Historie

1956–1960: Pionervirksomhet og grunnlegging

1956

Edmund Meiser er den yngste av ni barn og har ennå ikke fylt 14 da krigen tar slutt i 1945. Etterkrigstiden i Tyskland er preget av fattigdom og omfattende oppbyggingsarbeid. Edmund Meiser starter yrkeskarrièren som ung mann ved det lokale sanduttaket. Han blir én av de yngste skytebasene i Tyskland i en alder av 19 samtidig som han går på forretningsskole om kvelden. Gjennom det farefylte og vanskelige arbeidet med å sprenge skadde bygninger klarer Edmund Meiser å samle nok startkapital til å realisere drømmen om å starte for seg selv.

Den 1. august i 1956 startet Edmund Meiser sitt første selskap, som får hovedkontor i Schmelz-Limbach. Grunnen til at det legges hit, er at han får leid den gamle stasjonsbygningen for en rimelig penge. Sammen med én ansatt setter han i gang produksjon av kamtråd til betongstål.

1956 Edmund Meiser som skytebas
Klikk for å forstørre

1960

Edmund Meiser starter opp manuell produksjon av gitterrister i Saarland-regionen med omtrent 10 ansatte.

1960 Luftfoto over Schmelz-Limbach
Klikk for å forstørre
1961–1968: Pionervirksomhet og grunnlegging

1961

Edmund Meiser kjøper en tidligere tollhall i Schmelz-Limbach fra Deutsche Bundesbahn, den vesttyske statsbanen. Nå arbeider han for første gang på et selveid anlegg. På 1960-tallet fokuserer Edmund Meiser hovedsakelig på innbytte og enkel bearbeiding av stål.

1968

For å møte det stadig økende behovet for gitterrister beslutter Edmund Meiser å reise en moderne produksjonshall og starter opp industriell produksjon av gitterrister.

Anekdote: Noen ganger har man hell i uhell!

Den første maskinen som det nystartede MEISER-selskapet kjøper, kommer fra Fink i Düsseldorf – en investering på hele 7000 tyske mark. Det er en trådrettemaskin laget av Wafios. Ved hjelp av denne maskinen kan MEISER gjennomføre et oppdrag for en kunde i Andernach, som på dette tidspunktet anses for å være i et annet land en Saar-regionen.

Når det leverte betongstålet er betalt, tror Edmund Meiser først det må ha skjedd en feil, siden det betalte beløpet er langt høyere enn beløpet som ble fakturert. Grunnen er imidlertid at verdien på den tyske marken i mellomtiden har skutt i været sammenlignet med franske franc.

Mens han ser etter nye forretningsmuligheter foreslår en mesterhåndverker ved navn Mertel, som på denne tiden er ansatt ved Röchling, at Meiser bør begynne med bearbeiding av båndstål siden det er billig å kjøpe dette materiale fra Hadia i St. Ingbert. Maskinen de trenger til dette, koster 30 000 tyske mark og blir bestilt umiddelbart fra firmaet Geort i Kreuztal. Leveringstiden er på ett år. Når maskinen blir levert, er det imidlertid ikke lenger mulig å skaffe seg rimelige materialer fra Hadia.

Etter en søvnløs natt prøver Edmund Meiser å finne en pragmatisk løsning. Han spør maskinleverandøren om det er andre bruksområder for maskinen som akkurat har blitt levert. Og det er nå ordet “gitterrister” blir nevnt for første gang. En venn av Edmund Meiser gir ham tilgang til produksjonsanleggene til en ledende produsent på denne tiden, og dermed får han sitt første innblikk i produksjonen av gitterrister. Grunnsteinen for en lovende produksjonsprosess er dermed på plass.

1969–1976: Utvikling og ekspansjon i Schmelz-Limbach

1969

Edmund Meiser investerer i et lovende nytt forretningssegment og bygger et lite galvaniseringsanlegg.

Anekdote: Improvisasjon og oppfinnsomhet

I 1969 blir Edmund Meiser overbevist om at enheten i Limbach må ha et galvaniseringsanlegg. Det eneste galvaniseringsanlegget i området har en leveringstid på to til tre uker, og det gjør det umulig for ham å utvide virksomheten. Planlegging og implementering blir overført til bedriften Fritz i byen Hagen.

Konseptet innebærer et galvaniseringsbad med kapasitet på 2 tonn/time og dybde på 1,90 m. Når sinken smeltes i badet, får de seg en overraskelse. Nedsmeltingen stopper på en dybde på 1,40 m, som om den keramiske tanken ikke er designet på riktig måte.

