TECHNOLOGIE ZINKOVÁNÍ

V létě roku 2011 jsme otevřením nového zařízení pro žárové zinkování v Schmelz-Limbachu zahájili novou kapitolu činnosti.

Stavba sjednocuje atraktivní průmyslovou architekturu a nejmodernější techniku. Čistý provoz bez škodlivin a příkladné pracovní podmínky, které ani v nejmenším nepřipomínají klasické představy o zinkovně, přinášejí výhody zaměstnancům i životnímu prostředí. Za okrasnou fasádou probíhají automatizované procesy, při nichž se v co nejvyšší míře sleduje efektivnost a kvalita.

Každý jednotlivý rošt je zapracován do procesu zinkování a lze jej sledovat od zavěšení na traverzu až po sejmutí z ní na další místa. Počáteční chemická úprava, proces citlivý k životnímu prostředí, se provádí v kompletně izolovaném prostoru, ze kterého jsou emise odváděny pomocí odsávacích zařízení do filtračního systému, čímž se eliminuje zátěž pro životní prostředí.

Povrch upravujeme před zinkování pomocí vysoce výkonných sušáků tak, aby byly dokonale čisté a předehřáté. To má velmi pozitivní vliv na spotřebu zinku i na výslednou povrchovou kvalitu. Zinek je cennou surovinou, se kterou by se mělo zacházet velmi šetrně. Naše prostory jsou navrženy velmi velkoryse, takže hale je možné provádět také kompletaci a nakládku.