Lisované rošty

Lisované rošty

Lisované rošty patří v současnosti v mnoha evropských zemích k nejčastěji používanému typu podlahových roštů. Výrobní technologie, která se výrazně liší od technologie výroby svařovaných roštů, je flexibilnější a poskytuje více variant, a díky tomu mají lisované rošty v podstatě neomezené možnosti využití. Rozteče ok roštů mohou být velmi různorodé a stejně různorodá může být i výška a tloušťka nosných pásů. V kombinaci s rozličnými materiály pro výrobu lisovaných roštů vznikají podlahové rošty přesně vytvořené podle přání zákazníka i účelu použití. Nechceme tvrdit, že lisovaný rošt je lepším podlahovým roštem, ale určitě je v porovnání se svařovaným roštem hezčí a vychází vstříc individuálním požadavkům zákazníků. U lisovaných roštů se nenosné pruty, zpravidla vyrobené z ploché oceli válcované za studena, zalisují do předem upravených nosných pásů. Lemování je provedeno z T-profilu nebo z plochého železa a jsou spojovány technologií odporového svařování. Do míst, kde hrozí zvýšené riziko uklouznutí, je možné vyrobit lisované rošty v protiskluzovém provedení. Na horní (pochozí) straně nosných pásů a/nebo nenosných prutů jsou za tím účelem provedeny výseky. U lisovaných roštů mají protilehlá koncová oka shodnou velikost. I zde však platí to, co bylo již řečeno výše: fantazii a pestrosti typů se meze nekladou.

Lisované rošty patří v současnosti v mnoha evropských zemích k nejčastěji používanému typu podlahových roštů. Výrobní technologie, která se výrazně liší od technologie výroby svařovaných roštů, je flexibilnější a poskytuje více variant, a díky tomu mají lisované rošty v podstatě neomezené možnosti využití. Rozteče ok roštů mohou být velmi různorodé a stejně různorodá může být i výška a tloušťka nosných pásů. V kombinaci s rozličnými materiály pro výrobu lisovaných roštů vznikají podlahové rošty přesně vytvořené podle přání zákazníka i účelu použití. Nechceme tvrdit, že lisovaný rošt je lepším podlahovým roštem, ale určitě je v porovnání se svařovaným roštem hezčí a vychází vstříc individuálním požadavkům zákazníků. U lisovaných roštů se nenosné pruty, zpravidla vyrobené z ploché oceli válcované za studena, zalisují do předem upravených nosných pásů. Lemování je provedeno z T-profilu nebo z plochého železa a jsou spojovány technologií odporového svařování. Do míst, kde hrozí zvýšené riziko uklouznutí, je možné vyrobit lisované rošty v protiskluzovém provedení. Na horní (pochozí) straně nosných pásů a/nebo nenosných prutů jsou za tím účelem provedeny výseky. U lisovaných roštů mají protilehlá koncová oka shodnou velikost. I zde však platí to, co bylo již řečeno výše: fantazii a pestrosti typů se meze nekladou.