Geschiedenis

1956 – 1960: Pioniers- en stichtingsfase

1956

Edmund Meiser is de jongste van negen kinderen en aan het eind van de oorlog in 1945 nog niet eens 14 jaar oud. De naoorlogse periode in Duitsland wordt door grote armoede en hard werken gekenmerkt. Edmund begint zijn beroepsleven als een jonge man in de plaatselijke zandgroeve, is op zijn 19e al een van de jongste explosievenexperts in Duitsland en sluit op de avondschool zijn opleiding als koopman af. Met het gedurfde en professionele laten exploderen van zwaar beschadigde gebouwen verdient Edmund Meiser het startkapitaal voor zijn grote doel, het starten van een eigen bedrijf.

Op 1 augustus 1956 richt Edmund Meiser zijn eerste bedrijf op, gevestigd in Schmelz-Limbach. De locatie in Schmelz-Limbach is interessant, omdat er een oude stationshal te huur is. Met behulp van slechts één medewerker, vindt het verdere verwerken van walsdraad tot wapeningsstaal plaats.

1956 Edmund Meiser als Sprengmeister
Klik om te vergroten

1960

Edmund Meiser begint met het ambachtelijk vervaardigen van metalen roosters voor de regio Saarland en heeft ca. 10 medewerkers in dienst.

 

 

 

1960 Firmengelände Schmelz Limbach
Klik om te vergroten
1961 – 1968: Pioniers- en stichtingsfase

1961

Met de overname van het voormalige douanegebouw in Schmelz-Limbach van de Duitse Bundesbahn werkt Edmund Meiser voor het eerst in een eigen gebouw. In de jaren '60 concentreert Edmund Meiser zich op de handel en de eenvoudige verwerking van staal.

1968

Om aan de toenemende vraag naar metalen roosters tegemoet te komen, besluit Edmund Meiser een moderne productiehal te bouwen en begint met de industriële productie van metalen roosters.

Anekdote: Geluk heeft men nodig, maar ook pech kan geluk betekenen!

De eerste machine die het jonge bedrijf MEISER aankoopt, komt van de firma Fink in Düsseldorf, wat een investering van 7.000 DM betekent. Het gaat hierbij om een draadrichtmachine van het merk Wafios. Zo komt MEISER in de positie om een klant in Andernach te helpen, vanuit het perspectief van de Saargebied, was dat destijds het buitenland.

Wanneer het gewapende beton betaald wordt, denkt Edmund Meiser aanvankelijk dat er een fout is gemaakt, omdat het betaalde bedrag veruit hoger is dan het gefactureerde bedrag. De oorzaak ligt echter in de tussentijdse herwaardering van de Duitse mark ten opzichte van de Franse franc.

Op zoek naar nieuwe zakelijke mogelijkheden haalt een meester genaamd Mertel, die destijds nog bij Röchling in dienst is, Edmund Meiser over om bandstaal, dat goedkoop kan worden gekocht bij Hadia in St. Ingbert, verder te bewerken. De daarvoor noodzakelijke machine moet 30.000 DM kosten en wordt direct bij de firma Georg in Kreuztal besteld - de levertijd bedraagt een jaar. Wanneer de machine geleverd wordt, is Hadia als goedkope bron opgedroogd.

Na een slapeloze nacht zoekt Edmund Meiser naar een pragmatische oplossing en informeert bij de machineleverancier naar andere toepassingen voor de geleverde apparatuur. Op dit moment valt voor het eerst het woord "metalen roosters". Een persoonlijke vriend van Edmund Meiser maakt de toegang tot de productiehallen van een destijds toonaangevende fabrikant mogelijk en biedt daarmee de eerste inzichten in de productie van metalen roosters. De basis voor een veelbelovende productie is gelegd.

1969 – 1976: Opbouw en uitbreiding in Schmelz-Limbach

1969

Edmund Meiser investeert met de bouw van een kleine verzinkerij in een nieuwe sector vol kansen.

