Produksjonslinjer for gitterrister

Med selvutviklede produksjonssystemer produserer vi pressrister og pressveisede gitterrister på totalt 31 produksjonslinjer over hele verden i samsvar med avanserte tekniske standarder.