Historia

1956–1960: Pionjärtid och grundande

1956

Edmund Meiser är yngst av nio barn och har ännu inte fyllt 14 när kriget upphör 1945. Efterkrigstiden i Tyskland kännetecknas av hög fattigdom och ett hårt återuppbyggnadsarbete. Edmund Meiser börjar tidigt sitt yrkesliv på det lokala sandbrottet och blir en av Tysklands yngsta sprängare vid 19 års ålder. På kvällarna slutför han sin utbildning till affärsman. Genom mod och professionell rivning av svårt skadade byggnader tjänar Edmund Meiser in startkapitalet för sitt ambitiösa mål – att starta ett eget företag.

Den 1 augusti 1956 grundar Edmund Meiser sitt första företag, som har huvudkontor i Schmelz-Limbach. Läget i Schmelz-Limbach är särskilt intressant eftersom den gamla stationshallen där kan hyras mycket billigt. Med hjälp av endast en anställd bearbetar företaget ståltråd till armeringsjärn

Edmund Meiser som sprängare, 1956
Klicka för att förstora

1960

Edmund Meiser börjar med manuell tillverkning av gallerdurk för Saarland-regionen, vilket sysselsätter cirka 10 personer.

1960 Flygfoto över Schmelz-Limbach
Klicka för att förstora
1961–1968: Pionjärtid och grundande

1961

I och med förvärvet av det tidigare tullhuset i Schmelz-Limbach från det tyska statliga järnvägsbolaget Deutsche Bundesbahn, arbetar Edmund Meiser för första gången i sina egna lokaler. På 1960-talet fokuserar Edmund Meiser starkt på handel med och enkel bearbetning av stål.

1968

För att möta den ökande efterfrågan på gallerdurk beslutar Edmund Meiser att bygga en modern produktionshall och börjar med industriell produktion av gallerdurk.

Anekdot: Ibland har man tur i oturen

Den första maskinen som det unga MEISER-företaget köper in kommer från Fink i Düsseldorf och kräver en investering på 7 000 D-mark. Det är en trådriktmaskin tillverkad av Wafios. Den gör det möjligt för MEISER att betjäna en kund i Andernach, som på den tiden ansågs ligga ”utomlands” sett från Saar-regionen.

När de levererade armeringsjärnen betalas tror Edmund Meiser först att ett misstag har begåtts eftersom det betalade beloppet vida överstiger fakturabeloppet. Anledningen är dock att den tyska marken under tiden har ökat kraftigt i värde jämfört med den franska francen.

I sökandet efter nya affärer föreslår en hantverkare vid namn Mertel, som då arbetar i Röchling, att Edmund Meiser ska bearbeta stålband, som kan köpas billigt från Hadia i St. Ingbert. Maskinen som krävs för detta kostar 30 000 D-mark och beställs direkt från företaget Georg i Kreuztal – leveranstiden är ett år. När maskinen levereras har dock Hadia slutat vara en billig leverantör av material.

Efter en sömnlös natt söker Edmund Meiser efter en pragmatisk lösning och frågar leverantören av maskinen om andra möjliga användningsområden för maskinen som har levererats. Det är då ordet ”gallerdurk” nämns för första gången. En personlig vän ger Edmund Meiser tillgång till en på den tiden ledande tillverkares produktionshallar, vilket ger honom en första inblick i tillverkningen av gallerdurk. Därmed har grunden till en lovande tillverkningsprocess lagts.

1969–1976: Utveckling och expansion i Schmelz-Limbach

1969

I och med byggandet av en liten galvaniseringsanläggning investerar Edmund Meiser i ett nytt lovande affärsområde.

Anekdot: Improvisation och uppfinningsanda

År 1969 blir Edmund Meiser övertygad om att en galvaniseringsanläggning behövs i Limbach, eftersom den enda galvaniseringsanläggningen i närheten hindrar hans verksamhet från att expandera med sina leveranstider på 2–3 veckor. Planeringen och genomförandet läggs på företaget Fritz i Hagen.

De tar fram ett galvaniseringskärl med en kapacitet på 2 ton i timmen och ett djup på 1,90 m. När zinket ska smältas i kärlet får man dock en rejäl chock. Smältningsprocessen avstannar på ett djup av 1,40 m, eftersom det keramiska tråget tydligen är felaktigt utformat.