Anekdote: Improvisatie en vindingrijkheid

In 1969 komt Edmund Meiser tot de conclusie dat zijn eigen verzinkerij absoluut noodzakelijk is voor de locatie Limbach, aangezien de enige verzinkerij in de directe omgeving met levertijden van 2 - 3 weken een eventuele uitbreiding van de handel blokkeert. De planning en uitvoering wordt overgedragen aan de firma Fritz in Hagen.

Het concept bestaat uit een verzinkingsketel met een capaciteit van 2 ton/uur en een diepte van 1,90 meter. Wanneer het zink in de ketel vloeibaar moet worden, komt de grote ontgoocheling. Het vloeibaar worden stopt op een diepte van 1,40 meter, aangezien de keramische ketel duidelijk verkeerd geconstrueerd is.

Op dit eigenlijk deprimerende moment, blijkt eens te meer Wilfried Geib’s kunst van het improviseren. Hij is de neef van Edmund Meiser, die meer dan 40 jaar zal zorgen voor vooruitgang en vindingrijkheid in de productietechnologie.

In 1969 bouwt hij een oversized klopper op basis van een boormachine, die het zinkbad in de kortste tijd volledig vloeibaar maakt.

1972

Het bedrijf wordt met de bouw van een nieuwe productiehal uitgebreid, de huidige staalverwerkende hal (BEA) ontstaat. Om de capaciteit voor de eigen verzinkerij te verhogen, wordt het productieassortiment bovendien uitgebreid met vangrailstaanders en de zogenaamde afstandhouders.

1976

Edmund Meiser investeert in een nieuwe, grotere thermische verzinkingsinstallatie die op het verzinken van serieproducten is gericht. Op hetzelfde moment wordt de in 1969 gebouwde verzinkerij in een beitserij omgezet. Tegelijkertijd volgt de installatie van een straalmachine voor de behandeling van plaatmetaal voor raffinaderijen.
In de jaren '70 domineren bij MEISER de activiteiten in de staal- en verzinkingssector. Het product metalen roosters verliest voor Edmund Meiser in deze periode enigszins aan betekenis.

1980 – 1981: Opbouw en uitbreiding in Schmelz-Limbach

1980

Om een hogere bezettingsgraad voor de eigen verzinkerij te realiseren, organiseert Edmund Meiser de oprichting van het bedrijf SPIG in Limbach, een productiebedrijf voor vangrails en beveiligingssystemen voor het verkeer. MEISER bouwt de daarvoor benodigde hallen en opslagplaatsen en voert samen met het bedrijf SPIG activiteiten op het gebied van verzinking uit als Limbacher Verzinkerei GmbH.

1981

Het bedrijf MEISER viert zijn 25ste verjaardag, middenin de grote staalcrisis in Duitsland.

 

1981 25 jähriges Firmenjubiläum
Klik om te vergroten
1982 - 1984: Ontwikkeling tot fabrikant van metalen roosters

1982

De grote staalcrisis in Duitsland vereist een fundamentele, strategische herstructurering van het bedrijf. De eenvoudige verwerking van staal zonder dat er grote waarde gecreëerd wordt, blijkt te weinig winstgevend te zijn. MEISER heeft een afgewerkt product voor de klant nodig.

Na uitgebreid overleg met zijn naaste vertrouweling, Wilfried Geib, besluit Edmund Meiser voor de dynamische expansie van de divisie ‘metalen roosters’. Om deze strategie om te kunnen zetten, wordt de eerste semi-automatische productielijn voor de productie van gedruklaste roosters verworven en wordt de jonge werknemer Erich Petry belast met het leiden van de divisie metalen roosters.

1983

Om de geplande uitbreiding op het gebied van metalen roosters te kunnen realiseren, moet er een extra bedrijfsterrein aan de andere kant van de rivier Prims worden ontwikkeld. De ontsluiting van het bedrijfsterrein vindt via een nieuw te bouwen brug plaats, die de verbinding vormt tussen de bestaande productiehallen van de Limbacher verzinkerij en de geplande nieuwe productiehallen.

1984

In april 1984 worden de nieuw gebouwde hallen voor de productie van metalen roosters in gebruik genomen. Volgens de laatste stand der techniek vindt de industriële productie van geperste en gedruklaste roosters in eerste instantie in drie productielijnen plaats.

