Tandad durk

Produktinformation

Tandad durk, för miljöer med ökad halkrisk. 

Tandad durk, ger extra hög friktion. 

Tandad durk från MEISER har tandade tvärstänger för att den redan halksäkra gallerdurken ska ge extra hög friktion.

I miljöer med stor halkrisk på grund av oljespill, nedsmutsning med fett samt risk för isbildning är tandad durk en optimal lösning. MEISER levererar skräddarsydd fabrikstillverkad tandad durk beroende på användningsområde.

Kontakta MEISER så hjälper vi dig med såväl färdiga som skräddarsydda lösningar inom ramen för det breda användningsområdet för tandad durk.

Halkskydd – typer av tandning