Trappen

Vlucht - en brandtrappen

Bouwconstructies moeten dusdanig zijn ontworpen, dat het ontstaan van brand en de verspreiding van vuur en rook voorkomen worden en dat het mogelijk is om mensen en dieren in geval van brand te redden en een effectieve brandbestrijding mogelijk te maken.

Alle gebruikseenheden met verblijfsruimten moeten op elke verdieping via ten minste twee onafhankelijke vluchtwegen toegankelijk zijn. De eerste vluchtweg dient, in gebruikseenheden die niet op de begane grond liggen, over minstens één noodzakelijke trap te voeren. De tweede vluchtweg kan een tweede noodzakelijke trap of een plek zijn die met reddingsmateriaal van de brandweer te bereiken is.

Brandtrappen en brandladders zijn extra vluchtwegen. Zij mogen van tevoren niet als een noodzakelijke verticale vluchtweg worden gepland. Het "werkdocument vluchtwegen" beschrijft de individuele vereisten. Brandtrappen als open stalen trappen kunnen ook als brandbestrijdingswegen voor brandweerlieden dienen. De tweede vluchtweg via vlucht- en brandtrappen is bij veel gebouwen verplicht, zodat er in geval van nood een veilige vluchtweg kan worden gegarandeerd. Want in geval van brand kan de brandtrap de laatste uitweg zijn. Ook dient de tweede vluchtweg ervoor te zorgen dat de brandweer toegang tot het gebouw heeft.

Zowel duidelijke wettelijke bepalingen evenals het inzicht van aannemers en planners zijn voor de naleving van deze regels verantwoordelijk. Een verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende onderhouden stalen trap is net zo onaanvaardbaar als het volledig ontbreken van een verplichte vluchtweg.

Met de vlucht- en brandtrappen van MEISER kunt u er zeker van zijn dat u goed voorbereid bent voor eventuele noodgevallen.

 

Bijzondere constructies

Met een bijzondere constructie bedoelen wij trappen die aanvankelijk in geen van onze gedefinieerde categorieën passen. Uiteindelijk zijn het meestal ook spiltrappen of steektrappen, maar ze voldoen toch niet altijd aan het doel van een normale vlucht- of industrietrap.

Bijzondere constructies, zoals uitzichttorens, zijn altijd een bijzonderheid, omdat er in dit geval een interactie tussen trap en staal-/houtconstructie vereist is. De nauwe samenwerking tussen de fabrikanten van trappen, systemen van derden en planners is essentieel voor het succes van het totale bouwwerk.

Spreek met ons over speciale wensen en vertrouw op onze expertise wat betreft advies, planning en uitvoering.

Er wordt zelden gebruikgemaakt van trappen die uitsluitend op het gebouw steunen en de interne stabiliteit uit de eigen constructie halen. Bij een gebouw van gewapend beton is dit vanwege de hoge draagkracht echter wel mogelijk.

In zijn geheel vormt deze trap een filigrane structuur hoger dan 53 m, die geheel zonder steunen kan en toch een stabiliteit heeft die men niet verwacht als men de constructie op het eerste gezicht ziet.

De integratie van de toegangsbeveiliging bij het gedeelte van de balustrade biedt extra bescherming tegen onbevoegde toegang. Deze treedt op de achtergrond, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de algemene indruk van de trap.

Bij spiltrappen wordt voldaan aan de behoefte aan bescherming tegen onbevoege toegang en de creatie van slanke contouren door het gebruik van aanvullende constructiedelen. Toegangsbeveiligingen met een strekmetaalvulling zorgen voor transparantie en optische scheiding.

Speciale constructies kunnen de meest uiteenlopende afwijkingen van de gebruikelijke norm zijn. Dankzij onze machinale apparatuur met lasersystemen, is het voor ons mogelijk om te voldoen aan vele soorten speciale verzoeken.

In de buitenruimte is het gebruik van zelfdragende veiligheidsvloeren een goed alternatief voor metalen roosters. Van de verschillende oppervlakken die op het gebied van zelfdragende veiligheidsvloeren mogelijk zijn, was de uitvoering "Formstep" de afgelopen jaren het meestgevraagde oppervlak.

Door het trapeziumachtige grondvlak van de spiltrap, zijn niet alle oppervlakken geschikt voor een volledige verdeling, maar kan slechts een gedeelte van de trede bij afzonderlijke oppervlakken worden geprofileerd worden.