I denna deprimerande stund visar sig uppfinningsrikedomen hos Wilfried Geib, Edmund Meisers systerson, som kommer att bidra till utveckling och nytänkande inom produktionstekniken i över 40 år.

År 1969 skapar han en överdimensionerad visp utifrån en borr, som gör zinkbadet helt flytande på mycket kort tid.

1972

Företaget expanderar i och med byggandet av en ny produktionshall, som blir dagens stålbearbetningshall (BEA). För att utnyttja kapaciteten hos företagets egen galvaniseringsanläggning utökas även sortimentet till att omfatta skyddsräckesstolpar och så kallade distanser.

1976

Edmund Meiser investerar i ny, större varmförzinkningsutrustning för förzinkning av serietillverkade delar. Samtidigt omvandlas den galvaniseringsanläggning som konstruerades 1969 till en betningsanläggning. Nu installeras även en blästringsanläggning för behandling av plåtar för raffinaderier.

På 1970-talet domineras MEISERS kommersiella verksamhet av stål och galvanisering. Under denna period förlorar gallerdurk lite av sin betydelse för Edmund Meiser.

1980–1981: Utveckling och expansion i Schmelz-Limbach

1980

För att öka kapacitetsutnyttjandet hos företagets egen galvaniseringsanläggning organiserar Edmund Meiser etableringen av företaget SPIG i Limbach, ett produktionsföretag för skyddsräcken och trafikskyddssystem. MEISER konstruerar hallarna och lagerutrymmena som krävs för detta och fortsätter den kommersiella verksamheten inom området metallskydd tillsammans med företaget SPIG under namnet Limbacher Verzinkerei GmbH.

1981

Företaget MEISER firar sitt 25-årsjubileum mitt under den tyska stålkrisen.

1981 25-årsjubileum
Klicka för att förstora
1982–1984: Utveckling till gallerdurkstillverkare

1982

Den stora stålkrisen i Tyskland kräver en grundläggande strategisk omstrukturering av företaget. Enkel bearbetning av stål utan något större värdeskapande genererar inte tillräckliga intäkter och MEISER behöver en färdig slutprodukt att sälja till kunderna.

Efter noggrant övervägande tillsammans med sin närmaste förtrogne Wilfried Geib bestämmer sig Edmund Meiser för att expandera sin gallerdurksdivision dynamiskt. För att genomföra denna strategi köps en första halvautomatisk produktionslinje för tillverkning av pressvetsdurk in, och den unge medarbetaren Erich Petry får rollen som försäljningschef för divisionen.

1983

För att möjliggöra den planerade utbyggnaden av gallerdurksdivisionen måste ytterligare industrimark utvecklas på andra sidan floden Prims. Anläggningen utvecklas med hjälp av en nybyggd bro, som fungerar som en förbindelse mellan de befintliga produktionshallarna, galvaniseringsanläggningen i Limbach och de nya planerade produktionshallarna.

1984

För att möjliggöra den planerade utbyggnaden av gallerdurksdivisionen måste ytterligare industrimark utvecklas på andra sidan floden Prims. Anläggningen utvecklas med hjälp av en nybyggd bro, som fungerar som en förbindelse mellan de befintliga produktionshallarna, galvaniseringsanläggningen i Limbach och de nya planerade produktionshallarna.

1984 Flygfoto över Limbach
Klicka för att förstora
1987–1990: Utveckling till gallerdurkstillverkare

1987

Edmund Meiser fattar ett banbrytande strategiskt beslut att utveckla sina egna leveranser av råmaterial för produktionen av gallerdurk. MEISER investerar i produktionsanläggningar för att dela varma breda stålremsor, i tråddragningsmaskiner och i kallvalsningscentrum och blir därmed i stort sett oberoende av externa leverantörer. Stålinköpen får en allt viktigare roll för MEISER och de utvecklas professionellt på en fristående avdelning under Achim Rivinius ledning.

1990

På begäran från många kunder – och för att leva efter filosofin ”allt under samma tak” – börjar MEISER producera trappsystem av stål för inom- och utomhusbruk.

1990 Bea Schmelz-Limbach
Klicka för att förstora
1991–1992: Expansion i Europa

1991

Den historiskt unika möjligheten att bedriva verksamhet i östra Tyskland efter återföreningen öppnar sig så tidigt som 1990.

