Kompetenscenter för högvärdigt stål

Vid vårt kompetenscenter för högvärdigt stål i Limbach används stål och aluminium av högsta kvalitet för att producera MEISER Gallerdurk av extra hög kvalitet. Hantverkskunnande samt rätt produktionsutrustning är en förutsättning för tillverkningen. Inget vanligt svart stål bearbetas heller om möjligt på produktionslinjerna, då detta oundvikligen leder till en försämring av ytkvaliteten. Vi säkerställer att produkterna håller hög kvalitet med hjälp av avancerade stans- och pressanläggningar som endast är avsedda för tillverkning av produkter i högvärdigt stål och aluminium. En modern vattenskärningsmaskin garanterar också att utskärningarna håller en klass som aldrig skulle kunna uppnås med manuell bearbetning. Vi lägger även stor vikt vid noggrannhet och tillförlitlighet vad gäller ytbehandling och förpackning för att säkerställa att varorna når kunden utan att skadas.