Úniková a požární schodiště

Části stavby musí být uspořádána tak, aby bylo zabráněno vzniku požáru a šíření ohně a kouře a v případě požáru bylo možné provádět záchranu osob a zvířat i účinné hašení.

Přístup k veškerým užitným částem s obytnými prostory musí být v každém patře zajištěn minimálně dvěma nezávislými únikovými cestami. První povinná úniková cesta k obytné jednotce, která se nenachází v přízemí, musí vést minimálně přes jedno schodiště. Druhou únikovou cestou může být místo, kam dosáhnou záchranná hasičská zařízení nebo další povinné schodiště.

Požární schodiště a žebříky představují náhradní únikové cesty. Již od začátku se nesmí do plánů zahrnovat jako povinné, vertikální únikové cesty. Jednotlivé požadavky jsou popsány v „Pracovním podkladu pro únikové cesty“. Požární schodiště coby otevřená ocelová schodiště mohou sloužit také jako místa pro zásah hasičů. Druhá úniková cesta únikovým a požárním schodištěm je v mnoha budovách povinná proto, aby byl v nouzových případech zajištěn bezpečný únik. Je to z toho důvodu, že v případě požáru může být požární schodiště tím posledním východiskem. Druhá úniková cesta má také zajistit dosažitelnost místa pro hasičský sbor.

Dodržování těchto pravidel je zaručeno jednak jasnými zákonnými předpisy, jednak zkušeným dohledem investorů a projektantů. Ocelové schodiště, které nebylo instalováno podle předpisů nebo se nachází v neudržovaném stavu, je stejně málo nosné jako absence předepsané únikové cesty.

Úniková a požární schodiště firmy MEISER vám dají jistotu, že jste pro vážné situace dobře vybaveni.