Efter att Edmund Meiser personligen åkt på ett par rekognosceringsresor och diskuterat med den dåvarande direktören fattar MEISER 1991 det snabba beslutet att ta över den tidigare sektionen för tillverkning av jiggar och fixturer på MLK Plauen med cirka 50 anställda.

Företaget grundas med namnet MEISER Gitterroste GmbH & Co. KG den 1 februari 1991, och de första pressdurkarna produceras under varumärket MEISER så tidigt som i början av april 1991.

Samma år tar MEISER över en ledande belgisk tillverkare av gallerdurk, som idag är verksam under namnet MEISER Fameco S.A. med cirka 30 anställda, vilket innebär att MEISER för första gången har tillverkning utanför Tyskland.

1991 Flygfoto över Limbach
Klicka för att förstora

1992

Företaget Limbacher Verzinkerei GmbH i Schmelz-Limbach utökas avsevärt i och med driftsättningen av en andra galvaniseringslinje.

Företaget Ferroste Kft., med huvudkontor i Dunaújváros i Ungern, upprättas som ett joint venture mellan det ungerska stålverket Dunaferr och MEISER. Den personliga affärsrelationen mellan Edmund Meiser och stålverkets generaldirektör sedan länge, István Horváth, som går tillbaka ända till slutet av 70-talet, utgör grunden för detta steg som tas strax efter det kalla krigets slut.

1992 Expansion av LIVE
Klicka för att förstora
1994–1996: Expansion i Europa

1994

På grund av det begränsade utrymmet på det tidigare statliga kombinatet i Plauen beslutar MEISER att flytta till det nyutvecklade industriområdet Johannisberg i Oelsnitz, Vogtland. Till en början producerar 112 medarbetare cirka 500 ton gallerdurk varje månad.

Med Frank Degenkolb och Dietmar Prätorius som platschefer – pionjärer från första stund – utvecklas MEISER snabbt till en av de ledande leverantörerna av gallerdurk i de tidigare östtyska delstaterna och Östeuropa.

Som företag med ursprung i Saarland hade MEISER en stark relation och goda kontakter med sina franska grannar ända från början.

År 1994 upprättar MEISER ett eget dotterbolag i Frankrike och samlar sina försäljningsaktiviteter för den franska marknaden under namnet MEISER Caillebotis SARL i Alsace.

En gammal vän till Edmund Meiser, Frans Louwers, sätter honom i kontakt med holländaren Ruud Enzlin. År 1994 upprättas partnerföretaget RST MEISER Nederland B.V. med huvudkontor i Rotterdam och startar raskt sin affärsverksamhet bara några månader senare.

1995

Företaget Altenberg Gitterrostwerke GmbH i Essen var känt som en viktig leverantör av gallerdurk i Europa ända sedan 70-talet och ägdes senast av Union Minière Group, ett belgiskt råvarukonglomerat.

När företaget bjuds ut till försäljning i mitten av 90-talet är detta av stort intresse för MEISER av strategiska skäl. Även om övertagandet kräver en hård ansträngning från Edmund Meisers sida lyckas MEISER år 1995 förvärva samtliga aktier i Altenberg, med sina nästan 250 anställda i Essen.

MEISER har slutligen etablerat sig som en av de ledande gallerdurksleverantörerna i Europa. Altenberg äger säljbolag i Frankrike (Elfor S.A.) och Storbritannien (Altenberg UK) samt 50 % av galvaniseringsanläggningen i Essen-Vogelheim, som därmed blir en del av MEISER.

1996

MEISER Ferroste Kft. i Ungern investerar i modern produktionsteknik från MEISER i Tyskland och konstruerar den första större produktionshallen för industriell tillverkning av gallerdurk på en yta på 2 000 m².

1996 Engagemang i Ungern
Klicka för att förstora
1997–1999: Expansion i Europa

1997

När uwM grundas av Ulrich och Wolfgang Meiser utgör det nästa stora investeringssteg för MEISER i Vogtland. Moderna produktionshallar byggs på ytterligare ett område om 30 000 m². Separata skäranläggningar installeras också i linje med moderbolagets anläggningar i Limbach. Dessutom utökas sortimentet i Vogtland med vingårdsstängsel av stål.

1998

Under sommaren 1998 förvärvar MEISER den nedläggningshotade bandförzinkningssektionen från stålkoncernen Saars konkursbo.

Mot bakgrund av att denna del av företaget har varit en viktig kund för stålbearbetningsföretaget i Schmelz-Limbach under några år ser man möjligheten att behålla denna marknad och samtidigt införliva bandförzinkningsprodukter i MEISERS sortiment.

