Zelfdragende veiligheidsvloeren

Zelfdragende veiligheidsvloeren van MEISER vormen een alternatief voor MEISER-roosters, vooral wanneer er grote overspanningen moeten worden overbrugd of wanneer men een (meer) gesloten oppervlak wenst. Het bijzondere geprofileerde oppervlak biedt een zeer hoge garantie tegen uitglijden. Overal in de industrie, waar wordt gewerkt met gladde en/of vette stoffen, zijn zelfdragende veiligheidsvloeren een goede keuze. (Lees meer)

Open getande oppervlakken

In beide richtingen geperforeerde en geprofileerde oppervlakken

Oppervlakken met slobgat

Gesloten oppervlakken

Vlamdovend en brandvertragend

Speciale vormen

Veiligheidsroosters

Zelfdragende veiligheidsvloeren

De mogelijkheid om elementen tot een lengte van max. 6,50 meter te produceren, waarborgt een snelle montage, die met behulp van zelfontwikkelde, innovatieve bevestigingselementen nog eens wordt versneld. Voor toepassingen binnenshuis kunnen ook zelfdragende veiligheidsvloeren van senszimir verzinkt bandstaal worden gebruikt wat resulteert in een aanzienlijk kostenvoordeel.

Een specialiteit is de brandwerende zelfdragende veiligheidsvloer, de MEISER Stephuit FH. Deze uitvoering is getest en gecertificeerd door het MFPA (Duitse materiaalonderzoeks- en keuringsinstantie) en is bijvoorbeeld geschikt als afdekking voor lekbakken rond transformatoren.