Teknisiä termejä

KANTOTERÄKSET

Kantoteräkset ovat kuormitusta kestäviä, pystyssä olevia lattateräksiä, jotka ovat samalla etäisyydellä toisistaan.

 

SIDETERÄKSET

Sideteräkset ovat poikittain kantoteräksiä vasten ja yhdistävät kantoteräkset toisiinsa siten, että ne puristetaan tai hitsataan yhteen.

 

REUNATERÄKSET

Kaikki ritilät on yleensä kehystetty lattateräksillä, T-profiileilla tai U-profiileilla.

 

VAPAA AUKKO

Kahden kantoteräksen(a) tai kahden sideteräksen välinen sisämitta.

KANTOTERÄSJAKO

Kahden kantoteräksen(b) välinen mitta keskeltä keskelle.

KANTO- JA SIDETERÄSJAKO

Kantoteräs ja sideteräs voivat olla eri etäisyydellä toisistaan. Kaikissa taulukoissa ensimmäinen luku tarkoittaa kantoterästen etäisyyttä toisistaan ja toinen luku sideterästen etäisyyttä toisistaan. Mitat ovat keskeltä keskelle mittoja. Voimme selventää asiaa esimerkiksi arvoilla 33,3 x 11,1 mm ja 11,1 x 33,3 mm.

 

TUET (support beam centres)

Tuet tarkoittavat ritilöiden alla olevia teräsrakenteita.

JÄNNEVÄLI (clear span)

Jänneväli on tukien välinen sisämitta.

Ritilän mittatiedoissa mainitaan ensimmäisenä kantoteräksen pituus, sen jälkeen sideteräksen pituus.

TUKIEN MINIMI KANTOPINTA

Ritilöiden kantoterästen on oltava minimissään 30 mm tukien kantopinnan päällä molemmin puolin, mieluummin saman verran kuin on ritilän korkeus. Poikkeamat ovat sallittuja, jos ritilöitä ei voi rakenteellisista syistä siirtää kantoteräksen suuntaisesti.

ASENNUSTOLERANSSI

Standardin BGI 588:n mukaan vierekkäisten ritilöiden tulee olla 4 mm:n etäisyydellä toisistaan.

MUOTOLEIKKAUS

Muotoleikkaus tarkoittaa ritilään tehtyjä pyöreitä tai suorakaiteen muotoisia leikkauksia ja viisteitä.

 

KULMATERÄKSESTÄ VALMISTETTU REUNATERÄS

Ritilän yhdelle tai useammalle sivulle sen kannatusta varten hitsattu kulmateräs. Kulmateräksen koon tulee olla vähintään kantoteräksen korkuinen.

 

Z- PROFIILI / MEISERIN ERIKOISKULMAPROFIILI

Kulmaprofiili, jossa on kaksi taivutusta, profiili ulottuu kantoteräksen hammastukseen.

 

SYVÄ REUNATERÄS

Ritilää korottava reunateräs ritilän tasopinnasta alaspäin.

 

POTKULISTA

Kantoteräksiä korkeampi reunateräs. Normaalisti 100 mm korkeampi kuin kantoteräs.

 

KANTOTERÄKSEN LOVEUS

Lovetut kantoteräkset tukirakenteen mukaisesti (loveus saa olla korkeintaan puolet kantoterästen korkeudesta).

 

LIUKUTURVA

Hammastetut kanto- ja sideteräkset, jotka lisäävät liukastumisenestoa.