MEISER groeit in de jaren '80 geleidelijk uit tot een gevestigde en succesvolle leverancier van metalen roosters in Duitsland.

1984 Luftbild Limbach
Klik om te vergroten
1987 - 1990: Ontwikkeling tot fabrikant van metalen roosters

1987

Edmund Meiser maakt een strategische, historische beslissing en streeft naar het zelfstandig voorzien van basismateriaal voor de productie van metalen roosters. MEISER investeert in een productieplaats voor het splitsen van warmbreedband, draadtrekmachines, koudwalsfabrieken en wordt daardoor grotendeels onafhankelijk van leveranciers. De inkoop van staal speelt een steeds centralere rol bij MEISER en wordt in een aparte afdeling onder leiding van Achim Rivinius professioneel opgezet.

1990

Op verzoek van veel klanten – en om te voldoen aan het motto "Alles uit één hand" – begint MEISER met de productie van stalen trappen voor binnen en buiten.

1990 Stahlbearbeitung Bea in Schmelz Limbach
Klik om te vergroten
1991 - 1992: Expansion in Europa

1991

De historisch unieke kans om na de hereniging in Oost-Duitsland zakelijk actief te worden, doet zich reeds in 1990 voor.

Na enkele verkennende reizen ter plaatse door Edmund Meiser persoonlijk en na enkele gesprekken met de toenmalige directeur neemt MEISER in 1991 vastbesloten de voormalige machinebouw van MLK Plauen met ongeveer 50 werknemers over.

Het bedrijf wordt opgericht onder de naam MEISER Gitterroste GmbH & Co KG op 1 februari 1991, en reeds vanaf begin april 1991 worden de eerste persroosters door MEISER geproduceerd.

In hetzelfde jaar neemt MEISER een toonaangevende Belgische fabrikant van stalen roosters over, de huidige MEISER Fameco S.A. met ca. 30 medewerkers, en produceert daardoor voor de eerste keer buiten Duitsland.

1991 Luftbild Oelsnitz
Klik om te vergroten

1992

De Limbacher Verzinkerei GmbH in Schmelz-Limbach wordt aanzienlijk uitgebreid met de ingebruikname van een tweede verzinkingslijn.

Het bedrijf Ferroste Kft., gevestigd in Dunaújváros, Hongarije, wordt opgericht als een joint venture tussen de Hongaarse staalfabriek Dunaferr en MEISER. De persoonlijke zakelijke relatie van Edmund Meiser met de langjarige algemeen directeur van de staalfabriek, István Horváth, die teruggaat tot ver in de late jaren 70, is de basis voor deze stap kort na het einde van de Koude Oorlog.

1992 Erweiterung der Live
Klik om te vergroten
1994 - 1996: Uitbreiding in Europa

1994

Vanwege de beperkte ruimte van de voormalige combinatie in Plauen besluit MEISER te verhuizen naar het nieuw ontwikkelde industriegebied Johannisberg in Oelsnitz, Vogtland. 112 medewerkers produceren in het begin ca. 500 ton roosters per maand.

Met Frank Degenkolb en Dietmar Prätorius als locatiemanagers – zij zijn pioniers van het eerste uur – ontwikkelt MEISER zich in de nieuwe deelstaten en in Oost-Europa snel tot een van de toonaangevende aanbieders van metalen roosters.

Als een bedrijf met wortels in het Saarland, was MEISER al vanaf het begin sterk gericht op de Franse buren en had een goed contact met hen.

In 1994 richt MEISER een eigen dochteronderneming in Frankrijk op en bundelt in de Elzas zijn verkoopactiviteiten voor de Franse markt onder de naam MEISER Caillebotis SARL.

Door de bemiddeling van Frans Louwers, een oude vriend van Edmund Meiser, komt het contact met de Nederlander Ruud Enzlin tot stand. Al snel wordt het partnerschapsbedrijf RST MEISER Nederland B.V. in 1994 opgericht met het hoofdkantoor in Rotterdam, dat al na enkele maanden een actieve handelsactiviteit ontplooit.

