Sklisikring – typer av serratering

Spiss serratering SR 1

Den spisse serrateringen brukes utelukkende for pressveisrister. Bærestålet får spesielt skarpe tenner ved at man setter halvmåneformede fordypninger ved siden av hverandre. Det øker sklisikringsegenskapene betraktelig. Med denne profilen kan man få sklisikkerhetsklasse R12 med bestemte maskevidder.

Serratert sklisikring SR 2

Serratert sklisikring er bare mulig med pressrister, og karakteriseres av den sagtannede stansingen på bærestålet og/eller tverrstålet. Med denne typen sklisikring er den maksimale sklisikkerhetsklassen R12. Denne sklisikringsprofilen legger grunnlaget for andre spesialformer i tråd med utenlandske standarder (f.eks. DSB, Danske Statsbaner). Ta kontakt ved behov.

Superserratert sklisikring SR 3

Superserratert sklisikring er bare mulig med pressrister og karakteriseres av svært gode sklisikringsegenskaper. Bærestålet og tverrstålet er perforert for å gi spesielt skarpe kanter. Med denne formen kan man oppnå den høyeste sklisikkerhetsklassen R13. Denne typen serratering brukes først og fremst innen næringsmiddelbransjen og på flater med mye tilsmussing eller regelmessig kontakt med væsker.

Standardserratert sklisikring SR 4

Standardserratert sklisikring karakteriseres av den halvsirkelformede stansingen på bærestålet og/eller tverrstålet, med netting mellom tennene. Det betyr at man kan oppnå en sklisikkerhetsklasse på opptil R12 for pressrister (stansing på bærestålet og tverrstålet) og opptil R11 for pressveisrister (stansing kun mulig på bærestålet). Denne versjonen brukes som standard gitterrist utendørs i områder med regelmessig trafikk.