Det er i denne tunge stunden at improvisasjonsferdighetene til Wilfried Geib, nevøen til Edmund Meiser og mannen som vil komme til å stå for fremgang og geniale løsninger innen produksjonsteknologien i over 40 år, slår til.

I 1969 konstruerer han en enorm visp med utgangspunkt i en drill, og denne sørger for at innholdet i sinkbadet smelter helt på svært kort tid.

1972

Selskapet utvider ved at det settes opp en ny produksjonshall, dagens bearbeidingshall for stål (BEA). For å øke kapasitetsutnyttelsen til selskapets eget galvaniseringsanlegg blir produktutvalget utvidet til å omfatte rekkverk og såkalte avstandsholdere.

1976

Edmund Meiser investerer i nytt og større utstyr for varmegalvanisering for å beskytte seriedeler med metall. Samtidig blir galvaniseringsanlegget fra 1969 omgjort til et beiseanlegg. Dette blir etterfulgt av et sandblåsingsanlegg hvor de bearbeider metallplater i stål for omsmeltningsverk.

På 1970-tallet er de kommersielle aktivitetene til MEISER dominert av stål- og galvaniseringsvirksomhet. I denne perioden er ikke gitterrister like viktig for Edmund Meiser.

1980–1981: Utvikling og ekspansjon i Schmelz-Limbach

1980

For å øke kapasitetsutnyttelsen til selskapets eget galvaniseringsanlegg, organiserer Edmund Meiser etableringen av selskapet SPIG i Limbach, et produksjonsselskap for rekkverk og trafikkbeskyttelsessystemer. MEISER konstruerer hallene og lagerområdene som kreves for dette, og fortsetter de kommersielle aktivitetene innen metallbeskyttelse sammen med selskapet SPIG under navnet Limbacher Verzinkerei GmbH.

1981

MEISER-selskapet feirer 25 år mens den store stålkrisen rammer i Tyskland.

1981 25-årsjubileum
Klikk for å forstørre
1982–1984: Utviklingen til gitterristprodusent

1982

Den store stålkrisen i Tyskland gjør det nødvendig med betydelige endringer i selskapet. Enkel bearbeiding av stål uten å tilføre verdi er ikke lønnsomt nok – MEISER trenger et ferdig sluttprodukt som de kan selge til kundene sine.

Etter omfattende diskusjoner med sin fortrolige venn Wilfried Geib bestemmer Edmund Meiser seg for å satse på en dynamisk ekspansjon av gitterristvirksomheten. Strategien skal gjennomføres ved innkjøp av den første halvautomatiske produksjonslinjen for pressveisede gitterrister, og den unge medarbeideren Erich Petry påtar seg rollen som salgsleder for avdelingen.

1983

For å kunne gjennomføre den planlagte ekspansjonen av gitterristvirksomheten må det utvikles et industriområde på den andre siden av elven Prims. Området blir utviklet ved hjelp av en nybygd bro, som fungerer som en forbindelse mellom de eksisterende produksjonshallene, galvaniseringsanlegget i Limbacher og de planlagte produksjonshallene.

1984

For å kunne gjennomføre den planlagte ekspansjonen av gitterristvirksomheten må det utvikles et industriområde på den andre siden av elven Prims. Området blir utviklet ved hjelp av en nybygd bro, som fungerer som en forbindelse mellom de eksisterende produksjonshallene, galvaniseringsanlegget i Limbacher og de planlagte produksjonshallene.

1984 Luftfoto over Limbach
Klikk for å forstørre
1987–1990: Utviklingen til gitterristprodusent

1987

Edmund Meiser tar en strategisk og banebrytende beslutning og satser på å utvikle egne primærmaterialer for å produsere gitterristene. MEISER investerer i produksjonsområder for deling av varme, brede bånd, i trådtrekkingsmaskiner og kaldvalsingenheter, og blir dermed i stor grad uavhengig av forsyningsleverandører. Kjøp av stål blir stadig viktigere for MEISER, og segmentet blir videreført profesjonelt i en uavhengig avdeling ledet av Achim Rivinius.

1990

Etter forespørsler fra mange kunder – og for å oppfylle mottoet “Alt under ett tak” – starter Meiser produksjon av ståltrapper for både innendørs og utendørs bruk.

