Miljö och kvalitet

MEISER INVESTERAR I EN HÅLLBAR FRAMTID.

Vi är alla ansvariga för vår planets framtida livskraft och varje individ kan göra något för att minska miljöbelastningen. Det finns många sätt att reducera energikonsumtionen, spara vatten och elektricitet, göra medvetna val vid inköp samt minska avfallsmängder. Men som företagare sträcker sig ditt ansvar längre än så.

Miljöbegreppet innefattar faktorer som lokalisering, medarbetarnas arbetsvillkor, produktionsprocess samt hantering av utsläpp och avfall.

MEISER’s införande av ett energiledningssystem i produktionsenheterna är ett led i ett ansvarsfullt miljöarbete och en investering i en hållbar framtid. En satsning på avancerad miljöteknik som går långt utöver vad lagen föreskriver och ett ställningstagande som är integrerat i företagets miljöpolicy.

Avsikten är att kontinuerligt reducera energiförbrukningen och öka medarbetarnas medvetenhet när det gäller miljöfrågor och hållbarhet. Som ett led i detta arbete utdelas MEISER Environment Award varje år till den medarbetare som gett det bästa förslaget på energibesparingsåtgärder.

Pålitlig, framåtskridande och inspirerande ur ett hållbart perspektiv.

Kontakta MEISER så berättar vi gärna mer om hur företaget arbetar med hållbarhet och miljö eller läs mer på moderbolagets webbplats.