Bezpečnost

Podniky a instituce stále více zdůrazňují téma bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Předpisy pro prevenci úrazů vydané profesními sdruženími a nemocenskými pojišťovnami sdruženými v Německé zákonné úrazové pojišťovně (DGUV) jsou závaznou právní předlohou a jejich nedodržení může mít pro firmy nedozírné následky. To, jaký postoj firmy zaujímají k vytváření bezpečného a příjemného pracovního prostředí, se velmi výrazně projevuje na jejich image a ovlivňuje názory zákazníků na kvalitu výrobků a služeb. Zanedbatelné nejsou ani náklady, které firmy nadměrně zatěžují v případě úrazů, kterým bylo možné předejít.

Toto vše jsou důvody, které vedly firmu MEISER k tomu, aby se tématem zabývala hlouběji. Vyvinuli jsme celou řadu produktů, které pomohou vám i Vašim zákazníkům předcházet úrazům a vytvářet bezpečnější podmínky práce.

Tyto produkty jsme spojili do vlastního katalogu „Bezpečnost práce“, který by měl poskytnout náhled do oblastí, kde je možné a nutné zlepšení.

Kromě důsledků nedodržení zákonných předpisů, vzniklých nákladů i poškození image firmy je nutné si uvědomit zásadní věc: za svůj úspěch vděčíme svým zaměstnancům, lidem, které je třeba chránit. Nechte si od nás poradit, nechte náš tým, aby provedl analýzu Vašeho pracoviště a navrhl bezpečnější řešení. Detailní informace naleznete v prospektu o bezpečnosti práce, vydaném firmou MEISER, případně vám budou poskytnuty obchodním partnerem.