1990 Bea Schmelz-Limbach
Klikk for å forstørre
1991–1992: Ekspansjon i Europa

1991

Den historisk unike muligheten til å drive virksomhet i Øst-Tyskland etter murens fall blir en realitet allerede i 1990.

Edmund Meiser reiser selv rundt for å undersøke situasjonen, og etter samtaler med den daværende direktøren beslutter MEISER i 1991 å overta den tidligere jigg og fikstur-delen av MLK Plauen og de rundt 50 ansatte der.

Selskapet blir grunnlagt med navnet MEISER Gitterroste GmbH & Co. KG den 1. februar 1991, og de første pressristene produseres med MEISER-navnet allerede i begynnelsen av april 1991.

Samme år overtar MEISER en ledende belgisk produsent av gitterrister, som i dag opererer under navnet MEISER Fameco S.A og har rundt 30 ansatte. Dette er første gang MEISER produserer produkter utenfor Tyskland.

1991 Luftfoto over Limbach
Klikk for å forstørre

1992

Bedriften Limbacher Verzinkerei GmbH i Schmelz-Limbach blir utvidet i betydelig grad med driftsetting av en ytterligere galvaniseringslinje.

Selskapet Ferroste Kft., som har hovedkontor i Dunaújváros i Ungarn, blir etablert som et fellesforetak mellom det ungarske stålverket Dunaferr og MEISER. Helt siden slutten av 1970-tallet har Edmund Meiser og István Horváth, som i mange år var administrerende direktøren for stålverket, hatt nære forretningsrelasjoner. Det er denne relasjonen som danner grunnlaget for samarbeidet kort tid etter slutten av den kalde krigen.

1992 Ekspansjon av LIVE
Klikk for å forstørre
1994–1996: Ekspansjon i Europa

1994

På grunn av plassmangelen i Plauen beslutter MEISER å flytte til det nyutviklede industriområdet Johannisberg i Oelsnitz i Vogtland. I begynnelsen produserer 112 ansatte rundt 500 tonn med gitterrister i måneden.

Under ledelse av Frank Degenkolb og Dietmar Prätorius – pionerer fra første stund – utvikler MEISER seg raskt til én av Europas ledende leverandører av gitterrister i de tidligere statene i DDR og Øst-Europa.

Siden selskapet har opphav i Saarland, har MEISER helt fra starten et sterkt bånd til og mange kontakter hos sine franske naboer.

I 1994 etablerer MEISER et eget datterselskap i Frankrike, og de samler salgsaktivitetene sine på det franske markedet under navnet MEISER Caillebotis SARL i Alsace.

Etter megling av Frans Louwers, en gammel venn av Edmund Meiser, blir det knyttet kontakt med nederlenderen Ruud Enzlin. I 1994 etableres partnerselskapet RST MEISER Nederland B.V. med hovedkontor i Rotterdam, og etter bare noen måneder er handelsaktiviteten i full sving.

1995

Selskapet Altenberg Gitterrostwerke GmbH i Essen har siden 1970-tallet vært kjent som en viktig leverandør av gitterrister i Europa, og den daværende eieren var det belgiske råvarekonglomeratet Union Minière Group.

Når selskapet legges ut for salg på midten av 1990-tallet, er det av strategiske grunner svært interessant for MEISER. Selv om overtakelsen krever stor innsats av Edmund Meiser, lykkes MEISER i 1995 med å kjøpe alle aksjene i Altenberg, som har nesten 250 ansatte i Essen.

MEISER etablerer seg endelig som én av de ledende leverandørene av gitterrister i Europa. Altenberg eier salgsselskaper i Frankrike (Elfor S.A.) og Storbritannia (Altenberg UK), i tillegg til at de har en andel på 50 % i galvaniseringsanlegget Essen-Vogelheim, som dermed blir en del av MEISER.

1996

MEISER Ferroste Kft. i Ungarn investerer i den moderne produksjonsteknologien til MEISER fra Tyskland, og de bygger den første store produksjonshallen for industriproduksjon av gitterrister på et område på 2000 m².

².

1996 Innvielse i Ungarn
Klikk for å forstørre
1997–1999: Ekspansjon i Europa

1997

Ulrich og Wolfgang Meiser grunnlegger uwM, noe som representerer den neste store investeringen for MEISER i Vogtland. Moderne produksjonshaller settes opp på ytterligere 30 000 m². Separate skjæringsanlegg blir også satt opp på samme måte som morselskapet i Limbach. I tillegg blir produktutvalget i Vogtland utvidet til å inkludere vingårdsgjerder i stål.

