Produkty

Podlahové rošty

Podlahové rošty jsou stavebními prvky s nízkou hmotností a vysokou propustnostní světla, které i přesto vykazují vysokou nosnost. Díky tvarově uzavřenému spojení nosných pásů a nenosných prutů s lemováním jsou podlahové rošty velmi stabilním a současně opticky líbivých produktem.

Možnosti využití podlahových roštů jsou velmi široké, využívají se v různých oblastech - od průmyslu až po architekturu. Bez těchto výrazně robustních, bezpečných, a přesto lehkých podlah se neobejde ani těžký průmysl. Podlahové rošty se instalují v rafineriích, elektrárnách, hutích, dolech a na ropných plošinách. V rámci své práce se bez nich neobejde ani výrobce ocelových konsturkcí, zámečník nebo kovovýrobce.

Stále více jsou podlahové rošty používány v oblasti logistiky jako podlahy nebo regálové police. Architekti a stavitelé oceňují jejich estetičnost a funkčnost, ať už je využijí jako dekorativní obklady fasád, stropní podhledy či slunolamy.

Firma MEISER nabízí nejširší sortiment podlahových roštů na celém světě. Různorodé možnosti využití vyžadují také neobvykle pestrou nabídku produktů. Společně s naším zákazníkem vybereme ten nejvhodnější rošt z našeho širokého sortimentu. Použití podlahovým roštů je takřka vždy spojeno s požadavky na jeho bezpečnost, čehož jsme si plně vědomi. Význam kvality a spolehlivosti je patrná, až v situacích, kdy se člověk ocitá na příklad na plošině z podlahových roštů MEISER zavěšené mnoho metrů nad zemí. Na naše produkty klademe velmi vysoké požadavky, a to od fáze plánování až po fázi expedice.

Podlahové rošty MEISER jsou 100 % „Made in Germany“. Více než 80 % podlahových roštů se vyrábí v našich obou závodech v Sársku a Vogtlandu na míru podle požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci vám v přípravné fázi projektu poradí a poskytnou potřičnou podporu. Naše služby zahrnují statické výpočty, ale i bezplatné stavební výměry, které provádějí pracovníci našich zastoupení.

Podlahové rošty MEISER – NOSNÁ KONCEPCE.

 

Schodiště

Schodiště jsou spojovacím článkem mezi minimálně dvěma různými výškovými úrovněmi. Schodiště je kombinací vertikálního stoupání a vodorovných nášlapů.

Schodiště slouží k horizontálnímu a vertikálnímu zpřístupnění budov a k překonání výškových rozdílů s co nejmenším vynaložením síly. Při plánování rozsáhlých projektů se vždy na počátku řeší stavebně právní otázky a otázky bezpečnosti, vychází se z potřeb uživatelů, z funkce a prostorových možností, důraz se klade na přehlednost, dopravní zatížení i na estetičnost.

Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení podlaží použít i rampy s mírným sklonem (0 – 20°). Dalším typem pevných přístupů jsou i žebříková schodiště (45 – 75°) a žebříky (75 – 90°). Kromě schodišť (20 – 45°) je možné k propojení jednotlivých ploch s různou výškovou úrovní použít i rampy (podle DIN 18024) s mírným sklonem (max 6%). Tyto možnosti jsou využívány především v budovách, v nichž musí být přístupové cesty vybudovány bezbariérově tak, aby byly schůdné i pro osoby v pokročilém věku a osoby postižené.

Schodiště je zpravidla chápáno jako dlouhodobá investice. Má přispívat k estetickému vzhledu, zároveň má být funkční a v souladu se základními předpisy (DIN, GUV, dotace atd.). Povrchová úprava musí být zvolena podle minimálních požadavků v místě instalace.

Schodiště se dělí z hlediska stavebního práva na zařízení povinná a nepovinná a dále na schodiště přímá a točitá. Vaše požadavky zapracujeme společně do plánů, výkresů a posléze je podle Vašich představ realizujeme v podobě esteticky působivého a funkčního schodiště. Široká paleta našich výrobků přitom sahá od únikových venkovních schodišť přes různé typy schodišť průmyslových až po elegantní schodiště do obytných prostor.

Ochranné záchytné sítě

hranné záchytné prvky MEISER jsou ideálním řešením pro zakrytí velkých ploch, jako jsou mezistropy, k ohraničení okrajů plošin až k zakrytí dopravníkové techniky.

Skládají se z nosného trubkového rámu a navařeného drátěného pletiva. Typ trubkového rámu a velikost drátěného pletiva zpravidla definují podnikové normy jednotlivých výrobců automobilového průmyslu.

