Gallerdurk

Pressvetsdurk

Pressvetsdurk, hög vridningsstabilitet och bärkraft. 

Pressvetsdurk, den vanligaste typen av durk i Sverige, går att få i det utförande du önskar. 

Pressvetsad gallerdurk från MEISER tillverkas av stål, rostfritt stål eller syrafast stål och garanterar tillsammans med svetsade tvärstänger hög vridningsstabilitet och bärkraft. Konstruktionen har en bärförmåga som klarar belastningen av lastbilar med upp till 30 tons totalvikt beroende på spännvidd. Olje- och gasindustrin, den petrokemiska industrin, gruvindustrin och kraftstationer är miljöer där golvbeläggningar utsätts för starka påfrestningar och behöver bytas frekvent. Här är pressvetsdurken en optimal och kostnadseffektiv lösning. MEISER levererar skräddarsydd fabrikstillverkad pressvetsdurk beroende på användningsområde.

Konstruktion pressvetsdurk

Bärstänger och fyrkantstvinnade tvärstänger tillskurna i rätt durkstorlek pressas samman med ett tryck på 100 ton och svetsas samtidigt elektriskt med 2 500 kVA. Tandade bärstänger ger ökat halkskydd vid behov och pressvetsdurken kan även förses med kantstål. Den maximala längden på tvärstängerna är 1 250 mm och på bärstängerna 12 200 mm. Kontakta MEISER så hjälper vi dig med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar inom ramen för pressvetsdurkens breda användningsområde.


express-delivery_150px

Expresservice för utvalda produkter.

Är du i starkt behov av kvalitetsprodukter snabbt? Då kan vår expresservice vara till hjälp för dig.

Expressleveranserna gäller 20 olika typer av pressvetsade galler från MEISER och är möjlig mot en extra avgift. Om din beställning uppfyller villkoren ser vi till att du får dina varor installationsklara direkt till platsen med kortad väntetid.

VP-jalusidurk

Gallerdurk, en stabil konstruktion som kombinerar funktion och estetik. 

Gallerdurk för golv, plattformar, trappor, hyllor, fasadbeklädnader och mycket annat. 

Gallerdurk kombinerar bärkraft, stabilitet och bra grepp i en konstruktion med god genomsiktlighet som lämpar sig väl för till exempel golv, plattformar, trappor och hyllor. Med egenskaper som robust, säker, snabbmonterad och lätt i förhållande till andra golvkonstruktioner är gallerdurken oumbärlig inom den tunga industrin. Fabriker, raffinaderier, kraftstationer, stålverk, gruvor och oljeplattformar är exempel på industriella miljöer där gallerdurk är en bra lösning. Arkitekter och fastighetsbolag uppskattar nyttan av en produkt som är både estetisk och funktionell och använder gallerdurk som fasadbeklädnad, upphängt tak, solskydd samt andra arkitektoniska detaljer.

Gallerdurkens styrka sitter i konstruktionen och flexibiliteten.

Konstruktionen med bärstänger av stående plattjärn och tvärstänger som förbinder dessa med varandra gör att gallerdurk klarar tung belastning trots att den till 80 procent består av hål. All gallerdurk är som regel inramad med plattjärn, T-profiler eller U-profiler. Användningsområdena är många och gallerdurken ger rum för flexibla och kreativa lösningar med urskärningar och anpassningar.

Högt anseende utmärker MEISER Gallerdurk.

MEISER Gallerdurk ses av fackmän som en av de bästa produkterna i sitt slag i Europa. Serviceorienterade lösningar, hög kvalitet, kostnadseffektivitet, säkra leveranser och kompetens som ger trygghet genom hela affären är faktorer som bidrar till att MEISER har hög kundnöjdhet.

Kontakta MEISER så hjälper vi dig med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar inom ramen för gallerdurkens breda användningsområde.