Tekniske termer

BÆRESTÅL

Bærestål er et lastopptakende, vertikalt stående flattjern, som ligger parallelt med hverandre fra opplag til opplag.

 

TVERRSTÅL

Tverrstålet ligger på tvers mot bærestålet og forbinder disse med hverandre ved at de enten presses eller sveises sammen i krysningspunktene.

 

KANTSTÅL

Alle gitterrister er som regel innrammet med flattjern, T-profiler eller U-profiler.

 

MASKEVIDDE

Det innvendige målet (a) mellom bærestålet og tverrstålet.

MASKEDELING

Målet fra akse til akse (b) ved bærestål og tverrstål.

MASKESTØRRELSE

Maskestørrelsen bestemmes av maskevidden der bærestålet (B) og tverrstålet (T) kan ha ulike avstander. I alle tabeller er den første verdien avstanden mellom bærestålene, den andre verdien avstanden mellom tverrstålene. Vi kan tydeliggjøre dette med f.eks. 30 x 10 og 10 x 30.

 

OPPLAG (support beam centres)

Opplag (U) er underkonstruksjonens liggende lengder av bærestål. De skal tilsvare høyden på bærestålet, men ikke være mindre enn 30 mm.

SPENNVIDDE (clear span)

Spennvidden (S) er det innvendige målet mellom støttepunktene.

Målangivelsen for en gitterrist angir bærestålets lengde først. Deretter angis tverrstålets lengde.

GITTERRISTSTØTTE

Bærestålenes seksjon som støttes av understrukturen, bør være like lang som bærestålet er høyt, men må ikke understige 30 mm. Gitterriststøtten må ikke understige 25 mm ved bruk. Avvik er tillatt hvis konstruksjonsmessige tiltak hindrer en forskyvning av gitterristene i bærestålets retning.

INSTALLASJONSTOLERANSE

Ifølge BGI 588 skal mellomrommet mellom tilstøtende gitterrister være 4 mm. Hvis kant- eller sideforflytningsbeskyttelse hindrer en større installasjonstoleranse, må det sikres at mellomrommet er < 20 mm ved bruk.

UTSKJÆRINGER

Begrep for ulike typer utskjæringer og tilpasninger i gitterrister.

 

VINKELELEMENT

Et fastsveiset feste på en eller flere sider av gitterristen. Festets omfang skal minst tilsvare bærestålets høyde i denne versjonen.

 

Z-FORMET SEKSJON/MEISER SPESIALVINKELELEMENT

Vinkelseksjon med to bøyinger (ligner vinkelelementet) der seksjonen går inn i et spor i bærestålet.

 

DYPT KANTSTÅL

Kantstål som er høyere enn bærestålet der den overskytende delen går under gitterristen.

 

HØYT KANTSTÅL (FOTLIST)

Kantstål som er høyere enn bærestålet der den overskytende delen går over gitterristen.

 

SERRATERT BÆRESTÅL

Spesialserratert bærestål og kantstål ved støttestrukturen (serrateringen må ikke være dypere enn halve høyden på bærestålet).

 

SKLISIKRINGSEGENSKAPER

Serratert bære- og tverrstål for økt sklisikring.