1995

Het bedrijf Altenberg Gitterrostwerke GmbH in Essen was sinds de jaren 70 een belangrijke leverancier van metalen roosters in Europa en was voor het laatst in handen van de Union Minière Groep, een Belgisch grondstofconcern.

Wanneer het bedrijf halverwege de jaren 90 ter verkoop wordt aangeboden, is dit vanuit strategisch oogpunt gezien voor MEISER van groot belang. Hoewel de overname voor Edmund Meiser een enorme inspanning betekent, lukt het MEISER om in 1995 de aandelen van Altenberg en daarmee bijna 250 medewerkers in Essen volledig over te nemen.

MEISER vestigt zijn naam als een toonaangevende leverancier van metalen roosters in Europa definitief. Tot het bedrijf Altenberg behoren verkoopbedrijven in Frankrijk (Elfor S.A.) en Engeland (Altenberg UK) en een aandeel van 50% in de verzinkerij Essen-Vogelheim, die daardoor dus deel gaan uitmaken van MEISER.

1996

MEISER Ferroste Kft. in Hongarije investeert in moderne productietechnologie van MEISER uit Duitsland en bouwt de eerste grotere productiehal voor de industriële productie van metalen roosters op een oppervlakte van 2000 m².

1996 Halleneinweihung in Ungarn durch einen Bischof
Klik om te vergroten
1997 - 1999: Uitbreiding in Europa

1997

Met de oprichting van de uwM door Ulrich en Wolfgang Meiser vindt bij MEISER de volgende, belangrijke investering plaats. Op een extra oppervlakte van 30.000 m² ontstaan moderne productiehallen. Naar het voorbeeld van het moederbedrijf in Limbach worden ook eigen installaties voor slitwerk geïnstalleerd. Daarnaast wordt het productassortiment in Vogtland aangevuld  met stalen palen voor wijngaarden.

1998

In de zomer van 1998 verwerft MEISER uit de failliete inboedel van het Saarstaalconcern de door de sluiting bedreigde sector bandverzinking.

In het achterhoofd houdend dat deze divisie sinds meerdere jaren een belangrijke afnemer van het staalverwerkingsbedrijf in Schmelz-Limbach is, ziet men een mogelijkheid om deze afzetmarkt te behouden en tegelijkertijd de producten van de bandverzinking in het productassortiment van MEISER te integreren.

De vestiging in St. Ingbert moet echter een grondig worden gemoderniseerd en daar wordt onmiddellijk mee begonnen.

1999

Op basis van de positieve ontwikkeling van de onderneming wordt besloten om de bestaande capaciteit van de roosterproductie voor de belangrijkste fabriek in Schmelz-Limbach te verdubbelen.

Deze uitbreiding wordt mogelijk gemaakt door de aankoop van het voormalige Gimmler-terrein, dat al geruime tijd ongebruikt in de nabijheid van de bestaande percelen ligt.

Deze oppervlakte met een grootte van 60.000 m² wordt bebouwd met een nieuwe, ultramoderne productiehal en een architectonisch verfijnd administratiegebouw. Met een investering van 40 miljoen DM geeft MEISER kort voor het begin van het nieuwe millennium een duidelijk voorbeeld.

Bij MEISER in Vogtland wordt tegelijkertijd een andere belangrijke investering gerealiseerd. Op de resterende ongebruikte ruimte in het industriegebied Johannisberg ontstaat onder de naam uwM Stanztechnik een nieuwe, efficiënte productielocatie voor metalen roosters en een nieuw centraal kantoor, dat ook op het gebied van architectuur furore maakt en het gebouw in Limbach evenaart. Met een investeringspakket van 50 miljoen DM wordt de verplaatsing van de volledige productiecapaciteit van de Altenberg roosterfabriek van Essen naar het Saksische Vogtland voltooid.

MEISER zal de Europese markt voor metalen roosters in de toekomst wezenlijk bedienen door de twee grote Duitse productielocaties in Saarland en in Saksen.

