Temel Izgara Bilgileri

TAŞIMA ÇUBUĞU

Taşıma çubukları yük taşıyan bir destekten diğerine paralel uzanan dikey düz çubuklardır.

DOLGU ÇUBUĞU

Dolgu çubukları dik açıyla uzanan güç aktarma çubuklarıdır.

KENARLIKLAR VE ÇERÇEVELER

Izgaraların dış kısımlarını kaplayan düz,T veya U profilli çerçevelerdir.

GÖZ GENİŞLİĞİ

Taşıma ve dolgu çubukları arasındaki net mesafelerdir.

GÖZ ARALIĞI

Taşıma ve dolgu çubukları arasındaki merkezden merkeze mesafelerdir.

GÖZ ÖLÇÜSÜ

Izgaranın genel görüntüsü göz aralıklarıyla belirlenir. İlk yazılan ölçü

taşıma çubukları arasındaki mesafeyi ikinci yazılan ölçü ise dolgu

çubukları arasındaki mesafeyi ifade eder.

DESTEK ARALIĞI

Taşma yönünde desteğin merkezinden merkeze olan ölçüsüdür.

NET DESTEK AÇIKLIĞI

Net destek aralığı, iki destek arasındaki net açıklığı gösterir.

 

ASMA MESAFESİ

Izgaranın taşıyıcılara basma mesafesi en az ızgara yüksekliği kadar olmalıdır. 30 mm ve altında olan ızgaralarda basma mesafesi 25 mm'e kadar kabul edilebilir.

IZGARA YERLEŞİM BOŞLUĞU

BGB 588'e göre ızgara yerleşimi yapılırken 2 ızgara arasında 4 mm boşluk bırakılmalıdır. Özel durumlarda bu boşluk arttırılıp azaltılabilir

ama 20 mm'nin altına düşmemelidir.

İÇ KESİM

Izgara yerleşimi yapılırken kolonların ve kirişlerin yerleşimine göre ızgaralara düz veya oval kısımlar yapılabilir. Bu kesimler iç kesim olarak adlandırılır.

KÖŞEBENT KENARLIK

Belirli bir montaj yüksekliğine ulaşmak için taşıma çubuklarından daha yüksek kenarlıkların kaynatılılır. Bu kenarlıklara tekmelik denir.

Z-PROFİL MEISER ÖZEL BÜKÜMLÜ KENARLIK

Köşebent kenarlık yerine MEISER tarafından özel olarak geliştirilmiş

olan Z profilde kaynatılabilir.

YÜKSELTİLMİŞ DESTEK AYAKLARI

Aşağıya doğru arttırılan ve yüksek kenar yüksekliğidir, örneğin, belirli bir montaj yüksekliğine ulaşmak için uygulanır

 

TEKMELİK

Izgara kenarlıkları yerine aşağıya parçaların düşmesi veya ayak

kaçmasını önlemek için daha yüksek kenarlıklar kaynatılır. Bu kenarlıklara tekmelik denir.

ÇENTİKLİ TAŞIMA ÇUBUĞU

Izgaraları taşıyan profillerin durumuna göre taşıma çubuklarına ve kenarlıklara çentik açılabilir.

KAYDIRMAZLIK ÖZELLİĞİ

Ehemmiyetin arttırılması amacıyla, taşıma veya dolgu çubukların hafif aralanmasıdır.