Turvallisuus

Tapaturmien ehkäisy sekä työpaikan terveys- ja turvallisuusasiat ovat yhä tärkeämmässä asemassa yrityksissä ja laitoksissa. Ammattijärjestöjen ja saksalaisen lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestön (DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) antamat tapaturmien ennaltaehkäisyä koskevat määräykset ovat juridisesti sitovia, mikä tarkoittaa, että niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa yritykselle vakavia seurauksia. Vältettävissä olevat työtapaturmat aiheuttavat usein huomattavia kuluja. Yrityksen voimakas sitoutuminen työolosuhteiden turvallisuuteen vaikuttaa yrityskuvaan, ja myös asiakkaat voivat tehdä sen perusteella johtopäätöksiä tuotteiden ja palvelujen laadusta. Oikeudellisista seuraamuksista, kuluista ja yrityksen maineen vahingoittumisesta riippumatta meidän tulee muistaa aina ennen kaikkea seuraava: kiitos menestyksestämme kuuluu henkilöstöllemme – ihmisille, jotka ovat ansainneet suojelumme.

Siksi MEISER suhtautuu työturvallisuuteen erittäin vakavasti. Olemme luoneet tuotevalikoiman, joka auttaa sinua ehkäisemään tapaturmia ja suorittamaan työt turvallisesti.

Tuotteet on koottu Terveys ja turvallisuus työpaikalla -kuvastoomme, josta voit katsoa nopeasti, mitkä parannukset ovat mahdollisia ja pakollisia.

Kysy neuvoa Finnritilältä, niin voimme analysoida yhdessä kanssasi, kuinka voit parantaa työskentelypintojen turvallisuutta. Lisätietoa on MEISERin työterveys- ja turvallisuusesitteessä.

Liukuturvaritilät – liukuturvamallit

Liukuturvamalli SR 1

Teräväkärkistä hammastusta käytetään vain puristehitsatuissa ritilöissä. Kantoteräksissä hammastus on erityisen terävä. Tämä parantaa merkittävästi ritilän liukastumisenesto-ominaisuuksia. Tällä mallilla on mahdollista saavuttaa standardin BGR181 mukainen luokka R12 joillakin kanto- ja sideteräsjaoilla.

Liukuturvamalli SR 2

Sahahampaista mallia käytetään vain puristeritilöissä. Sille on ominaista kanto- ja/tai sideteräksissä oleva sahahampainen loveus. Tätä liukuturvamallia käytettäessä maksimiluokka on R12.

Liukuturvamalli SR 3

Superhammastettua mallia käytetään vain puristeritilöissä ja sen liukastumisenesto-ominaisuudet ovat äärimmäisen hyvät. Kanto- ja sideteräkset on lovettu erityisen teräväreunaisiksi. Tämän avulla voidaan saavuttaa korkein luokka R13. Tätä mallia käytetään etupäässä elintarviketeollisuudessa, voimakkaasti likaantuvilla pinnoilla tai pinnoilla, jotka ovat toistuvasti kosketuksissa nesteiden kanssa.

Liukuturvamalli SR 4 (Vakio)

Vakiohammastettua mallia käytetään puristehitsatuissa ja puristeritilöissä. Tälle mallille on ominaista puoliympyrän muotoinen loveus kantoteräksissä ja/tai sideteräksissä. Puristeritilöissä voidaan saavuttaa luokka R12 (loveus kanto- ja sideteräksessä) ja puristehitsatuissa ritilöissä luokka R11 (loveus mahdollinen vain kantoteräksessä). Tätä mallia käytetään vakioritilänä ulkoalueilla.

Liukuturvasertifikaatti

Puristeritilät, DIN 51130

JAKO (MM)

KANTO-TERÄS (MM)

LOVEUSMALLIT

LIUKUTUR-VAMALLI

LUOKKA

MATERIAALI

PINTA-KÄSITTELY

KANTOTERÄS

SIDETERÄS

33,3 x 33,3 40/3 tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R12 AlMg1 eloksoitu
33,3 x 11,1 30/3 tasainen tasainen - R10

EN 1.4301

peitattu
33,3 x 33,3 30/3 tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R12

