Materiál

MEISER disponuje dělicími linkami, linkami na tažení drátu a linkami válcování za studena. Jsme proto schopni projektovat podlahový rošt přesně podle požadavků a potřeb našich klientů. Předimenzování nemá přitom příliš velký smysl, poddimenzování je nutno se za všech okolností vyhnout. Optimální kombinace materiálové tloušťky a výšky spojená s vhodným výběrem jakost oceli, zaručuje nejvyšší ekonomickou výhodnost. Právě toto je naším cílem, ne více ani méně. Rádi bychom vysvětlili nejznámější varianty:

JAKOSTI OCELI

S 235 JR se v praxi osvědčila dobrou svařovatelností, tvarovatelností a pevností.

S 275 JR (DIN EN 10025) Ocel S275 JR vykazuje srovnatelné vlastnosti jako S235, liší se ovšem vyšší pevností v tahu a zatížitelností.

S 355 JR (DIN EN 10025) Nejdůležitější oceli ve stavebnictví jsou S 235JR a S 355JR.

Všechny výše uvedené materiály nemají pasivní vrstvu a je nutno je proto chránit proti korozi. V interiéru stačí základní nátěr s následnou dodatečnou vrstvou laku. V exteriéru je nutné minimálně žárové pozinkování.

NEREZOVÁ OCEL

Nerezová ocel jako materiál spojuje výhodné vlastnosti, jež se dnes staly pro mnoho oblastní použití nezbytnými. Je třeba samozřejmě přesně vědět, které druhy nerezové oceli jsou zvláště vhodné pro daný účel použití. Neexistuje tedy univerzální všude použitelný materiál. V Německu se obecně používají dva pojmy VA:

V2A je nerezová ušlechtilá ocel běžněji používaná v dnešním životě, např. k výrobě zábradlí, vozidel nebo dřezů. V4A je podobná V2A, navíc je legována 2% molybdenem (Mo). To vede k tomu, že je ušlechtilá ocel odolnější proti korozi v prostředích obsahujících chloridy. Ušlechtilá ocel V4A se používá ve slané vodě, bazénech a v chemickém průmyslu. Kromě toho je možno povrch ušlechtilé oceli mořit a leštit. Tento postup podrobně vysvětlíme na příští stránce.

HLINÍK

Již několik let se hliník ve stále větším rozsahu používá jako stavební materiál. Četné dobré vlastnosti dělají z hliníku jednu ze zajímavých a konkurenceschopných alternativ k oceli, a v pořadí nejvíce používaných materiálů je vždy za ocelí na druhém místě.

Specifická hmotnost hliníku činí jen 2,7 kg/dm (cca 1/3 hmotnosti oceli), což ve spojení s relativně vysokou pevností a dobrými vlastnostmi při svařování umožňuje u mnoha způsobů použití výrazně snížené hmotnosti ve srovnání s ocelovými konstrukcemi.

COR-TEN OCELI

COR-TEN oceli vytvářejí na povrchu za klimatických podmínek pod vlastní vrstvou rzi zvláště těsnou blokační vrstvu pevně ulpívajících síranů a fosforečnanů, které chrání před další korozí. Rozlišujeme mezi ocelí Corten A a Corten B. Corten B ASTM A 588 materiál č. 1.8963, EN 10027- 1: S 355J2W není legovaná fosforem, má stavební technické osvědčení, dobře se hodí ke svařování a dobře se tvaruje za studena i za tepla. Vzhledem k odolnosti vůči atmosférickým vlivům a charakteristické patině se ocel COR-TEN používá k tvorbě architektonických akcentů, jako například na obloženích fasád.