Řezání vodním paprskem

Systém pro řezání vodním paprskem slouží k dělení materiálu pomocí vysokotlakého vodního paprsku. Přidáním abrazivní příměsi (přirozené brusivo) se až trojnásobně zvyšuje účinek řezání.

VÝHODY

Nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu, kalení, pnutím, netvoří se trhliny, nedochází k deformacím materiálu, změnám struktury, nízké ovlivnění životního prostředí (prach, kouř nebo páry), malá šířka řezné spáry, nízký úbytek materiálu a tím pádem jeho dobré využití, malé tangenciální síly na obrobek, rychlá výroba prototypu, nejsou tu odkapávající strusky nebo taveniny, univerzálně použitelné, vysoká kvalita hrany řezu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

6000 bar a tedy rychlost vodního paprsku více než 3500 km/h 
Velikost řezacího stolu: 2000 x 7200 mm 
Bez problému je možno řezat tloušťky materiálu 100 mm.