EN 1.4301

peitattu
33,3 x 11,1 30/3 tasainen tasainen - R10 S235 kuumasinkitty
33,3 x 11,1 30/3 tasainen tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R11 S235 kuumasinkitty
33,3 x 11,1 30/3 tasainen terävä, puoliympyrän muotoinen loveus SR3 R13 S235 kuumasinkitty
33,3 x 16,65 50/5 tasainen sahahampainen SR2 R12 S235 kuumasinkitty
33,3 x 22,2 30/3 terävä, puoliympyrän muotoinen loveus terävä, puoliympyrän muotoinen loveus SR3 R13 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/3 tasainen tasainen - R10 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/3 tasainen sahahampainen SR2 R12 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/3 tasainen tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R11 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/2 tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R12 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/3 tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus SR4 R12 S235 kuumasinkitty
33,3 x 33,3 30/3 terävä, puoliympyrän muotoinen loveus terävä, puoliympyrän muotoinen loveus SR3 R13 S235 kuumasinkitty
42 x 16 60/5 tasainen tasainen - R10 S235 kuumasinkitty
44,4 x 16,65 45/2 tasainen tasainen - R10 S235 kuumasinkitty
33,3 x 16,65 35/5 tasainen tasainen - R10 S235 kuumasinkitty

 

Täyspuristeritilät

JAKO (MM)

KANTO-TERÄS (MM)

LOVEUSMALLIT

LIUKUTUR-VAMALLI

LUOKKA

MATERIAALI

PINTA-KÄSITTELY

KANTOTERÄS

SIDETERÄS

33,3 x 33,3 36/1,9 tasainen, puoliympyrän muotoinen loveus tasainen SR4 R11 S235 kuumasinkitty

 

Puristehitsatut ritilät, DIN 51130

JAKO (MM)

KANTO-TERÄS (MM)

LOVEUSMALLIT

LIUKUTUR-VAMALLI

LUOKKA

MATERIAALI

PINTA-KÄSITTELY

KANTOTERÄS

SIDETERÄS

34,3 x 38,1 30/3 puoliympyrän muotoinen loveus tasainen SR4 R12 VA peitattu
34,3 x 24,3 30/3 puoliympyrän muotoinen loveus kierretty SR4 R11 S235 kuumasinkitty
34,3 x 38,1 30/3 tasainen kierretty - R10 S235 kuumasinkitty
34,3 x 38,1 30/3 terävä, puoliympyrän muotoinen loveus kierretty + lovi hitsattu SR11 R12 S235 kuumasinkitty
34,3 x 38,1 30/3 puoliympyrän muotoinen loveus kierretty SR4 R11 S235 kuumasinkitty
34,3 x 50,8 30/3 puoliympyrän muotoinen loveus kierretty SR4 R11 S235 kuumasinkitty

 

Offshore-ritilät

JAKO (MM)

KANTO-TERÄS (MM)

LOVEUSMALLIT

LIUKUTUR-VAMALLI

LUOKKA

MATERIAALI

PINTA-KÄSITTELY

KANTOTERÄS

SIDETERÄS

38,1 x 101,6 30/3 puoliympyrän muotoinen loveus kierretty SR6 R11 S235 kuumasinkitty

 

Liukastumisenesto-ominaisuudet

Viime vuosina on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota kulkuteiden turvallisuuteen. Liukastumisriski on suuri kaikissa paikoissa, joihin pääsee esim. öljyä ja rasvoja. Ulkona myös sää vaikuttaa merkittävästi liukkauteen. Sade, lumi ja jää voivat muuttaa pinnat nopeasti liukuradoiksi. Finnritilä tarjoaa ratkaisun tähän ongelmaan ja takaa turvallisen pidon MEISER-liukuturvaritilöillä, jotka vähentävät merkittävästi liukastumisriskiä. Sovellettavien määräysten tai henkilökohtaisten turvallisuustarpeiden mukaan Finnritilä voi toimittaa ritilöitä, joiden liukuesteluokka on R9–R13. Eri käyttökohteissa vaadittavat R-luokat ilmoitetaan standardissa BGR181, joka koskee terveyttä ja turvallisuutta työpaikoilla. Luokituksen määrittää riippumaton testauslaitos testilaitteiston avulla (katso kuva).

 

Luokitus

ASTE R-LUOKKA
3° – 10° R9
10° – 19° R10
19° – 27° R11
27° – 35° R12
Yli 35° R13