ABC podlahových roštů

NOSNÉ PÁSKY

Nosné pásky jsou vertikálně postavené ploché železa přejímající zatížení, jsou uloženy paralelně ve shodné vzdálenosti mezi dosedacími plochami podpor

NENOSNÉ PRUTY

Nenosné pruty jsou položené příčně k nosným pásům a nosné pásy spojují, na bodech křížení jsou s nimi slisované a/nebo svařené.

LEMOVÁNÍ

Všechny rošty jsou zpravidla olemovány plochou ocelí, T-profilem nebo U-profilem.

 

SVĚTLOST OKA

(a) světlý rozměr (a) mezi jednotlivými nosnými pásy a nenosnými pruty.

 

 

ROZTEČ OKA

(b) Rozměr od osy k ose (b) jednotlivých nosných pásů a nenosných prutů.

 

ROZLOŽENÍ OK

Rozložení ok je jednoznačně dán hustotou ok, přičemž vzdálenost nosných pásů (NP) a nenosných prutů (NNP) může být různá. Ve všech tabulkách se jako první udává vzdálenosti nosných pásů, jako druhá pak vzdálenost nenosných prutů. Rádi bychom to demonstrovali zde na příkladu 33,3 x 11,1 příp. 11,1 x 33,3 (vzdálenost od středu prutu prutu ke středu dalšího prutu).

OSOVÁ VZDÁLENOST

Osová vzdálenost je rozměr od středu ke středu podpory ve směru nosného pásku.

 

SVĚTLÁ VZDÁLENOST PODPOR

Světlá vzdálenost podpor je světlost mezi podporami.

 

 

ULOŽENÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ
Klidová na délce spodku konců opěrné tyče, měly by být výška podpěry, ale alespoň 30 mm betragen.Im provozní režim musí podporovat délka neklesne pod úroveň 25 mm. Odchylky jsou povoleny v případě, že posun roštů je nutně bráněno v plnění směru strukturálními opatřeními.
 
VŮLE / TOLERANCE ULOŽENÍ
Pokládání Hra by měla být 588 až sousední police 4 mm do BGI. Může být vzhledem k lemování nebo zemní kotvy větší, kterým se hra je nevyhnutelné, musí být zajištěno, že v provozním stavu montážní vzdálenost, je <20 mm

TVAROVÉ ÚPRAVY – VÝŘEZY

Odříznutí, vyříznutí nebo vykrojení na podlahovém roštu nebo uvnitř podlahového roštu. Pokud je délka řezu menší než 0,5 mm, mluví se o malé TV úpravě (malém výřezu).

LEMOVÁNÍ ÚHELNÍKEM

Úhelník navařený z jedné nebo několika stran na podlahovém roštu. Výška stojiny úhelníku by měla odpovídat minimálně výšce nosného pásu

LEMOVÁNÍ Z-PROFILEM

Úhelníkový profil se dvěma pravoúhlými ohyby, podobnými jako u lemování úhelníkem, kde profil zapadne do vybrání v nosném pásu.

SNÍŽENÉ LEMOVÁNÍ

Zesílení nebo snížení lemu, např. k dosažení určité požadované výšky pro zachování stejné výškové úrovně s okolní podlahou

ZVÝŠENÉ LEMOVÁNÍ

Zesílení nebo zvýšení krajního lemu podlahového roštu směrem vzhůru, zpravidla 100 mm nad horní hranou roštu.

VÝSEK NOSNÉHO PÁSU

Speciální vybrání nosných pásů a krajních lemů v místě uložení.

PROTISKLUZOVOST

Protiskluzové výseky na nosných páscích, případně nenosných prutech pro zvýšení bezpečnosti.