MEISER Fameco S.A. in Ouffet, België, moderniseert en breidt de roosterproductie uit op een totaal oppervlak van ca. 8000 m².

MEISER wordt 50% aandeelhouder van de verzinkerij in Plauen, die samen met de Voigt & Schweitzer Markenverbund van Thyssen overgenomen en voortaan geleid wordt.

1999 Bau Bürogebäude in Oelsnitz
Klik om te vergroten
1999 Luftbild Limbach
Klik om te vergroten
1999 Standort Oelsnitz
Klik om te vergroten
2000 – 2002: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2000

De Multi M Group in Caïro is een succesvol familiebedrijf op het gebied van strekmetaal, stalen meubelen en automobielen. In de zoektocht naar nieuwe producten, geavanceerde productietechnologie en de juiste partner om de zakelijke activiteiten uit te breiden, krijgt men bij een bezoek aan een beurs aandacht voor MEISER.

Ook bij MEISER bestaat al enige tijd het verlangen om actief te worden in Afrika. Het strategische nut wordt voor beide partijen herkend en men bereikt binnen korte tijd overeenstemming over het opzetten van een joint venture onder de naam MULTI MEISER Egypt. Na slechts 6 maanden bouwtijd is er genoeg farbrieksruimte beschikbaar, waardoor de geavanceerde productietechnologie van MEISER in gebruik kan worden genomen.

2000 Besuch der Fertigungsstelle in Kairo
Klik om te vergroten

2001

MEISER Ferroste Kft. richt in Roemenië het verkoopkantoor MEISER România op, gevestigd in Oradea. In juni wordt het verkoopkantoor MEISER Polska met het hoofdkantoor in Raciborcz opgericht.

2002

De driejarige en zeer uitgebreide renovatie van MEISER Bandverzinkung in St. Ingbert, Saarland, wordt voltooid en de nieuwe verzinkingslijn wordt volledig in gebruik genomen. MEISER heeft nu een van de modernste en efficiëntste smalbandverzinkinginstallaties in Europa. De ongeveer 100 m lange, volautomatische verzinkingslijn voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen en voldoet uiteraard aan alle actuele milieunormen. De vestiging in St. Ingbert is voor MEISER, naast activiteiten m.b.t. metalen roosters, de belangrijkste productielocatie.

2003 – 2005: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2003

Meiser neem de Franse fabrikant van zelfdragende veiligheidsvloeren over, het bedrijf Krieg & Zivy, en zet daarmee een nieuwe bedrijfssector op. De vervaardiging van deze producten wordt naar Oelsnitz in het Vogtland verplaatst en aangevuld met nieuwe productietechnologie van MEISER.

2003 Standort Oelsnitz
Klik om te vergroten

2004

PMI Gitterroste AG werd in 1987 opgericht door Alexander Imhof en is door de jaren heen in Zwitserland uitgegroeid tot een toonaangevende handelsmaatschappij in metalen roosters.

MEISER is al sinds 2000 met een eigen dochteronderneming in Zwitserland vertegenwoordigd. Concurrenten worden partners, en met de fusie van de twee bedrijven onder de naam PMI MEISER Gitterroste AG ontstaat de toonaangevende handelsmaatschappij voor metalen roosters in Zwitserland.

2005

Na het succesvol binnenhalen van een grote opdracht voor de luchthaven van Dubai, ontdekt MEISER de potentie van het Midden-Oosten als een toekomstige markt.

Andere snelle successen ter plaatse leiden onmiddellijk tot de oprichting van een eigen verkoopkantoor onder leiding van Robert Vièl, die als pionier vanaf het begin af aan de succesvolle marktintroductie van MEISER in de Golfregio doorslaggevend heeft bepaald.

2006 – 2007: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2006

Lionweld Kennedy Middle East in Dubai is een dochteronderneming van de DUTCO Group, een gerenommeerd familiebedrijf met meer dan 10.000 medewerkers in de Golfregio en tevens de toonaangevende leverancier van metalen roosters in het Midden-Oosten. Het snelle handelssucces van MEISER en de aanwezigheid op de markt door Lionweld Kennedy, zet beide partijen ertoe aan om over een gezamenlijke toekomst na te denken. Na ongecompliceerde onderhandelingen wordt overeengekomen dat MEISER toetreedt tot het bestaande, plaatselijke productiebedrijf.