Mocht u bij de planning van uw individuele spiltrap over het gebruik van een zelfdragende veiligheidsvloer nadenken, geven wij u in een persoonlijk gesprek waardevolle tips en meer informatie over het gebruik van verschillende oppervlakken. Met het ontwerp van de balustrade heeft de architect de mogelijkheid om het totaalbeeld van de spiltrap aanzienlijk te beïnvloeden.

Bij de keuze van de leuning houdt de planner voornamelijk rekening met het veiligheidsaspect. Ook moet de naleving van de geldende voorschriften worden gewaarborgd. De aard van de plaatsing van de vulstaven, de keuze van het materiaal of de kleurkeuze van de reling zijn voorbehouden aan de creatieve ideeën van de planner.

Door de uitgebreide machinale uitrusting van onze productie, kunnen wij zelfs de moeilijkste leuningconstructies vervaardigen.

Spiltrappen in de buitenruimte worden vaak gebruikt als een tweede vluchtweg of als een extra toegang tot de verschillende gebouwen of etages.

Om onbevoegd gebruik van de trap te vermijden, is het vaak noodzakelijk om de toegang te beveiligen.

Een variant is een “beschermingskooi” om de complete trap met een hoogte van 2500 mm heen, als alternatief is een gedeeltelijke barrière mogelijk. Hier wordt alleen het gedeelte tot een hoogte van ongeveer 2000 mm gesloten. De ruimte onder de trap blijft verder bereikbaar.

MEISER biedt verschillende constructies met vullingen van rond 12 mm aan, met draadgaasrooster of ook met een geperforeerde plaat. Een extra lakcoating op de individuele constructie-elementen is mogelijk.

 

De aansluiting van de trap aan het gebouw is altijd een belangrijk punt voor het statisch ontwerp van de algemene constructie.

De methode van bevestiging van de spiltrap is vooral afhankelijk van de diameter en de totale hoogte. Het aantal benodigde verbindingspunten kan variëren, cruciaal is in dit geval of de trap direct aan het gebouw kan worden bevestigd. Is dit door de bouwkundige staat niet mogelijk, kunnen er consoles ter overbrugging van de isolatie evenals horizontale hoogteverschillen tussen de aantreedhoogte en het bevestigingspunt worden gebruikt.

Indien er om brandveiligheidsredenen een extra afstand van de trap tot het gebouw van ten minste 1,5 m nodig is, wordt dit opgelost met platformuitbreidingen in het aantreedgedeelte of door buisvormige constructies bij de tussenbordessen. Het constructieve ontwerp van de noodzakelijke consoles komt voort uit de overdragende krachten en de afstand die overwonnen moet worden.

Als onderdeel van de implementatie van het ontwerp worden de details door ons ontworpen en aan u ter goedkeuring voorgelegd.

Trappen gelden als verbinding tussen ten minste twee verschillende niveaus. Verticale stijgingen en horizontale optreden worden daarbij als treden in een hellend vlak met elkaar verbonden.

Een trap zorgt ervoor dat gebouwen horizontaal en verticaal met elkaar worden verbonden en dient ertoe om hoogteverschillen met zo min mogelijk inspanning te overbruggen. Bij de planning van complexe projecten worden in een zeer vroeg stadium veiligheidskwesties, gebruikersproblemen, functie en beleving van de ruimte, overzichtelijkheid, doorstroming van het verkeer en de esthetische voorkeuren vastgelegd.

In plaats van trappen (20-45°) kunnen er ook hellingen met een kleine hellingshoek (0-20°) worden toegestaan. Dit is vooral handig in gebouwen, waar de verkeerswegen toegankelijk moeten zijn voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast behoren trapladders (45-75°) en ladders (75-90°) tot de vaste toegangsmogelijkheden.

Een trap dient meestal als een langetermijninvestering te worden gezien. Deze dient een bijdrage te leveren aan een esthetisch uiterlijk, moet tegelijkertijd functioneel zijn en aan de essentiële normen (DIN, GUV, eisen, etc.) voldoen. De oppervlaktebehandeling moet minstens voldoen aan de eisen van de plek waar de trap voor wordt gebruikt.

Trappen worden onderverdeeld in trappen die volgens de bouwvoorschriften noodzakelijk zijn en in trappen die volgens de bouwvoorschriften niet noodzakelijk zijn, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen trappen en wenteltrappen. Samen met u, als onze klant, plannen, tekenen en zetten wij uw idee van een esthetische en functionele trap in de praktijk om. Ons uitgebreide assortiment varieert daarbij van de vluchttrap voor buiten, verschillende industrietrappen tot aan elegante trappen voor in woonruimten.