Bezpieczeństwo

Temat bezpieczeństwa pracy i zapobieganie wypadkom zyskują w przedsiębiorstwach i instytucjach rosnącą wartość. Wydane przez Zawodowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Kasy Wypadkowe w Niemieckiej Podstawie Ubezpieczeń od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (DGUV) przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom, przedstawiają wiążące, obowiązujące prawo, którego niedotrzymanie pociąga za sobą poważne konsekwencje dla każdego przedsiębiorstwa. Ponadto zaangażowanie przedsiębiorstw dla przyjemnych i bezpiecznych warunków pracy oddziałuje ostatecznie nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa, ale pozwala z punktu widzenia klienta na wnioski na temat jakości produktów i usług. Nie można zapominać o kosztach, które obciążają przedsiębiorstwo w wyniku powstałych wypadków przy pracy.

Tak, więc powody są znane, dlaczego Firma MEISER jeszcze bardziej angażuje się w ten temat. Stworzyliśmy całą gamę produktów, które pomagają uczynić pracę bezpieczniejszą i unikać wypadków.

Te produkty przedstawiliśmy w naszym katalogu "Bezpieczeństwo pracy'', aby wyjaśnić, gdzie ulepszenia są możliwe i konieczne.

Nie zważając na wszystkie ustawowe konsekwencje, wszystkie koszty i szkody wizerunku, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o jednym: nasz sukces zawdzięczamy naszym pracownikom - ludziom, którzy mają prawidłową ochronę. Zasięgnijcie Państwo porady u pracownika Firmy MEISER odpowiedzialnego za kontakt z Klientem i przeanalizujcie wspólnie z nami, jak możemy uczynić Państwa miejsce pracy jeszcze bezpieczniejszym.

Szczegółowe informacje można znaleźć w broszurze bezpieczeństwa pracy MEISER lub skontaktować się z osobą kontaktową.