Onder de nieuwe naam LIONWELD MEISER LLC en de veranderde eigendomsstructuur worden onmiddellijk aanzienlijke investeringen gedaan, zodat de capaciteit van het bedrijf reeds eind 2006 verdrievoudigd is.

LIONWELD MEISER LLC heeft in de hele Golfregio een hoog marktaandeel en is met name bij grote projecten in de energie- en oliesector het eerste aanspreekpunt voor de internationaal actieve installatiebouwers uit de VS, Duitsland, Japan en Groot-Brittannië.

MEISER Ferroste Kft., onze productievestiging in Hongarije, wordt uitgebreid met de bouw van een nieuwe hal met een oppervlakte van 2000 m², waardoor zijn positie als toonaangevende leverancier van metalen roosters in Oost-Europa wordt versterkt.

Het bedrijf MEISER viert zijn 50ste bedrijfsjubileum.

2006 Vertragsbesiegelung Lionweld Meiser
Klik om te vergroten

2007

MEISER richt samen met de Kartal Group in Ankara een joint venture voor de productie van metalen roosters voor de Turkse markt op. Als eerste stap wordt er een snijbedrijf voor metalen roosters opgericht.

MEISER neemt de Franse fabrikant van metalen roosters en zelfdragende veiligheidsvloeren Tolartois met productieplaatsen in Béthune en Villers-la-Montagne over.

De volledige activiteiten van MEISER in Frankrijk worden onder het dak van MEISER Sarl. gebundeld. Daardoor gaat Frankrijk als productielocatie een belangrijke rol voor MEISER spelen. Als de tweede belangrijkste afzetmarkt na Duitsland was en is het belang ervan voor MEISER sowieso al zeer groot.

2007 Bau der Produktionshalle in Ankara
Klik om te vergroten
2008 – 2009: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2008

MEISER neemt de activiteiten m.b.t. metalen roosters van NTJ over, een toonaangevende handelsonderneming voor metalen roosters uit Zweden, en is sinds januari 2008 zelfstandig onder de naam MEISER Sweden AB ter plaatse aanwezig.

MEISER treedt als aandeelhouder toe tot de aangesloten Tsjechische handelsonderneming voor metalen roosters V-Kutý, waarmee ze al een partnerschap hadden. Het bedrijf zal voortaan een joint venture zijn en wordt omgedoopt tot Kutý MEISER en in een snijbedrijf omgevormd. Vanuit Ostrava worden vanaf nu kortetermijnleveringen voor klanten in Tsjechië, Slowakije en Polen georganiseerd.

De belangrijkste fabriek in Schmelz-Limbach investeert in een nieuwe bedrijfssector, de productie van buizen. Het resultaat is een nieuw complex met een overdekte ruimte van 4000 m². Daarnaast wordt de nieuwste machinetechnologie geïnstalleerd. De doelgroep bestaat voornamelijk uit fabrikanten van steigers.

Het project "MEISER in Limbach 2011" begint met de aankoop van percelen van ca. 100.000 m², wat ruimte creëert voor de grote uitbreiding van de fabriek.

In de zomer van 2008 sterft, voor ons allen totaal onverwacht en veel te jong, de aloude beste vertrouweling van Edmund Meiser, zijn neef Wilfried Geib. Als fabrieksmanager van de hoofdfabriek in Limbach en technisch lead developer van MEISER heeft hij decennialang aanzienlijk bijgedragen aan het succes van de firma. Hij laat een leegte achter, die beroepsmatig maar ook menselijk gezien niet kan worden opgevuld.

2009

MEISER richt samen met de succesvolle Marokkaanse handelsonderneming EGL in Casablanca een joint venture voor het snijden van metalen roosters op voor de regionale markt.

MEISER neemt de Oostenrijkse fabrikant van metalen roosters en de regionale marktleider, Drumetall, over. Alle activiteiten van MEISER in Oostenrijk worden gebundeld onder het dak van MEISER Österreich GmbH. Oostenrijk is daarmee de derde belangrijkste afzetmarkt voor MEISER.

