Průmyslová a údržbová schodiště

Na průmyslová schodiště jsou denně kladeny velké nároky. Je nutné, aby svou funkci plnila spolehlivě, i přes tvrdé podmínky, které v místech instalace většinou panují. Ať už se jedná o potravinářský průmysl, strojírenství, sklady, čističky nebo o schodiště či lávky instalované ve výrobních prostorách, ve všech případech je nutné zohlednit bezpečnostní aspekty předepsané profesními organizacemi.

Průmyslová schodiště mohou být instalována ve vnitřních i venkovních prostorech, mohou mít podobu přímého schodiště s lávkami nebo bez nich, spirálového schodiště spojující nespočet pater. Jejich funkčnost musí být po celou dobu životnosti zcela bezporuchová a schodiště by měla být bezúdržbová.

Řešením pro výstupové cesty v technických zařízeních může být při nedostatku prostoru i kombinace spirálového a přímého schodiště. Speciální ocelové konstrukce určené ke stabilizaci schodišť pocházejí z naší konstrukční dílny a mohou být součástí dodávky.