Anläggningen i St. Ingbert behöver dock genomgå en fullständig moderniseringsprocess, som påbörjas omedelbart.

1999

På grund av företagets positiva utveckling beslutar man att fördubbla den befintliga kapaciteten för tillverkning av gallerdurk på moderanläggningen i Schmelz-Limbach.

Denna expansion möjliggörs genom köpet av den tidigare Gimmler-fabriken, som har legat oanvänd under en längre tid i närheten av företagets befintliga mark.

Området är 60 000 m² stort, och det utvecklas nu med en ny toppmodern produktionshall och en arkitektoniskt tilltalande administrationsbyggnad. Med en investeringsvolym på 40 miljoner D-mark signalerar MEISER tydligt sina avsikter strax före millennieskiftet.

Samtidigt görs ytterligare en stor investering på MEISER i Vogtland. På det kvarvarande öppna utrymmet på industriområdet Johannisberg byggs en ny högeffektiv produktionsanläggning för gallerdurk och en ny central administrationsbyggnad under namnet uwM Stanztechnik. Administrationsbyggnaden är arkitektoniskt mycket intressant och matchar byggnaderna i Limbach bra. Genom en investering på 50 miljoner D-mark överförs hela Altenberg Gitterrostwerkes produktionskapacitet från Essen till Vogtland i Sachsen.

I framtiden kommer MEISER huvudsakligen att betjäna den europeiska gallerdurksmarknaden från de två stora tyska produktionsanläggningarna i Saarland och Sachsen.

MEISER Fameco S.A. i Ouffet i Belgien moderniseras och utökar sin gallerdurksproduktion till en sammanlagd yta på cirka 8 000 m².

MEISER blir 50-procentig delägare av galvaniseringsanläggningen i Plauen, som nu tas över och drivs tillsammans med varumärket Voigt & Schweitzer inom Thyssen-koncernen.

1999 Kontoret i Oelsnitz
Click to enlarge
1999 Flygfoto över Limbach
Klicka för att förstora
1999 Flygfoto över Oelsnitz
Klicka för att förstora
2000–2002: Internationalisering över Europas gränser

2000

Multi M Group från Kairo är ett framgångsrikt familjeföretag inom områdena sträckmetall, stålmöbler och fordon. I sökandet efter nya produkter, toppmodern produktionsteknik och rätt partner för att expandera sin kommersiella verksamhet dras bolagets uppmärksamhet till MEISER under ett mässbesök.

MEISER har också länge varit intresserade av att expandera till Afrika. Företagen ser de ömsesidiga fördelarna med ett samarbete och kommer snart överens om att skapa ett joint venture-bolag under namnet MULTI MEISER Egypt. Efter en konstruktionstid på endast sex månader har man tillräckligt med hallutrymme för att MEISERS avancerade produktionsteknik ska kunna tas i drift.

2000 Edmund och Ursula Meiser i Kairo
Klicka för att förstora

2001

I Rumänien upprättar MEISER Ferroste Kft. försäljningskontoret MEISER România med huvudkontor i Oradea. I juni skapas försäljningskontoret MEISER Polska i Raciborcz.

2002

Den mycket omfattande treåriga ombyggnaden av MEISERS bandförzinkningsanläggning i St. Ingbert i Saarland blir klar i och med att den nya galvaniseringslinjen tas i drift fullt ut. MEISER har nu en av de mest moderna och effektiva galvaniseringsanläggningarna för smalvalsat bandstål i Europa. Den cirka 100 meter långa helautomatiska galvaniseringslinjen uppfyller de högsta kvalitetskraven och självklart alla gällande miljökrav. På grund av detta och gallerdurksverksamheten blir St. Ingbert MEISERS viktigaste produktionsanläggning.

2003–2005: Internationalisering över Europas gränser

2003

MEISER förvärvar den franska lättdurkstillverkaren Krieg & Zivy, vilket öppnar upp ett nytt affärsområde. Tillverkningen av dessa produkter överförs till Oelsnitz i Vogtland och kompletteras med ny produktionsteknik från MEISER.

2003 Oelsnitz
Klicka för att förstora

2004

Företaget PMI Gitterroste AG grundades 1987 av Alexander Imhof och har under åren utvecklats till ett ledande handelsföretag inom gallerdurk i Schweiz.

