MILIEU

Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor de toekomst van onze planeet. Binnen zijn eigen mogelijkheden kan ieder individu ons milieu ontlasten. Er zijn talrijke manieren om het energieverbruik te verlagen, zuinig om te gaan met water en stroom, bewust te winkelen of afval te voorkomen. De verantwoordelijkheid van een bedrijf gaat echter verder.

Het leefmilieu van een bedrijf omvat de directe locatie, de arbeidsomstandigheden van de medewerkers, de organisatie van de productieprocessen en de omgang met alle schadelijke stoffen en afvalmaterialen die daarmee verbonden zijn. Met de introductie van een energiemanagementsysteem beloven wij op een verantwoorde wijze met het milieu om te gaan. Onze investering in een zeer moderne milieutechniek, die veel verder gaat dan de wettelijk voorgeschreven norm, is een vast onderdeel van ons bedrijfsbeleid. De komende jaren willen wij het energieverbruik continu verminderen en onze medewerkers verder ontvankelijk maken voor dit onderwerp. Met de nieuwe MEISER-milieuprijs belonen wij sinds 2013 elk jaar het beste voorstel om energie te besparen.

Betrouwbaar, inspirerend en vooruitstrevend, voor ons milieu.