Lionweld MEISER, onze productielocatie in Dubai, en Hady MEISER Egypt worden aanzienlijk uitgebreid. MEISER verstevigt daarmee zijn leidende positie als leverancier van metalen roosters in het Midden-Oosten.

De door iedereen enorm gewaardeerde en sympathieke metgezel Jean van Neyghem, bijna 20 jaar directeur van MEISER Fameco in België, overlijdt onverwachts. De opkomst en het succes van ons bedrijf in België zijn rechtstreeks verbonden met zijn persoon. Wij zijn hem veel dank en respect verschuldigd.

2010: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2010

Het verkoopkantoor MEISER Algerie SARL wordt in Algerije opgericht.

In het voorjaar starten de grondwerkzaamheden voor het project "MEISER in Limbach 2011". Tegen de zomer van 2011 zal een state of the art verzinkerij met een geïntegreerd logistiek centrum op een grondvlak van 24.000 m² worden gebouwd. Deze maatregel met een totale investering van € 40 miljoen, is de grootste afzonderlijke investering in de geschiedenis van MEISER.

Om ervoor te zorgen dat de geplande uitbreiding kan worden voltooid, wordt de snelweg L145 omgelegd. Voor dit doel dient het heuvelachtige terrein grotendeels geëgaliseerd te worden, in totaal wordt er ongeveer 350.000 m³ (20.000 vrachtwagenladingen) grondafgevoerd.

In mei 2010 heeft de hoofdfabriek Limbach de capaciteit van de divisie buizen reeds verdubbeld. Naast het investeren in een tweede productielijn voor buizen, worden er extra hallen gebouwd. Tegelijkertijd wordt het administratiegebouw met een aanbouw uitgebreid.

De verzinkerij Plauen GmbH & Co. KG wordt voor 100% een dochteronderneming van MEISER en wordt volledig in de organisatie van MEISER Vogtland opgenomen.

MEISER Vogtland versterkt zijn positie als tweede hoofdfabriek van MEISER door een uitgebreid investeringsprogramma in nieuwe bedrijfssectoren.

2010 Baubeginn in Schmelz Limbach
Klik om te vergroten
2011 – 2012: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2011

In São Paulo in Brazilië wordt MEISER do Brasil opgericht. Als eerste wordt er een snijbedrijf voor de Braziliaanse markt opgericht.

Na de succesvolle marktintroductie in Turkije wordt Kartal MEISER uitgebreid tot een volwaardige en onafhankelijke fabrikant van metalen roosters voor de Turkse regio. In het voorjaar begint de productielocatie van MEISER Vogtland met de exploitatie van de modernste technologie en is daardoor de achtste en jongste productiefaciliteit voor metalen roosters van MEISER.

De Limbacher Verzinkerei GmbH wordt wederom voor 100% een dochteronderneming van MEISER en wordt volledig in de organisatie van de hoofdfabriek in Limbach opgenomen.

De bouwwerkzaamheden voor "MEISER in Limbach 2011" worden afgerond en de nieuwe verzinkerij met geïntegreerd logistiek centrum wordt in gebruik genomen. Daardoor beschikt MEISER in de hoofdfabriek in Limbach over twee onafhankelijke verzinkerijen met een totale verzinkingscapaciteit van 125.000 ton per jaar.

Edmund MEISER viert zijn 80e verjaardag samen met zijn vrouw Ursula en zijn hele familie Verjaardag - samenvallend met het 55e jubileum van MEISER

2011 Eröffnung Europas modernster Verzinkerei
Klik om te vergroten
2011 Standort Limbach
Klik om te vergroten

2012

MEISER in Schmelz-Limbach begint met een eigen wagenpark en neemt delen van de transportlogistiek zelf in de hand.

MEISER® is voor 50% aandeelhouder in de steigerfabrikant ALFIX.

