Zinkovna Schmelz Limbach

Zinkovna v Limbachu byla zřízena v roce 1984 a vzešla z již dříve založené zinkovny MEISER z roku 1969. Účelem bylo zinkování výrobků společnosti SPIG (Schutzplankenproduktionsgesellschaft), jež se usídlila v oblasti Limbachu několik málo let předtím, a také roštů společnosti MEISER. Kromě toho patří k portfoliu také zinkování výrobků zámečníků a výrobců ocelových konstrukcí

Po stavbě první moderní zinkovací linky v roce 1975 byla v roce 1990 zřízena druhá pozinkovací linka, aby bylo možno vyhovět zvýšeným potřebám. Dobrý obchodní vývoj způsobil, že bylo v Limbachu nutno postavit třetí pozinkovací linku. Ta je určená především k pozinkování podlahových roštů. Uvedením do provozu tohoto zařízení v roce 2011, jež je optimálně integrováno do procesů výroby podlahových roštů, bylo dosaženo značného kvalitativního pokroku. Nová budova spojuje pěknou průmyslovou architekturu s nejmodernější technikou. Provoz bez vznikajících škodlivin a vzorné pracovní podmínky, u nichž zapomenete, že jste v zinkovně, je příznivý pro životní prostředí i pro zaměstnance.

V roce 2013 dojde konečně ke kompletní sanaci obou starých zařízení limbašské zinkovny a v témže roce má být také tato sanace dokončena. Přechod na zemní plyn a kompletní odsávání předúpravy i obou zinkovacích van zaručuje naprosto ekologicky šetrný provoz všech tří zařízení. S celkovou kapacitou 130.000 t patří limbašská zinkovna mezi nejvýkonnější zařízení v Evropě a představuje kompetentního partnera v oblasti žárového zinkování sériových dílů.

Služby dovozu a odvozu dvacet čtyři hodin denně je pro zákazníky v oblasti zakázkového zinkování velmi zajímavá.

Kontakt

Stephan Berger

Tel.: +49 (0) 6887 309 1940
Fax: +49 (0) 6887 309 1948

August Mohr

Tel.: +49 (0) 6887 309 1942
Fax: +49 (0) 6887 309 1948

Nico Lippold

Tel.: +49 (0) 6887 309 1962
Fax: +49 (0) 6887 309 1963