MEISER har haft ett eget dotterbolag i Schweiz sedan år 2000. Konkurrenterna blir partners och genom sammanslagningen av de två företagen under namnet PMI MEISER Gitterroste AG skapas det ledande gallerdurksföretaget i Schweiz.

2005

Efter att MEISER vunnit ett stort kontrakt för Dubais flygplats dras företagets uppmärksamhet till Mellanöstern som en framtida marknad.

Ytterligare snabba lokala framgångar leder till att bolaget grundar ett eget försäljningskontor under ledning av Robert Vièl, som är en föregångare från dag ett och spelar en avgörande roll för MEISERS lyckade inträde på marknaden i Gulfregionen.

 

2006–2007: Internationalisering över Europas gränser

2006

Lionweld Kennedy Middle East från Dubai är ett dotterbolag till DUTCO Group, ett välkänt familjeföretag med mer än 10 000 anställda i Gulfregionen och samtidigt den ledande leverantören av gallerdurk i Mellanöstern. MEISERS snabba försäljningsframgångar och Lionweld Kennedys marknadsnärvaro gör att båda sidor börjar överväga en framtid tillsammans. Efter okomplicerade förhandlingar går MEISER in lokalt i det befintliga produktionsbolaget.

Under det nya namnet LIONWELD MEISER LLC och den modifierade ägarstrukturen görs stora investeringar omedelbart, så att företagets kapacitet i slutet av 2006 redan har tredubblats.

LIONWELD MEISER LLC har en hög marknadsandel i hela Gulfregionen och är den första kontaktpartnern för internationellt verksamma fabrikstillverkare från USA, Tyskland, Japan och Storbritannien, särskilt när det gäller stora projekt inom energi- och oljesektorn.

MEISER Ferroste Kft., vår produktionsanläggning i Ungern, utvidgas väsentligt i och med byggandet av en ny hall på 2 000 m². Anläggningen stärker därmed sin position som en av de ledande leverantörerna av gallerdurk i Östeuropa.

MEISER firar 50-årsjubileum.

2006 Avtalet med Lionweld Meiser undertecknas
Klicka för att förstora

2007

Tillsammans med Kartal Group i Ankara skapar MEISER ett joint venture-företag för tillverkning av gallerdurk för den turkiska marknaden. Det första steget är att skapa en verkstad för kapning av gallerdurk.

MEISER förvärvar den franska gallerdurks- och lättdurkstillverkaren Tolartois, med produktionsenheter i Béthune och Villers-la-Montagne.

All MEISERS verksamhet i Frankrike slås samman under paraplyföretaget MEISER Sarl. Därmed får de franska produktionsanläggningarna en betydande roll inom MEISER. Som den näst viktigaste försäljningsmarknaden efter Tyskland var landet – och är fortfarande – av stor betydelse för MEISER oavsett.

2007 Konstruktion av en produktionshall i Ankara
Klicka för att förstora
2008–2009: Internationalisering över Europas gränser

2008

MEISER förvärvar gallerdurksföretaget NTJ, ett ledande gallerdurksföretag i Sverige, och finns som separat bolag på den svenska marknaden från och med januari 2008 under namnet MEISER Sweden AB.

MEISER går in i det tjeckiska gallerdurksföretaget V-Kutý, ett partnerbolag, som delägare. Företaget, som hädanefter drivs som ett joint venture, får namnet Kutý MEISER och förvandlas till ett företag för kapning av gallerdurk. Från Ostrava är det nu möjligt att ordna leveranser med kort varsel till kunder i Tjeckien, Slovakien och Polen.

Moderanläggningen i Schmelz-Limbach investerar i ett nytt affärsområde, rörtillverkning. Ett nytt hallkomplex konstrueras med en yta på 4 000 m². Dessutom installeras den senaste maskintekniken. Målgruppen är i första hand tillverkare av byggnadsställningar.

Projektet ”MEISER i Limbach 2011” börjar med köpet av cirka 100 000 m² mark, som ska ge plats åt den stora utbyggnaden av fabriken.

Under sommaren 2008 dör Edmund Meisers närmaste förtrogne under många år, hans systerson Wilfried Geib, oväntat och alldeles för tidigt. Som fabrikschef på moderanläggningen i Limbach och chefsutvecklare på MEISER bidrog han stort till företagets framgång under flera årtionden. Han lämnar efter sig ett tomrum som inte kan fyllas – vare sig professionellt eller personligen.