2012 Gerüstbau Alfix und Lager in Schmelz Limbach
Klik om te vergroten
2012 Meiser startet mit eigenem Fuhrpark
Klik om te vergroten
2013: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2013

In juli werd de nieuwe productie van Marangoni-Meiser in Brazilië in werking gesteld. Een van de meest geavanceerde productielijnen met Duitse technologie en know-how, volledig geautomatiseerde, zeer productief en uitermate betrouwbaar, beheerd door de Braziliaanse collega's. Alles kan nu ookin Brazilië van een enkele bron, worden tot levering, verkrijgbaar bij de blanco.

2013 Die modernste Gitterrostproduktion Lateinamerikas wird in Betrieb genommen.
Klik om te vergroten

Om een verdere uitbreiding de komende jaren snel tot stand te kunnen brengen, heeft MEISER in september 2013 alle aandelen van de tot nog toe als joint venture geleide onderneming Kartal Meiser in Turkije overgenomen en opereert nu ook in Turkije onder de firmanaam MEISER.

 

MEISER investiert in der Türkei
Klik om te vergroten
2014: Business Development en Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2014

MEISER neemt de leiding van alle divisies van Profil Alsace SAS, de toonaangevende producent van wijnbouw- en fruitteeltpalen van staal, die gevestigd is in Niederlauterbach in de Elzas, over.

Met de overname van Profil Alsace SAS, Dr. Reisacher GmbH & Pali Systems SARL versterkt MEISER zijn positie als complete aanbieder op het gebied van staal.

Op 25 november werden in Lima de joint venture-contracten ondertekend tussen MEISER, de reeds gevestigde producent van roosters Grating Peru en onze verkooppartner Grupo Cuñado. Nu is Grating Meiser Latam een gemeenschappelijke onderneming van de oude eigenaars met MEISER en Grupo Cuñado. Het marktgebied voor onze nieuwe joint venture-onderneming is Zuid- en Midden-Amerika met uitzondering van Brazilië.

2014 MEISER baut Weinbergpfahlsegment aus
Klik om te vergroten

De verbouwingswerkzaamheden van de in 1984 opgerichte verzinkerij in Limbach begonnen in het voorjaar van 2012 met de uitbreiding van de verzinkingshal. De bouw van een eigen voorbereidingshal zorgt er bovendien voor dat er weersonafhankelijk en efficiënt gewerkt kan worden.

De omschakeling op aardgas en de volledige afzuiging bij de voorbehandeling evenals de beide verzinkingsketels waarborgen nu een zeer milieuvriendelijke werking van de verzinkingsinstallatie. 

De verbouwingswerkzaamheden gelden sinds eind 2014 als succesvol voltooid en MEISER verheugt zich op nieuwe, ophanden zijnde opdrachten en uitdagingen.

2014 Modernisierung der Limbacher Verzinkerei
Klik om te vergroten
2015: Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2015

Al meer dan 10 jaar brengt de handelsonderneming NTJ AB exclusief en met succes de producten van MEISER in Noorwegen op de markt. Uit deze samenwerking ontstond nu met MEISER Norway AB een volledige dochtermaatschappij van MEISER.Het contract werd op 27 februari 2015 in het Noorse Stokke ondertekend.

2016 Het Jubeljaar

2016

In april 2016 Herren Robert Vièl en Wolfgang Schell werden benoemd als bestuurders van andere MEISER Holding GmbH en MEISER International GmbH. Daarnaast is de heer Wolfgang Schell werd een lid van de raad van Gebr. Meiser GmbH in Limbach en de heer Robert groot deel van de raad van bestuur van Meiser Vogtland OHG.

In mei 2016 worden de 60 ste verjaardag van MEISER smelten Limbach   en 25   verjaardag van Meiser Vogtland werd gevierd in Oelsnitz.

Meiser is nu ook Argentinië en Zuid-Afrika aanwezig met vertegenwoordigers.

2017 Internationalisering buiten de grenzen van Europa

2017

MEISER vestigt in Kameroen de nieuwe onderneming MEISER Sarl AC en is eveneens een partnerschap voor Nieuw-Zeeland en Australië aangegaan met de firma A.E. Tilley LTD Manufacturing Engineers.