Závazek

SPOLEČNOST MEISER PŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA BUDOUCNOST NAŠÍ PLANETY

Všichni neseme odpovědnost za budoucnost naší planety. Každý z nás může v rámci svých možností přispívat k ochraně životního prostředí. Existuje mnoho způsobů, jak snížit spotřebu energií, jak neplýtvat vodou a elektřinou, uvedoměle nakupovat či redukovat odpady. Odpovědnost výrobních podniků však sahá mnohem dále.

Životní prostředí výrobních podniků zahrnuje nejen samotné závody, ale také pracovní podmínky zaměstnankyň a zaměstnanců, tvorbu výrobních procesů i nakládání se škodlivými látkami a odpadem. Svůj závazek odpovědného přístupu k ochraně životního prostředí jsme vyjádřili zavedením systému managementu hospodaření s energií.