2009

Tillsammans med det framgångsrika marockanska handelsföretaget EGL i Casablanca skapar MEISER ett joint venture för kapning av gallerdurk på den regionala marknaden.

MEISER förvärvar den österrikiska gallerdurkstillverkaren och regionala marknadsledaren Drumetall. All MEISERS kommersiella verksamhet i Österrike slås samman under paraplyföretaget MEISER Österreich GmbH. Därmed blir Österrike den tredje viktigaste försäljningsmarknaden för MEISER.

Lionweld MEISER, vår produktionsenhet i Dubai, och Hady MEISER Egypt utökar sin verksamhet avsevärt. MEISER stärker därmed sin ledande ställning som leverantör av gallerdurk i Mellanöstern och Främre Orienten.

Jean van Neyghem, VD för MEISER Fameco i Belgien under närmare 20 år, som är mycket uppskattad av alla, dör oväntat. Det belgiska bolagets grundande och framgångar är ett direkt resultat av hans handlingar. Vi kommer att minnas honom med tacksamhet och respekt för en lång tid framöver.

2010: Internationalisering över Europas gränser

2010

Försäljningskontoret MEISER Algerie SARL etableras i Algeriet.

Under våren börjar grävningarna för projektet ”MEISER i Limbach 2011”. Sommaren 2011 ska en toppmodern galvaniseringsanläggning med integrerat logistikcentrum byggas upp över en hallyta på hela 24 000 m². Med en investeringsvolym på 40 miljoner euro är denna åtgärd den största enskilda investeringen i MEISERS historia.

För att den planerade expansionen ska kunna slutföras dras riksväg L145 om. För detta måste mycket av den kuperade terrängen jämnas ut, så totalt cirka 350 000 kubikmeter (20 000 lastbilar) jord körs bort.

I maj 2010 har kapaciteten hos rördivisionen på moderanläggningen i Limbach redan fördubblats. Utöver investeringen i en andra rörproduktionslinje byggs även några ytterligare hallar. Samtidigt utökas administrationsbyggnaden med ett annex.

Företaget Verzinkerei Plauen GmbH & Co. KG blir ett helägt dotterbolag till MEISER och helt integrerat i organisationen MEISER Vogtland.

MEISER Vogtland förstärker sin position som MEISERS andra huvudanläggning med ett omfattande investeringsprogram i nya affärsområden.

2010 Byggstart i Schmelz-Limbach
Klicka för att förstora
2011–2012: Internationalisering över Europas gränser

2011

MEISER do Brasil grundas i São Paulo i Brasilien. Första steget är att skapa en verkstad för kapning av gallerdurk för den brasilianska marknaden.

Efter ett framgångsrikt marknadsinträde i Turkiet expanderas Kartal MEISER till en fullvärdig och oberoende gallerdurkstillverkare för hela den turkiska regionen. Under våren startar produktionsanläggningen sin verksamhet med toppmodern teknik från MEISER Vogtland och blir därmed MEISERS åttonde och yngsta produktionsanläggning för gallerdurk.

Företaget Limbacher Verzinkerei GmbH blir också ett helägt dotterbolag till MEISER och helt integrerat i organisationen för moderanläggningen i Limbach.

Byggnadsarbetet för ”MEISER i Limbach 2011” slutförs och den nya galvaniseringsanläggningen med integrerat logistikcentrum tas i drift. På moderanläggningen i Limbach har MEISER nu två oberoende galvaniseringsanläggningar med en total galvaniseringskapacitet på 125 000 ton per år.

Edmund Meiser firar sin 80-årsdag tillsammans med hustrun Ursula och hela familjen – samtidigt som man firar MEISERS 55-årsdag.

2011 Europas modernaste galvaniseringsanläggning öppnas
Klicka för att förstora
2011 Flygfoto över Limbach
Klicka för att förstora

2012

MEISER i Schmelz-Limbach startar sin egen lastbilsflotta och tar delvis över företagets transportlogistik.

MEISER förvärvar 50 % av aktierna i ALFIX, en tillverkare av byggnadsställningar.

