Säkerhet

Olycksförebyggande arbete samt hälsa och säkerhet på arbetsplatsen blir att viktigare för företag och institutioner. De olycksförebyggande regler som utfärdats av yrkesorganisationer och den tyska lagstadgade olycksfallsförsäkringen (DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) är bindande juridiska förordningar, vilket betyder att företag som inte följer dem kan drabbas av allvarliga konsekvenser. I många fall leder arbetsolyckor som kunnat undvikas till betydande kostnader. Ett seriöst engagemang från företagets sida för säkra arbetsförhållanden påverkar både uppfattningen om företaget och gör att kunderna kan dra sina egna slutsatser om kvaliteten på produkterna och tjänsterna. Oavsett rättsliga följder, kostnader och skador på företagets rykte är det framför allt något annat vi måste komma ihåg: vi har de anställda att tacka för vår framgång – och det är människor som är värda vårt skydd.

Allt det här är goda skäl för att MEISER ska ta ämnet på stort allvar. Vi har tagit fram ett produktsortiment som hjälper dig att förebygga olyckor och utföra arbetet på ett säkert sätt.

Produkterna finns samlade i vår katalog ”Hälsa och säkerhet på arbetet” så att du snabbt kan se var det är möjligt och obligatoriskt att göra förbättringar.

Be din kontakt på MEISER om råd och gör en analys tillsammans med oss för att ta reda på hur du kan utforma dina arbetsytor så att de blir ännu säkrare. Detaljerad information finns i MEISERs broschyr om hälsa och säkerhet på arbetet.