schmelz Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
1991 – 1992: Expanze v Evropě

1991

Historicky jedinečná šance rozšířit obchodní aktivity po sjednocení Německa i ve východní části se naskýtá již v roce 1990.

Po několika průzkumných cestách Edmunda Meisera a několika málo rozhovorech s tehdejším ředitelem přebírá společnost MEISER bez dlouhého váhání v roce 1991 bývalou výrobu přípravků MLK v Plauenu s přibližně 50 zaměstnanci.

K založení firmy pod názvem MEISER Gitterroste GmbH & Co. KG dochází 1. února 1991 a již od začátku dubna 1991 se zde pod vlajkou společnosti MEISER vyrábějí první lisované rošty.

Ve stejném roce přebírá společnost MEISER i předního belgického výrobce podlahových roštů, dnešní společnost MEISER Fameco S.A. s cca 30 zaměstnanci a začíná tak poprvé vyrábět za hranicemi Německa.

1991 Luftbild Oelsnitz
Klikněte pro zvětšený náhled

1992

Zinkovna Verzinkerei GmbH ve Schmelz-Limbachu se uvedením do provozu druhé zinkovací linky výrazně rozšiřuje.

V Maďarsku se zakládá společný podnik s firmou Ferroste Kft. se sídlem v Dunaújvárosi jako joint venture mezi maďarskou ocelárnou Dunaferr a společností MEISER. Základem toho kroku krátce po skončení Studené války jsou osobní obchodní vztahy Edmunda Meisera s dlouholetým generálním ředitelem hutě Horváthem, sahající hluboko do 70. let.

1992 Erweiterung der Live
Klikněte pro zvětšený náhled
1994 - 1996: Expanze v Evropě

1994

Z důvodu omezených kapacitních možností bývalého kombinátu v Plauenu se MEISER rozhodne přestěhovat do nově vybudované průmyslové zóny Johannisberg v Oelsnitzu v oblasti Vogtland (česky Fojtsko). 112 zaměstnanců zpočátku produkuje měsíčně cca 500 tun podlahových roštů.

S pomocí vedoucích tohoto výrobního závodu Frankem Degenkolbem a Dietmarem Prätoriusem – kteří se stávají od prvního dne velkými inovátory – se společnost MEISER v nových spolkových zemích a ve východní Evropě razantním způsobem dostává mezi přední výrobce podlahových roštů.

Jako firma se sárskými kořeny pěstuje společnost MEISER stálé a intenzivní kontakty s francouzskými sousedy.

V roce 1994 zakládá MEISER vlastní dceřinou firmu ve Francii pod názvem MEISER Caillebotis SARL a kumuluje v Alsasku své prodejní aktivity pro francouzský trh.

Díky doporučení Franse Louwerse, dlouholetého přítele Edmunda Meisera, získává Edmund Meiser kontakt na Holanďana Ruuda Enzlina. V krátké době je v roce 1994 založena partnerská firma RST MEISER Nederland B.V. se sídlem v Rotterdamu a již po několika měsících zahajuje čilou obchodní činnost.

1995

Společnost Altenberg Gitterrostwerke GmbH v Essenu je již od 70. let významným dodavatelem podlahových roštů po celé Evropě a jejím současným vlastníkem je skupina Union Minière, belgický surovinový koncern.

V polovině 90. let je firma na prodej a společnost MEISER o ni má ze strategických důvodů velký zájem. I když převzetí této firmy představuje pro Edmunda Meisera obrovský počin, podaří se mu již v roce 1995 převzít podíly Alterbergu a tím pádem i 250 zaměstnanců v Essenu.

Společnost MEISER se definitivně etabluje jako vedoucí výrobce podlahových roštů v Evropě. Ke společnosti Altenberg patří i odbytová zastoupení ve Francii (Elfor S.A.) a v Anglii (Altenberg UK) a také 50% podíl na zinkovně v Essenu-Vogelheimu, jež se tím pádem stávají součástí společnosti MEISER.

1996

Společnost MEISER Ferroste Kft. v Maďarsku investuje do moderních výrobních technologií od německé společnosti MEISER a zřizuje tak na ploše 2000 m2 největší výrobní halu na průmyslovou výrobu podlahových roštů.

1996 Halleneinweihung in Ungarn durch einen Bischof
Klikněte pro zvětšený náhled
1997 - 1999: Expanze v Evropě

1997

Založením UWM Ulrichem a Wolfgangem Meiserovými dochází ve Vogltlandu k dalšímu, významnému investičnímu počinu. Na ploše o výměru 30 000 m2vznikají nové výrobní haly. Po vzoru mateřské firmy v Limbachu jsou i zde instalovány vlastní linky na dělení materiálu. Výrobní sortiment je tak ve Vogtlandu rozšířen o vinohradní sloupky z oceli.