U ochranných záchytných prvků rozlišujeme mezi podlahovými prvky a postranní ochranou.

U podlahového prvku brání propadnutí předmětů vhodný výběr pletiva. V posledních letech se vžilo řešení, jež brání propadnutí zkušební kuličky 20 mm podle DIN EN ISO 14122-2.

U postranní ochrany je tento vývoj rovněž zřetelný, ovšem setkáváme se i nadále i s typy s většími otvory.

Ochranné záchytné prvky MEISER se zpravidla dodávají s jednou vrstvou laku naneseného práškovým lakováním. Tato povrchová úprava je z ekologického hlediska výhodná a dostačující pro požadavky antikorozní ochrany.

Na přání je samozřejmě možno dodat žárově pozinkovaný povrch podle DIN EN ISO 1461.

Upevnění ochranných záchytných prvků MEISER se provádí podle příslušných podnikových předpisů pomocí úchytek nebo přímo samovrtnými šrouby nebo montážními čepy.

Informace k drátové mříži MEISER:

Bodově svařované drátové mříže se vyrábějí z kruhové oceli o různých tloušťkách drátu (Ø 3,5/4/5/6 mm; další na vyžádání). Vysoce kvalitní, za studena tažené ocelové dráty v surovém, žárově pozinkovaném, nebo galvanizovaném provedení, s práškovým nástřikem nebo nástřikem KTL se na bodech křížení svařují do obdélníkových nebo čtvercových ok. Šířka ok se u bodově svařovaných mříží měří mezi dvěma osami tyčí a začíná u podélných tyčí (LS) na 50 mm (zvětšujících se v krocích po 25 mm) a u příčných tyčí (QS) na 20 mm (flexibilně se zvětšujících). Je možné je vyrábět od délky (LS) 600 mm do 3000 mm (vzdálenost první až poslední příčné tyče > 500 mm) a šířky (QS) 500 až 1500 mm (otevřené konce). K dodání jsou tyto mříže s otevřenými konci nebo uzavřenými konci.

Možnosti zpracování:

Ohraňování

Lemování/zarámování mříže pomocí profilů, podle domluvy

Možnosti upevnění podle domluvy, upozornění: Šířka mříže u uzavřených konců =   (x · oko LS) + (1 · průměr podélného drátu)

Upozornění: Šířka mříže u uzavřených konců = (x · oko LS) + (1 · průměr podélného drátu)

Podlahové rošty jsou stavebními prvky s nízkou hmotností a vysokou propustnostní světla, které i přesto vykazují vysokou nosnost. Díky tvarově uzavřenému spojení nosných pásů a nenosných prutů s lemováním jsou podlahové rošty velmi stabilním a současně opticky líbivých produktem.

Možnosti využití podlahových roštů jsou velmi široké, využívají se v různých oblastech - od průmyslu až po architekturu. Bez těchto výrazně robustních, bezpečných, a přesto lehkých podlah se neobejde ani těžký průmysl. Podlahové rošty se instalují v rafineriích, elektrárnách, hutích, dolech a na ropných plošinách. V rámci své práce se bez nich neobejde ani výrobce ocelových konsturkcí, zámečník nebo kovovýrobce.

Stále více jsou podlahové rošty používány v oblasti logistiky jako podlahy nebo regálové police. Architekti a stavitelé oceňují jejich estetičnost a funkčnost, ať už je využijí jako dekorativní obklady fasád, stropní podhledy či slunolamy.

Firma MEISER nabízí nejširší sortiment podlahových roštů na celém světě. Různorodé možnosti využití vyžadují také neobvykle pestrou nabídku produktů. Společně s naším zákazníkem vybereme ten nejvhodnější rošt z našeho širokého sortimentu. Použití podlahovým roštů je takřka vždy spojeno s požadavky na jeho bezpečnost, čehož jsme si plně vědomi. Význam kvality a spolehlivosti je patrná, až v situacích, kdy se člověk ocitá na příklad na plošině z podlahových roštů MEISER zavěšené mnoho metrů nad zemí. Na naše produkty klademe velmi vysoké požadavky, a to od fáze plánování až po fázi expedice.

Podlahové rošty MEISER jsou 100 % „Made in Germany“. Více než 80 % podlahových roštů se vyrábí v našich obou závodech v Sársku a Vogtlandu na míru podle požadavků našich zákazníků. Naši zaměstnanci vám v přípravné fázi projektu poradí a poskytnou potřičnou podporu. Naše služby zahrnují statické výpočty, ale i bezplatné stavební výměry, které provádějí pracovníci našich zastoupení.

Podlahové rošty MEISER – NOSNÁ KONCEPCE.