1998

Sommeren 1998 kjøper MEISER den nedleggingstruede stripemalingsdelen fra konkursboet til Saar Steel Group.

Denne delen av selskapet har vært en viktig kunde for segmentet med bearbeidet stål i Schmelz-Limbach i noen år, så de innser at dette gir muligheten for å opprettholde dette salgsmarkedet samtidig som de integrerer stripemalingsproduktene i utvalget til MEISER.

Anlegget i St. Ingbert må imidlertid moderniseres, og denne prosessen blir iverksatt umiddelbart.

1999

Siden selskapet utvikler seg i svært positiv retning, blir det besluttet at moderanlegget i Schmelz-Limbach skal doble den eksisterende produksjonskapasiteten for gitterrister.

Ekspansjonen skjer ved kjøp av det tidligere Gimmler-anlegget, som i en periode har stått utbrukt like i nærheten av det eksisterende området.

På dette området, som er på 60 000 m², blir det satt opp en ny og avansert produksjonshall og et vakkert, arkitekttegnet administrasjonsbygg. Med et investeringsvolum på 40 millioner tyske mark viser MEISER tydelig hvilke intensjoner de har like før millenniumsskiftet.

Samtidig blir det gjort enda en betydelig investering ved MEISER i Vogtland. Under navnet uwM Stanztechnik setter de opp et nytt og effektivt produksjonsanlegg for gitterrister på det som er igjen av det uutnyttede industriområdet ved Johannisberg. Det blir også satt opp et nytt og arkitektonisk spennende bygg hvor administrasjonen sentraliseres. Med en investeringspakke på 50 millioner tyske mark overføres all produksjonskapasitet fra Altenberg Gitterristwerke fra Essen til Sachsen-regionen av Vogtland.

I fremtiden kommer MEISER hovedsakelig til å forsyne det europeiske gitterristmarkedet fra de to store tyske produksjonsanleggene i Saarland og Sachsen.

MEISER Fameco S.A. i Ouffet i Belgia blir modernisert og utvider produksjonen av gitterrister til et område på til sammen rundt 8000 m².

MEISER blir 50 % deleier i galvaniseringsanlegget i Plauen, som blir overtatt og deretter drevet i samarbeid med varemerket Voigt & Schweitzer i Thyssen.

1999 Kontor i Oelsnitz
Klikk for å forstørre
1999 Luftfoto over Limbach
Klikk for å forstørre
1999 Luftfoto over Oelsnitz
Klikk for å forstørre
2000–2002: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2000

Multi M Group fra Kairo er en fremgangsrik familiebedrift innen strekkmetall, stålmøbler og bil. I jakten på nye produkter, avansert produksjonsteknologi og den rette partneren for å utvide kommersielle aktiviteter blir selskapet oppmerksom på MEISER på en varemesse.

MEISER har også lenge hatt ønske om å utvide virksomheten til Afrika. Selskapene ser de strategiske fordelene for begge sider og blir raskt enige om å etablere et fellesforetak med navnet MULTI MEISER Egypt. Etter en byggeperiode på bare 6 måneder har de nok hallplass til at den avanserte produksjonsteknologien til MEISER kan settes i drift.

2000 Edmund og Ursula Meiser i Kairo
Klikk for å forstørre

2001

I Romania etablerer MEISER Ferroste Kft. salgskontoret til MEISER România med hovedkontor i Oradea. I juni etableres salgskontoret til MEISER Polska i Raciborcz.

2002

En svært omfattende renovering av stripemalingsavdelingen til MEISER blir fullført ved St. Ingbert i Saarland. Den nye galvaniseringslinjen er klar til å settes i drift. MEISER har nå det mest oppdaterte og effektive anlegget for stripemaling i hele Europa. Den omtrent 100 meter lange og helautomatiske galvaniseringslinjen oppfyller de høyeste kvalitetskravene og er i samsvar med alle gjeldende miljøstandarder. Dette, i tillegg til gitterristaktiviteten gjør at St. Ingbert blir det viktigste produksjonsstedet til MEISER.

2003–2005: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2003

MEISER overtar bedriften Krieg & Zivy, en fransk produsent av profilplank i metall, og åpner dermed for et helt nytt forretningssegment. Produksjonen av disse produktene overføres til Oelsnitz i Vogtland og suppleres med ny produksjonsteknologi fra MEISER.

