HTS-dragers

Productinformatie

MEISER houten HTS-dragers worden gekenmerkt door de combinatie van hout en staal, waarin de unieke synergie van de hybridetechniek zich ontplooit. Met behulp van onze berekeningssoftware kunnen de afmetingen gemakkelijk, snel en veilig worden bepaald. Technische bewerking en productie van de dragers worden projectspecifiek, volgens uw individuele opgegeven maten uitgevoerd. Op deze manier wordt altijd de meest economische oplossing uit het grote aantal dragervariaties verwezenlijkt.

Eigenschappen:

Hoog draagvermogen: kleine dragerdoorsnedes, grote overspanningen
Eenvoudige productie: geen frezen, geen lijmen
Laag materiaalgebruik: staalplaat 0,5 mm, geoptimaliseerde houtdoorsnede
Uitstekende verschijning: elegant en filigraan
Lange levensduur: geen verdraaien, kromtrekken of kraken
Eenvoudige verwerking: gering gewicht, eenvoudig op maat te maken

Met de MEISER houten HTS-drager liggen de economische overspanningen in de regel op 7,00 – 18,00 m. De hoogtes van de dragers bedragen 21,00 – 59,00 cm, bij een zeer gering nettogewicht van 5 – 27 kg/m. Dergelijke eigenschappen worden u door geen enkel ander dragersysteem geboden.

Draagvermogen
Houten HTS-dragers van MEISER voldoen aan de statische eisen door het optimale materiaalgebruik. Het hout in de gordingen van de drager geeft de druk- en trekkrachten uitstekend door. Het stalen verbindingsstuk neemt de schuifkracht op ideale wijze over. Bij de houten HTS-drager van MEISER gaat het om een durzaam verbonden houten drager. Een bijzonder kenmerk van de constructie is, dat het traagheidsmoment hier groterwordt naarmate de overspanning groter wordt. In tegenstelling daarmee bliijft het bij massief hout of kruislaaghout constant.

Elementconstructie
Eén van de succesvolste verkoopproducten van de laatste jaren zijn gebrefabriceerde dak-, plafond- en wandelementen bijvorbeeld voor supermarkten, kanttorgebouwen, kleuterscholen. scholen en woningen. De elementen bereiken afmetingen tot 2,50 x 18,00 m. Hiervoor worden telkens 3-4 MEISER houten HTS-dragers geplaatst, aan één of beide kanten bekleed met OSB-platen en met een holle ruimte die met de gewenste isolatie is opgevuld. Noodzakelijke brandwerende bekleidingen maar ook geluidsabsorberend oppervlaktebeschof kunnen naderhand worden gemonteerd.

Bouwfysica
Door het zeer dunne stalen verbindingsstuk (0,5 mm) heeft de MEISER houten HTS-drager uitstekende eigenschappen voor het maken van warmtegeisoleerde constructiedelen. Het isolatiegedrag is beter dan bij het gebruik van balken die bestaan uit massief hout of kruislaaghout en zorgt dat koudebruggen geen kans krijgen. Door het lichte stalen verbindungsstuk en het lagere totalgewicht van de constructie heeft de houten HTS-drager van MEISER een goed trillingsgedrag, hetgeen een positief effect heeft op de geluidsisolerende eigenschappen, bijvoorbeeld in plafonds.[.

Levensduur
Het verbindingsstuk wordt gemaakt van thermisch verzinkt voormateriaal met de kwaliteit S550 GD+Z, waarbij de zinklaag ten minste 275 g/m² (20 my meter per kan) bedraagt. Het corrosiegedrag van gecoate oppervlakken onder verschillenden atmosferische omstandigheden is ingedeeld in de corrosiviteitscategorieen C1 to C5 conform DIN EN 12944-2. De classificate is afhankeliijk van het micro- resp. macroklimaat op de locatie. Er vindt heel vaak een classificate plaats in de klasse C3. Hier gaat men uit van een hoge luchtvochtigheid en een gemiddelde luchtbelasting, bijvoorbeeld industrie- of stadsatmosfeer resp. kustklimaat met een gering chloridegahalte. Onder deze omstandigheden kan een levensduur van de zinklaag van 20 - 30 jaar worden verwacht. Droge omstandigheden binnenshuis daarentegen moeten worden geclassificeerd in de klasse c1, hier kan op een houdbaarheid van 50 tot 100 jaar worden gerekend.

Verwerking
De drager kan optimaal op maat worden gezaagd met een handcirkelzaag en bijbehorend hardmetalen blad. Bovendien kunnen de gebruikelijke houtverbiningsmiddelen worden gebruikt. Door het geringe gewicht van de MEISER houten HTS-drager is een moeiteloze en snelle verwerking mogelijk evenals een snelle montage.