1998

V létě 1998 získává společnost MEISER z konkurzní podstaty ocelářského koncernu v Sársku divizi pro zinkování pásoviny, ohroženou likvidací.

Činí tak na základě faktu, že tato divize je již dlouhá leta velkým zákazníkem závodu na zpracování oceli ve Schmelz-Limbachu. V koupi vidí společnost MEISER možnost udžet si tato odbytiště a současně příležitost začlenit do produktové palety společnosti MEISER zinkování pásové oceli.

Výroba ve St. Ingbertu ovšem vyžaduje rozsáhlou modernizaci, se kterou se neprodleně začíná.

1999

Na základě pozitivního vývoje společnosti se v mateřském výrobním závodě ve Schmelz-Limbachu rozhoduje o zdvojnásobení kapacity výroby podlahových roštů.

Expanze je umožněna díky koupi bývalého Gimmlerova areálu, který se nachází v bezprostřední blízkosti a již několik let leží ladem.

Na ploše o velikosti 60 000 m2 se staví nová, vysoce moderní výrobní hala a architektonicky náročná správní budova. Krátce před nástupem nového tisíciletí tak společnost MEISER dává objemem investic ve výši 40 mil. DEM významný signál.

Ve společnosti MEISER ve Vogtlandu se v té době realizuje i další velká investice. Na zbývající nezastavěné ploše průmyslové zóny Johanisberg vyrůstá pod názvem uwM Stanztechnik nový, výkonný závod na výrobu podlahových roštů i nová administrativní budova, která svým architektonickým pojetím rovněz tvoří symbolický vykřičník a správní budově v Limbachu se zcela vyrovná. Celkovou investicí ve výši 50 mil. DEM se tak završuje přesun veškerých výrobních kapacit závodu Altenberg Gitterrostwerke v Essenu do saského Vogtlandu.

Společnost MEISER bude do budoucna podlahovými rošty zásobovat z obou velkých výrobních závodů v Sársku a Sasku v podstatě celý evropský trh.

Společnost MEISER Fameco S.A. v belgickém Ouffetu modernizuje a rozšiřuje výrobu podlahových roštů na plochu o celkové rozloze 8000 m2.

Společnost MEISER se stává 50% společníkem zinkovny v Plauenu, kterou přebírá společně s firmou Voigt & Schweitzer ze značek skupiny Thyssen a ihned ji začínají provozovat.

1999 Bau Bürogebäude in Oelsnitz
Klikněte pro zvětšený náhled
1999 Luftbild Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
1999 Standort Oelsnitz
Klikněte pro zvětšený náhled
2000 – 2002: Rozšiřování za hranice Evropy

2000

Společnost Multi M Group z Káhiry je úspěšnou rodinnou firmou v oblasti tahokovu, ocelového nábytku a komponentů pro automobilový průmysl. Při hledání nových produktů, moderních výrobních technologií a vhodného partnera pro rozšiřování obchodních aktivit si při jedné návštěvě veletrhu všimne společnosti MEISER.

Také ve společnosti MEISER již delší dobu sílí přání začít působit v Africe. Obě strany ihned pochopí strategický smysl vzájemné spolupráce a v krátkém čase se dohodnou na založení společnosti joint venture pod názvem MULTI MEISER Egypt. Za pouhých 6 měsíců stavebních prací je k dispozici dostatek hal na to, aby mohla být nejmodernější výrobní technologie firmy MEISER uvedena do provozu.

2000 Besuch der Fertigungsstelle in Kairo
Klikněte pro zvětšený náhled

2001

Firma MEISER Ferroste Kft. zakládá v Rumunsku odbytové zastoupení společnosti MEISER România se sídlem v Oradei. V červnu je založeno odbytové zastoupení MEISER Polska se sídlem v Raciborczi.

2002

Uvedením do provozu kompletní nové linky na zinkování je završeno velmi náročné tříleté období sanace zinkování pásové oceli ve výrobním závodě St. Ingbert v Sársku. Společnost MEISER nyní disponuje jednou z nejmodernějších a nejvýkonnějších linek na zinkování úzkých pásovin v Evropě. Přibližně 100 metrů dlouhá plně automatická zinkovací linka vyhovuje nejvyšším požadavkům na kvalitu a samozřejmě odpovídá také všem aktuálním ekolologickým standardům. Vedle aktivit v oblasti podlahových roštů se tak pro společnost MEISER stává závod St. Ingbert nejvýznamnějším výrobním závodem.