2012 Byggnadsställning från Alfix och lager i Schmelz-Limbach
Click to enlarge
2012 Meisers lastbilsflotta
Klicka för att förstora
2013: Den modernaste produktionsenheten för gallerdurk i Latinamerika tas i drift

2013

I juli tas den nya tillverkningsanläggningen Marangoni-Meiser i Brasilien i drift. Det är en av de mest moderna produktionslinjerna, med tysk teknik och expertis, helt automatiserad, högproduktiv och extremt tillförlitlig, och den drivs av brasilianska kollegor. Nu är det möjligt att erbjuda allt från kapning till leverans från en och samma källa i Brasilien.

2013 Produktion i Brasilien
Klicka för att förstora

För att kunna expandera ytterligare under de närmaste åren köper MEISER i september 2013 samtliga aktier i det turkiska bolaget Kartal Meiser, som tidigare har drivits som ett joint venture, och blir nu även verksamma i Turkiet under namnet MEISER.

2013 MEISER investerar i Turkiet
Klicka för att förstora
2014: Affärsutveckling och internationalisering över Europas gränser

2014

MEISER övertar hanteringen av alla affärsområden inom Profil Alsace SAS, den ledande tillverkaren av stålstängsel för vingårdar och fruktodlingar, som har sitt huvudkontor i Niederlauterbach i Alsace.

I och med övertagandet av Profil Alsace SAS, Dr. Reisacher GmbH och Pali Systems SARL befäster MEISER sin position som helhetsleverantör inom stål.

Den 25 november undertecknas ett joint venture-avtal mellan MEISER, den redan etablerade gallerdurkstillverkaren Grating Peru och vår försäljningspartner Grupo Cuñado i Lima. Grating Meiser Latam är nu ett joint venture mellan de ursprungliga ägarna och MEISER och Grupo Cuñado. Det nya samriskföretagets marknadsområde är Syd- och Centralamerika förutom Brasilien.

Ombyggnadsarbetet med galvaniseringsfabriken Limbacher Verzinkerei, som grundades 1984, börjar under våren 2012 med utbyggnaden av galvaniseringshallen. Dessutom möjliggör byggandet av en monteringshall inomhus effektivt arbete oberoende av väder.

Övergången till naturgas samt den fullständiga ventileringen av förbehandlingsutrustningen och de två galvaniseringskärlen säkerställer nu att anläggningen drivs på ett extra miljövänligt sätt. 

Ombyggnadsarbetet betraktas som framgångsrikt avslutat sedan slutet av 2014, och MEISER ser fram emot nya uppgifter och utmaningar.

2014 MEISER expanderar på området vingårdsstängsel
Klicka för att förstora

Ombyggnadsarbetet med galvaniseringsfabriken Limbacher Verzinkerei, som grundades 1984, börjar under våren 2012 med utbyggnaden av galvaniseringshallen. Dessutom möjliggör byggandet av en monteringshall inomhus effektivt arbete oberoende av väder.

Övergången till naturgas samt den fullständiga ventileringen av förbehandlingsutrustningen och de två galvaniseringskärlen säkerställer nu att anläggningen drivs på ett extra miljövänligt sätt. 

Ombyggnadsarbetet betraktas som framgångsrikt avslutat sedan slutet av 2014, och MEISER ser fram emot nya uppgifter och utmaningar.

2014 Modernisering av Limbacher Verzinkerei
Click to enlarge
2015: Internationalisering över Europas gränser

2015

Handelsbolaget NTJ AB har exklusivt och framgångsrikt marknadsfört MEISERS produkter i Norge i över 10 år. Det som var ett samarbete har nu lett till ett fullständigt dotterbolag till MEISER i form av MEISER Norway AB. Avtalet undertecknades den 27 februari 2015 i Stokke i Norge.

2016: Jubileumsår

2016

I april tillträder Robert Vièl och Wolfgang Schell som verkställande direktörer för MEISER Holding GmbH respektive MEISER International GmbH. Wolfgang Schell ansluter även till ledningsgruppen för Gebr. Meiser GmbH i Limbach och Robert Vièl blir en del av ledningsgruppen för Meiser Vogtland OHG.

I maj firar MEISER Schmelz-Limbach 60-årsjubileum i Oelsnitz tillsammans med MEISER Vogtland som firar 25 år.

Från och med nu har MEISER aktiv närvaro med agenturer i Argentina och Sydafrika.

2017: Internationalisering bortom Europas gränser

2017

MEISER etablerar sig i Kamerun med ett nytt säljbolag, MEISER AC Sarl samt startar verksamhet i Nya Zealand och Australien via partnerskap med A.E. TILLEY LTD Manufacturing Engineers.