ABC Kart

PŁASKOWNIKI NOŚNE

Płaskowniki nośne, to przenoszące obciążenie, ustawione pionowo płaskowniki, które ustawione są w równoległych odstępach i umieszczone miedzy dwoma podporami.

PŁASKOWNIKI / PRĘTY POPRZECZNE

Pręty poprzeczne są ustawione poprzecznie do płaskowników nośnych i połączone z nimi w punktach krzyżowych poprzez zgrzewanie bądź sprasowanie.

OBRAMOWANIE

Wszystkie kraty są obramowane po obwodzie płaskownikiem, T-Profilem lub U-Profilem.

WIELKOŚĆ / PODZIAŁ OCZEK

WIELKOŚĆ OCZEK = wymiar w świetle (a) każdorazowo pomiędzy płaskownikami nośnymi i prętami poprzecznymi.

PODZIAŁ OCZEK = wymiar w osiach(b) każdorazowo pomiędzy płaskownikami nośnymi i prętami poprzecznymi.

OCZKO KRATY

Określane jest ono poprzez podział oczek, przy czym płaskowniki nośne (T) i pręty poprzeczne (F) mogą mieć różne odstępy. Pierwszy wymiar we wszystkich tabelach to odległość pomiędzy płaskownikami nośnymi, a drugo to odległość pomiędzy prętami poprzecznymi. Chcemy przedstawić to na przykładzie 33,3 x 11,1, względnie 11,1 x 33,3.

ROZPIĘTOŚĆ / ROZPIĘTOŚĆ W ŚWIETLE

ROZPIĘTOŚĆ jest to wymiar od środa do środka podpory w kierunku płaskowników nośnych.

ROZPIĘTOŚĆ W ŚWIETLE jest to wymiar w świetle pomiędzy dwoma podporami.

KONSTRUKCJA NOŚNA

Konstrukcja służąca, jako podpora krat. Szerokość podparcia krat powinna być równa wysokości płaskownika nośnego i nie mniejsza niż 30mm.. Odstępstwa są dopuszczalne, jeśli przy podejmowaniu działań konstrukcyjnych przesunięcie krat w kierunku nośnym jest niemożliwe.

ODSTĘPY

Odstęp pomiędzy kratami wg BGI 588 powinien wynosić 4 mm. Jeżeli jednak nie da się uniknąć większego odstępu, ze względu na obramowanie czy przesunięcie krat, należy zapewnić odstęp < 20 mm.

WYCIĘCIA

Wycięcia, skosy, proste czy ukośne są możliwe do wykonania. Gdy wycięcie jest mniejsze niż 0,5 m, mówimy wówczas o małym wycięciu.

OBRAMOWANIE KĄTOWNIKIEM

Kątownik może być przyspawany do kraty jedno lub wielostronnie. Przy czym wysokość kątownika nie powinna być mniejsza niż wysokość płaskownika nośnego.

Z-PROFIL

Profil kątowy Z-Profil wykonany z blachy, podobny kształtem do zwykłego kątownika z tą jedynie różnicą, iż jest wpuszczany w wycięte płaskowniki nośne.

PODWYŻSZONE OBRAMOWANIE W DÓŁ

Podwyższone obramowanie w dół, np. Celem osiągniecia wymaganej wysokości.

PODWYŻSZONE OBRAMOWANIE - BORTNICA

Wzmocnione i podwyższone w górę obramowanie zwane bortnicą. Z reguły stosuje się bortnice 100mm ponad górną powierzchnię kraty.

WYCINANY PŁASKOWNIK NOŚNY

Specjalnie wycięty płaskownik nośny i obramowanie w obszarach podpór.

OCHORNA NA POŚLIZG

Nacięcia w płaskownikach nośnych lub płaskownikach poprzecznych dla zwiększenia bezpieczeństwa antypoślizgu.