Vannskjæring

Vannskjæring gjør det mulig å figurskjære ulike materialer med jetstråle under høyt trykk og med en effektivitet som er tre ganger raskere enn lydens hastighet. Ved skjæring av harde materialer blandes jetstrålen med et naturlig slipemiddel, slik at skjæreeffekten blir enda kraftigere.

FORDELER

Denne metoden medfører mange fordeler. Ingen varmepåvirkning, ingen sprekker og ingen deformasjoner er noen av dem. Lav miljøpåvirkning i form av støv, røyk og lukt samt små mengder restmateriale er andre. Dessuten gjør metoden det mulig å produsere prototyper raskt.

Tekniske data

6000 bar, en vannskjæringshastighet på over 3500 km/h
Kuttestørrelser: 2000 x 7200 mm
Tykkelser på 100 mm kuttes uten problemer