VERZINKINGSTECHNIEK

Met de ingebruikname van de nieuwe thermische verzinkingsinstallatie begonnen wij in de zomer van 2011 aan een nieuw hoofdstuk. Thermische verzinking is de laatste maar essentiele stap bij de vervaardiging van roosters en garandeert een langjarige bescherming tegen corrosie van de MEISER-producten zonder speciale onderhoudsmaatregelen. Onze nieuwbouw combineert een aantrekkelijke industriele architectuur met de modernste techniek. Milieu en medewerkers profiteren van een werkomgeving zonder schadelijke stoffen en voorbeeldige arbeidsomstandigheden die de gangbare voorstellingen van een verzinkerij doen vergeten. Achter de mooie gevel verlopen in veel divisies geautomatiseerde processen, waarbij wordt gestreefd naar een zeer hoge mate van efficientie en kwaliteit.

Elk afzonderlijk rooster wordt in het verzinkingsproces gesynchroniseerd en kan vanaf het ophangen aan de dwarsbalk tot en met het afnemen bij de hef- en neerlaatstations worden gevolgd. Zodoende bestaat er geen risico dat roosters in het verzinkingsproces ‚verloren‘ gaan. De chemische voorbehandeling, een milieutechnisch gevoelig proces, vindt plaats in een compleet afgesloten zone, waarin de uitstoot die daarbij ontstaat via een afzuiginstallatie naar een filtersysteem wordt geleid, zodat ons milieu op geen enkele wijze wordt belast. Met behulp van een zeer krachtige droger verkrijgen wij voor het verzinkingsproces hele zuivere en voorverwarmde oppervlakken. Dit heeft een groot positief effect op het zinkverbruik en ook op de oppervlaktekwaliteit. Zink is een waardevolle grondstof waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan.