Gitterrost ABC- Vakbegrippen

DRAAGSTAVEN
Draagstaven zijn lastopnemende, verticaal staande platte strips, die in een parallelle afstand tot elkaar overspannen van opleg naar opleg.
VULSTAVEN
De vulstaven staan haaks ten opzichte van de draagstaven en verbinden deze met elkaar, doordat ze op de snijpunten in elkaar worden geperst en/of aan elkaar worden gelast.
OMRANDING
Alle roosters worden in de regel rondom afgewerkt met platstaal, T-profiel of U-profiel.
MAASWIJDTE
 
(a) binnenwerks gemeten afstand tussen de draag- en vulstaven.
MAASDELING
(b) hart op hart afstand bij draag- en vulstaven.
MAASBEELD
Het maasbeeld wordt bepaald door de maasdeling, waarbij draagstaven (D) en vulstaven (V) verschillende afstanden kunnen hebben. In alle tabellen is de eerste waarde de afstand van de draagstaven en de tweede waarde de afstand van de vulstaven. We willen dat hier aan de hand van het voorbeeld 33,3 x 11,1 resp. 11,1 x 33,3 (hart op hart afstand) duidelijk maken.
DE OVERSPANNING
is de hart op hart afstand van elke opleg in de richting van de draagstaven.
VRIJE OVERSPANNING
De vrije overspanning vormt de binnenwerkse afstand tussen twee oplegpunten.
OPLEGGING
De rust op de onderbouw lengte van de steunstang eindigt, moeten zij de hoogte van de draagbalk, maar ten minste 30 mm. In bedrijf moet de draagvlaklengte niet onder het niveau van 25 mm vallen. Afwijkingen zijn toegestaan als een verplaatsing van de netten noodzakelijk wordt voorkomen bij het uitvoeren richting door structurele maatregelen.
LEGRUIMTE / LEGSPELING
De aanleg spel moet 588 naar aangrenzende planken 4 mm tot BGI. Kan te wijten zijn aan het scherpen of gemalen verankert een grotere plaatsing spel onvermijdelijk is, moet ervoor worden gezorgd dat in de operationele toestand van de installatie klaring <20 mm.
UITSPARINGEN
Afgesneden-, afgeschuinde- of uitgesneden stukken in het rooster. Wanneer de snijlengte kleiner is dan 0,5 m spreekt men van kleine-uitsparingen.
HAAKSE RANDEN
Een- of meerzijdig aan het rooster vastgelast hoekstaal. De hoogte van het hoekstaal moet bij deze uitvoering minimaal gelijk zijn aan de draagstaafhoogte.
Z - PROFIEL / MEISERSPECIALE HAAKSE RANDEN
Twee maal gezet hoekprofiel, gelijk aan de haakse rand, waarbij het profiel in een uitsparing in de draagstaven steekt.
VERHOOGDE RAND NAAR ONDEREN
Naar onder stekende verstevigde en verhoogde omranding, bijv. om een bepaalde hoogte te bereiken.
SCHOPRAND
Naar boven stekende verstevigde en verhoogde omranding. Deze wordt op of aan een rooster vastgelast en verhoogt de veiligheid bij het belopen en/of beschermt tegen wegglijden aan de randen. Deze is noodzakelijk, wanneer de afstand tussen rooster en aangrenzend constructiedeel groter is dan 30 mm.
DRAAGSTAAF MET UITSPARING
Speciale uitsparing van de draagstaven en omranding ter plaatse de oplegging (maximaal halve draagstaafhoogte).
ANTISLIPWERKING
Karteling van draag- en/of vulstaven om het risico op uitglijden te verminderen.