Vnitřní a balkonová schodiště

Rozhodující roli při výběru vhodného tvaru schodiště hrají nejenom estetické aspekty a prostorové podmínky, ale také to, za jakým účelem schodiště budujeme. Významným aspektem při rozhodování je, zda má schodiště procházet obytnými či vedlejšími prostory, zda vede do sklepa nebo na půdu.

Poslední dobou se například stále častěji používají spirálová schodiště k propojení balkonu a zahrady. Dříve naopak bylo zvykem vést schodiště z balkonu nejprve do obývacího pokoje nebo do chodby. Elegantní spirálové schodiště nyní nabízí variantu přímého propojení.

Dodatečná dostavba spirálového schodiště o průměru cca 1600 mm i větším, je u většiny ocelových a dřevěných balkonů naprosto bezproblémová.