CIĘCIE STRUMIENIEM WODY

 

Maszyna do cięcia strumieniem wody jest urządzeniem do cięcia materiałów za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Przez dodanie ścierniwa (naturalne materiały ścierne) poprawiona jest wydajność cięcia z trzy razy większą prędkość dźwięku.

KORZYŚCI

Brak stref ciepła, brak wzrostu twardości, brak naprężenia, brak pęknięć, brak deformacji materiału, żadnych zmian w strukturze, niski poziom zanieczyszczenia (kurz, dym lub opary), mała szerokość cięcia, dobra gospodarka materiałem, niska styczność z obrabianym przedmiotem, szybkie prototypowanie, brak kapiącego żużla lub wytopu, uniwersalne zastosowanie, wysoka jakość krawędzi tnącej.

Dane techniczne

6000 bar, zatem prędkość strumienia wody ponad 3500 km/h

Wielkość stołu do cięcia: 2000 x 7200 mm

Grubość materiału 100 mm można bez problemu ciąć.