Veiligheid

Het onderwerp ‚veilig werken en ongevallenpreventie‘ neemt een steeds belangrijker plaats in bedrijven en instellingen in. De door de collectieve bedrijfsongevallenverzekeringen en ongevallenverzekeringen in de Duitse wettelijke ongevallenverzekering (DGUV) uitgevaardigde ongevallenpreventievoorschriften vormen bindend, geldend recht, en derhalve kan de niet-naleving hiervan ernstige gevolgen voor elke onderneming met zich meebrengen. Vaak ontstaan er door arbeidsongevallen die voorkomen hadden kunnen worden aanzienlijke kosten. Een serieuze inspanning van het bedrijf voor prettige en veilige arbeidsomstandigheden heeft niet in de laatste plaats ook invloed op het imago van een bedrijf, waardoor de klant conclusies kan trekken met betrekking tot de kwaliteit van het product en de dienstverlening. Ongeacht alle wettelijke consequenties, alle kosten en imagoschade moeten we echter een ding vooral niet vergeten: wij danken ons succes aan onze medewerkers, mensen die moeten worden beschermd. Daarmee zijn de redenen genoemd, waarom MEISER zich eens diepgaander met dit onderwerp heeft beziggehouden. Wij hebben een hele serie producten ontwikkeld, die helpen om het werk veiliger te maken en ongevallen te voorkomen. Deze producten hebben wij gebundeld in onze catalogus „Veilig werken“, om in een oogopslag duidelijker te maken waar verbeteringen mogelijk en nodig zijn. Laat u adviseren door uw contactpersoon bij MEISER en analyseer samen met ons hoe wij uw werkgebied veiliger kunnen maken. Gedetailleerde informatie vindt u in de brochure m.b.t. veilig werken van MEISER.