2003 – 2005: Rozšiřování za hranice Evropy

2003

Společnost MEISER přebírá francouzského výrobce plechových profilových roštů, firmu Krieg & Zivy a otevírá tak novou oblast svých obchodních aktivit. Výroba je přestěhována do Oelsnitzu ve Vogtlandu a je doplněna o novou výrobní technologii společnosti MEISER.

2003 Standort Oelsnitz
Klikněte pro zvětšený náhled

2004

Firma PMI Gitterroste AG byla založena v roce 1987 Alexandrem Imhofem a v průběhu let se vyvinula mezi přední společnosti obchodující podlahovými rošty ve Švýcarsku.

Společnost MEISER se ve Švýcarsku angažuje prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti od roku 2000. Z konkurentů se postupně stávají partneři a fúzí obou firem pod názvem PMI MEISER Gitterroste AG vzniká největší firma obchodující podlahovými rošty ve Švýcarsku.

 

2005

Po úspěšné akvizici velké zakázky pro letiště v Dubaji se společnost MEISER začíná zaměřovat na Blízký východ jako trh budoucnosti.

Další rychlé úspěchy v této oblasti vedou neprodleně k založení vlastního obchodního zastoupení pod vedením Roberta Vièla, který se coby průkopník zásadním způsobem spoluzasluhuje o úspěšný vstup společnosti MEISER na trh v Golfském regionu.

2006 – 2007: Rozšiřování za hranice Evropy

2006

Lionweld Kennedy Middle East v Dubaji je dceřinou společností skupiny DUTCO Group, renomované rodinné firmy v Golfském regionu s více než 10.000 zaměstnanci a je současně předním dodavatelem podlahových roštů na Středním východě. Rychlý obchodní úspěch společnosti MEISER a působnost firmy Lionweld Kennedy podnítí obě strany k úvahám o společné budoucnosti. Po zcela bezproblémových jednáních dochází ke vstupu společnosti MEISER do tamní výrobní společnosti.

Pod novým názvem LIONWELD MEISER LLC a v rámci nové vlastnické struktury jsou vzápětí vynaloženy obrovské investice a výrobní kapacita společnosti se již na konci roku 2006 ztrojnásobuje.

LIONWELD MEISER LLC má v celém Golfském regionu významné podíly na trhu a především ve velkých projektech v oblasti energetiky a těžby ropy firem z USA, Německa, Japonska a Velké Británie budujících v tomto regionu svá zařízení je vždy prvním poptávaným tuzemským dodavatelem. 

MEISER Ferroste Kft., náš výrobní závod v Maďarsku, se výstavbou nové haly o celkové rozloze 2000 m2 výrazně rozvíjí a posiluje tak svoji pozici jednoho z předních výrobců podlahových roštů ve východní Evropě.

Společnost MEISER slaví 50. výročí založení firmy

2006 Vertragsbesiegelung Lionweld Meiser
Klikněte pro zvětšený náhled

2007

MEISER zakládá se skupinou Kartal v Ankaře joint venture na výrobu podlahových roštů pro turecký trh. Jako první krok vzniká závod na zpracování polotovarů pro podlahové rošty.

MEISER přebírá francouzského výrobce podlahových roštů a plechových profilů, firmu Tolartois, s výrobními závody v Béthune a Villers-la-Montagne.

Veškeré aktivity společnosti MEISER ve Francii jsou sloučeny a zastřešeny společností MEISER Saarland. Francie tak začíná i jako výrobní závod hrát pro společnost MEISER významnou roli. Jako druhý největší trh po Německu měla a má Francie pro společnost MEISER nemalý význam.

2007 Bau der Produktionshalle in Ankara
Klikněte pro zvětšený náhled
2008 – 2009: Rozšiřování za hranice Evropy

2008

Společnost MEISER přebírá aktivity v oblasti podlahových roštů od firmy NTJ, jedné z předních společností obchodujících podlahovými rošty ve Švédsku a od ledna 2008 začíná samostatně působit na tomto trhu pod názvem MEISER Sweden AB.

Společnost MEISER vstupuje jako společník do partnerského spojení s českou obchodní společností obchodující podlahovými rošty V-Kutý. Společnost následně vedená jako joint venture se přejmenovává na Kutý MEISER a transformuje se na zpracovatelský závod. Z Ostravy se nyní zajišťují urgentní zakázky pro zákazníky v Česku, na Slovensku a v Polsku.

