MEISER ZINKOVNA V LIMBACHU

Zinkovna v Limbachu byla vystavěna v roce 1984 a vychází ze zinkovny MEISER založené v roce 1969. Obchodním záměrem je klasické žárové zinkování produktů společnosti SPIG (závodu na výrobu ochranných svodidel) sídlícího již dříve v Limbachu a podlahových roštů společnosti MEISER. Do portfolia se řadí i zakázkové zinkování pro zámečníky a oceláře.

Po výstavbě první moderní zinkovací linky v roce 1975 je v roce 1990 postavena i druhá linka, jejímž úkolem je vycházet vstříc zvýšené poptávce. Dobré obchodní výsledky přinášejí nutnost výstavby dokonce třetí zinkovací linky v této lokalitě. Tato je koncipována speciálně pro zinkování podlahových roštů. Zařízení je optimálně zaintegrováno do procesů výroby podlahových roštů a jeho uvedením do provozu v roce 2011 je docílen výrazný kvalitativní posun.

Nová výstavba spojuje průmyslovou architekturu, která umí oslovit, s nejmodernější technikou. Životní prostředí i zaměstnanci se těší provozu bez škodlivých zplodin a s příkladnými pracovními podmínkami, které dávají zapomenout na běžné představy o provozu zinkovny. V roce 2013 je zahájena a dokončena kompletní sanace obou starých linek limbašské zinkovny. 

Přechod na zemní plyn i kompletní odsávání v přípravě výroby a obou zinkovacích van jsou zárukou maximálně ekologického provozu všech tří zinkovacích linek. Svou celkovou kapacitou 130 000 tun se limbašská zinkovna řadí mezi nejefektivnější zařízení v celé Evropě a etabluje se jako výkonný partner v oblasti žárového zinkování sériově vyráběných dílů.

Poskytovaný servis vyzvedávání a dovozu, ale i nonstop servisní služby jsou maximálně oceňovány klienty v oblasti zinkování pro zámečníky.

Založení: 1984
Počet zaměstnanců: 80
Zaměření: Zinkovna
Odbytová oblast: Sársko, Rheinland-Pfalz

Gebr. Meiser GmbH 
Limbacher Verzinkerei
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach


Tel: +49 (0) 6887 309-0
Fax: +49 (0) 6887 309-1948


E-Mail: info@meiser.de 
www.meiser.de