Svařované rošty

Používání svařovaných roštů MEISER v různých oblastech průmyslu má již dlouhou tradici. Stabilitu a odolnost roštu výrazně zvyšují svary na každém křížení nosného pásu s nenosným prutem. Jako nenosné pruty se u svařovaných roštů používají zpravidla kroucené čtyřhranné dráty, které se zavařují do neoslabených nosných pásků. Svařování se provádí pod vysokým tlakem metodou odporového svařování. Svařované rošty MEISER jsou k vidění převážně v ropném průmyslu a plynárenství, v dolech a elektrárnách. Rošt nachazí uplatnění všude tam, kde působí silné třecí a tahové síly a kde je nutné provést změny pokládce roštů na plošinách. Kvality roštů velmi oceňují také závody pro zpracování roštů, zvláště pak jeho stabilitu, která je v těchto provozech velmi ceněná. Svařované rošty MEISER se zpravidla lemují plochou ocelí.