Mateřský závod ve Schmelz-Limbachu investuje do nové oblasti obchodování, výroby trubek. Vzniká nový komplex výrobních hal o celkové rozloze 4000 m2 zastřešené plochy. V halách se navíc instaluje nejmodernější strojový park. Cílovými zákazníky jsou v první řadě výrobci lešení.

Projekt „MEISER v Limbachu 2011“ startuje koupí cca 100 000 m2 pozemků, které mají vytvořit prostor pro zásadní rožšíření závodu.

V létě 2008 pro nás všechny naprosto překvapivě a příliš brzy umírá dlouholetý nejbližšíspolupracovník Edmunda Meisera, jeho bratranec Wilfried Geib. Jako vedoucí mateřského závodu v Limbachu a šéf technického vývoje společnosti MEISER léta přispíval podstatnou měrou k úspěchům firmy. Zanechává po sobě prázdno, které nebude možné odborně, ale ani lidsky zacelit.

2009

MEISER zakládá společně s úspěšnou marockou obchodní společností EGL v Casablance joint venture na zpracování podlahových roštů z polotovarů pro zásobování regionálního trhu.

Společnost MEISER přebírá rakouského výrobce podlahových roštů a na rakouském trhu nejúspěšnější firmu Drumetall.  Veškeré aktivity společnosti MEISER v Rakousku se slučují pod firmu MEISER Österreich GmbH. Rakousko se tak stává pro MEISER třetím nejdůležitějším odbytištěm.

Lionweld MEISER, náš výrobní závod v Dubaji, a Hady MEISER Egypt absolvují významné rozšíření. Společnost MEISER si tím upevňuje svou vedoucí pozici dodavatele podlahových roštů na Středním a Blízkém východě.

Všemi uznávaný a sympatický kolega Jean van Neyghem, téměř 20 let náš jednatel firmy MEISER Fameco v Belgii, náhle a nečekaně umírá. Vzestup a úspěch naší společnosti v Belgii je bezprostředně spjat s jeho osobou. Zůstaneme mu navždy zavázáni a vděčni.

2010: Rozšiřování za hranice Evropy

2010

V Alžírsku se zaklává nové obchodní zastoupení MEISER Algerie SARL.

Na jaře začínají zemní práce projektu „MEISER v Limbachu 2011“. Do léta 2011 vznikne vysoce moderní zinkovna se zaintegrovaným logistickým centrem o celkové zastavěné ploše 24 000 m2. Tato investice ve výši 40 mil. € představuje dosud největší jednotlivou investici v historii společnosti MEISER.

Aby mohlo být plánováné rozšíření dokončeno, musí být postavena silnice první třídy L145. To znamená snést velkou část kopcovitého terénu, celkem se odveze cca 350 000 m³ (20 000 naložených nákladních aut) zeminy.

Již v květnu 2010 se v mateřském závodě v Limbachu zdvojnásobuje výrobní kapacita produktové části trubek. Vedle investice do druhé výrobní linky se budují další nové haly. Současně se přistavuje správní budova.

Zinkovna v Plauenu Verzinkerei Plauen GmbH & Co. KG se stává 100% dceřinou společností společnosti MEISER a plnohodnotně se začleňuje do organizace firmy MEISER Vogtland.

MEISER Vogtland posiluje rozsáhlým investičním programem do nových produktových divizí své postavení druhého mateřského závodu společnosti MEISER.

2010 Baubeginn in Schmelz Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
2011 – 2012: Rozšiřování za hranice Evropy

2011

V São Paulu v Brazílii se zakládá společnost MEISER do Brasil. V rámci prvního kroku zde vzniká závod na výrobu roštů z polotovarů pro brazilský trh.

Po úspěšném vstupu na trh se firma Kartal MEISER rozvíjí do podoby plnohodnotného, samostatného výrobce roštů pro velký region Turecka. Na jaře zahajuje provoz výrobní závod vybavený nejmodernější technikou MEISER Vogtland a stává se tak osmým a současně nejmladším zavodem na výrobu roštů společnosti MEISER.

Zinkovna v Limbachu se opět stává 100% dceřinou firmou společnosti MEISER a je začleněna do organizace mateřského závodu v Limbachu.

Stavební práce na projektu „MEISER v Limbachu 2011“ jsou dokončeny a do provozu je uvedena nová zinkovna se zaintegrovaným logistickým centrem. Společnost MEISER nyní v mateřském závodě v Limbachu disponuje dvěma samostatnými zinkovnami s celkovou kapacitou zinkování 125 000 tun ročně.

