UPEVŇOVACÍ A SPOJOVACÍ PRVKY ZÁCHYTNÝCH SÍTÍ MEISER

Třmenové svorky

Klasické spojení podlahových roštů mezi sebou navzájem a připojení podlahových roštů na boční ochranu se provádí takzvanými třmenovými svorkami. Skládá se ze svěracího třmenu uzpůsobeného podle rozměrů trubky, podložky a dvou pojistných matic. Třmenové svorky se dodávají v pozinkovaném provedení. Pomocí příslušně uzpůsobených třmenových svorek lze upnout podlahové prvky i boční ochranu k nosníkům a podpěrám.

Přímé upevnění pomocí vrtného šroubu

Pomocí vrtných šroubů lze montáž urychlit. Společnost MEISER připraví potřebné vyvrtané otvory v trubkovém rámu ochranného záchytného prvku již ve výrobním závodě.

 

Přímé upevnění pomocí techniky montážního čepu

Pomocí techniky montážního čepu lze rovněž provést montáž jednoduše. Také zde jsou potřebné otvory v trubkovém rámu vyvrtány již v závodě společnosti MEISER.

 

Šroubový spoj ke kolejnici Halfen HM 50/30

V případě použití kolejnic Halfen na spodní ocelové konstrukci se nabízí toto šroubové spojení s vodicí vložkou do drážky, šroubem a patkou.

 

Sraz prvků pomocí spojovacího plechu

Nepodepřené srazy záchytných ochranných prvků se příp. musí podepřít, aby přenášely zátěž a prověšení. K tomu lze využít takzvaný spojovací plech. Ten je připraven na výšku trubkového rámu a lze jej snadno namontovat.

 

Sraz prvků s přivařeným upínacím plechem

Alternativně lze na podélných stranách záchytných ochranných prvků střídavě přivařit upínací plechy. Plechy podepírají sraz prvků rovněž spolehlivě.