Vlucht - en brandtrappen

Bouwconstructies moeten dusdanig zijn ontworpen, dat het ontstaan van brand en de verspreiding van vuur en rook voorkomen worden en dat het mogelijk is om mensen en dieren in geval van brand te redden en een effectieve brandbestrijding mogelijk te maken.

Alle gebruikseenheden met verblijfsruimten moeten op elke verdieping via ten minste twee onafhankelijke vluchtwegen toegankelijk zijn. De eerste vluchtweg dient, in gebruikseenheden die niet op de begane grond liggen, over minstens één noodzakelijke trap te voeren. De tweede vluchtweg kan een tweede noodzakelijke trap of een plek zijn die met reddingsmateriaal van de brandweer te bereiken is.

Brandtrappen en brandladders zijn extra vluchtwegen. Zij mogen van tevoren niet als een noodzakelijke verticale vluchtweg worden gepland. Het "werkdocument vluchtwegen" beschrijft de individuele vereisten. Brandtrappen als open stalen trappen kunnen ook als brandbestrijdingswegen voor brandweerlieden dienen. De tweede vluchtweg via vlucht- en brandtrappen is bij veel gebouwen verplicht, zodat er in geval van nood een veilige vluchtweg kan worden gegarandeerd. Want in geval van brand kan de brandtrap de laatste uitweg zijn. Ook dient de tweede vluchtweg ervoor te zorgen dat de brandweer toegang tot het gebouw heeft.

Zowel duidelijke wettelijke bepalingen evenals het inzicht van aannemers en planners zijn voor de naleving van deze regels verantwoordelijk. Een verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende onderhouden stalen trap is net zo onaanvaardbaar als het volledig ontbreken van een verplichte vluchtweg.

Met de vlucht- en brandtrappen van MEISER kunt u er zeker van zijn dat u goed voorbereid bent voor eventuele noodgevallen.