Edmund Meiser slaví s manželkou Ursulou a celou rodinou své 80. narozeniny – současně s 55. výročím založení společnosti MEISER

2011 Eröffnung Europas modernster Verzinkerei
Klikněte pro zvětšený náhled
2011 Standort Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled

2012

MEISER začíná ve Schmelz-Limbachu s vlastním vozovým parkem a přebírá do vlastních rukou části dopravní logistiky.

MEISER® kupuje 50% podíl firmy ALFIX vyrábějící lešení.

2012 Gerüstbau Alfix und Lager in Schmelz Limbach
Klikněte pro zvětšený náhled
2012 Meiser startet mit eigenem Fuhrpark
Klikněte pro zvětšený náhled
2013: Rozšiřování za hranice Evropy

2013

V červenci je uveden do provozu nový výrobní závod Marangoni-Meiser v Brazílii, který se pyšní jednou z nejmodernějších výrobních linek. Tato výrobní linka reprezentuje německou technologii a německé know-how, je plně automatizovaná, vysoce produktivní, vykazuje maximální spolehlivost a je provozována brazilskými kolegy. Nyní se může i v Brazílii nabízet vše z jedné ruky, od zpracování polotovarů až po dodávku.

2013 Die modernste Gitterrostproduktion Lateinamerikas wird in Betrieb genommen.
Klikněte pro zvětšený náhled

Pro urychlení další expanze v Turecku v příštích letech se společnost MEISER v září 2013 rozhodla koupit všechny podíly vedené dosud jako joint venture Kartal Meiser a působí nyní také zde jako společnost MEISER.

MEISER investiert in der Türkei
Klikněte pro zvětšený náhled
2014: Rozvoj Podnikání a Rozšiřování za hranice Evropy

2014

Společnost MEISER převezme vedení všech obchodních oblastí společnosti Profil Alsace SAS, která je předním výrobcem ocelových vinohradnických a sadařských sloupků se sídlem v Niederlauterbachu v Alsasku.

Převzetím společnosti Profil Alsace SAS, Dr. Reisacher GmbH & Pali Systems SARL posílí společnost MEISER své postavení jako poskytovatel kompletních řešení ve věci ocelových konstrukcí.

Dne 25. listopadu byly v Limě podepsány smlouvy o založení a provozu společného podniku (joint venture) mezi společností MEISER, etablovaným výrobcem mřížkových roštů, společností Grating Peru a naším prodejním partnerem Grupo Cuñado. Nyní je společnost Grating Meiser Latam společným podnikem původních vlastníků a společností MEISER a Grupo Cuñado. Trhem našeho nového společného podniku je Jižní a Střední Amerika kromě Brazílie.

2014 MEISER baut Weinbergpfahlsegment aus
Klikněte pro zvětšený náhled

Sanace zinkovny v Limbachu založené v roce 1984 byla zahájena na jaře roku 2012 rozšířením haly zinkovny. Výstavba vlastní montovny navíc umožní pracovat efektivně nezávisle na počasí.

Přechod na zemní plyn a úplné odsávání přípravny a obou zinkovacích van nyní zaručují provoz linky zinkovny, který je maximálně šetrný  vůči životnímu prostředí. 

Sanace byla úspěšně dokončena koncem roku 2014 a společnost MEISER se těší na svoje nové úkoly a výzvy.

2014 Modernisierung der Limbacher Verzinkerei
Klikněte pro zvětšený náhled
2015: Rozšiřování za hranice Evropy

2015

Již více než 10 let uvádí obchodní společnost NTJ AB výrobky společnosti MEISER exkluzivně a úspěšně na trh v Norsku. Z této kooperace se nyní stala se společností MEISER Norway AB stoprocentní dceřiná společnost společnosti MEISER. Příslušná smlouva byla podepsána dne 27. února 2015 v norském Stokke.

2016 Jubilejní rok

2016

V dubnu 2016, pánové Robert a mnohem Wolfgang Schell byl jmenován výkonným ředitelům MEISER Holding GmbH a MEISER International GmbH. Kromě toho, pan Wolfgang Schell se stal členem představenstva společnosti Gebr. Meiser GmbH Limbach a pan Robert šarže COO Meiser Vogtland OHG.

V květnu 2016, 60. výročí MEISER Schmelz-Limbach   a 25   výročí Meiser Vogtland byl slaven v Oelsnitz.

MEISER je v současné době působí v Argentině a Jižní Africe s odpovídajícími reprezentace.

2017 Internacionalizace za hranicemi Evropy

2017

Společnost MEISER zakládá v Kamerunu pobočku MEISER AC Sarl a je také již zastoupena partnerem A.A.TILLEY LTD Manufacturing Engineers na Novém Zélandu a v Austrálii.