2003 Oelsnitz
Klikk for å forstørre

2004

Bedriften PMI Gitterroste AG ble grunnlagt i 1987 av Alexander Imhof og har i løpet av årene utviklet seg til en ledende forhandler av gitterrister i Sveits.

MEISER har operert i Sveits gjennom sitt eget datterselskap siden 2000. Konkurrentene blir partnere, og ved å slå sammen de to selskapene med navnet PMI MEISER Gitterroste AG, etablerer de den ledende forhandleren av gitterrister i Sveits.

2005

Når MEISER inngår en stor kontrakt med Dubai internasjonale lufthavn, blir de oppmerksomme på Midtøsten som et fremtidig marked.

Flere vellykkede operasjoner i området fører til at selskapet etablerer et salgskontor under ledelse av Robert Vièl. Han er fra første dag en viktig grunn til at MEISER får godt fotfeste i Gulfregionen.

2006–2007: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2006

Lionweld Kennedy Middle East fra Dubai er et datterselskap til DUTCO Group, en velkjent familiebedrift med over 10 000 ansatte i Gulfregionen. Bedriften er også en ledende leverandør av gitterrister i Midtøsten. Den raske salgssuksessen til MEIER og markedsandelene til Lionweld Kennedy får begge sider til å vurdere en felles fremtid.  Etter en enkel runde forhandlinger går MEISER inn i det eksisterende produksjonsselskapet i området.

Under det nye navnet LIONWELD MEISER LLC og med ny eierstruktur, blir det umiddelbart gjort store investeringer. Allerede i slutten av 2006 er kapasiteten til selskapet tredoblet.

LIONWELD MEISER LLC har en høy markedsandal i hele Gulfregionen, og de er den første kontaktpartneren for internasjonalt aktive produsenter fra USA, Tyskland, Japan og Storbritannia, spesielt for store prosjekter innen energi og olje.

MEISER Ferroste Kft., produksjonsstedet i Ungarn, utvider med en ny hall på 2000 m², noe som forsterker selskapets posisjon som en ledende leverandør av gitterrister i Øst-Europa.

MEISER feirer 50-årsjubileum.

2006 Kontraktinngåelse for Lionweld Meiser
Klikk for å forstørre

2007

Sammen med Kartal Group i Ankara etablerer MEISER et fellesforetak som skal produsere gitterrister for det tyrkiske markedet. Første tiltak er å sette opp en enhet som tilpasser størrelsen på gitterrister.

MEISER overtar den franske gitter- og metallplateprodusenten Tolartois, som har produksjonslokaler i Béthune og Villers-la-Montagne.

Alle MEISERs forretningsaktiviteter i Frankrike samles under navnet MEISER Sarl. Sammenlagt utgjør den franske delen av produksjonen til MEISER en betydelig andel. Som det nest viktigste salgsmarkedet etter Tyskland var, og er, Frankrike et viktig marked for MEISER.

2007 Bygging av produksjonshall i Ankara
Klikk for å forstørre
2008–2009: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2008

MEISER overtar gitterristvirksomheten til NTJ, en ledende forhandler av gitterrister i Sverige. Fra januar 2008 opererer de som et eget selskap på det svenske markedet under navnet MEISER Sweden AB.

MEISER går inn som delaksjonær i selskapet V-Kutý, et tilsluttet selskap og forhandler av gitterrister i Tsjekkia. Selskapet driver virksomheten videre som et fellesforetak med navnet Kutý MEISER som tilpasser størrelsen på gitterrister. Fra Ostrava er det nå mulig å organisere leveranser på kort varsel for kunder i Tsjekkia, Slovakia og Polen.

Moderanlegget i Schmelz-Limbach investerer i et nytt forretningssegment – produksjon av rør. Det settes opp et nytt hallkompleks på 4000 m². I tillegg blir det installert siste nytt innen maskinteknologi. Målgruppen er hovedsakelig produsenter av stillaser.

Prosjektet "MEISER in Limbach 2011" iverksettes med kjøpet av et nesten 100 000 m² stort område som skal huse en omfattende ekspansjon av virksomheten.

Sommeren 2008 dør Wilfried Geib uventet i alt for ung alder, Edmund Meisers nevø og fortrolige venn over mange år. Som anleggsleder for moderanlegget i Limbach og ansvarlig teknisk utvikler for MEISER har han betydd mye for fremgangen til selskapet i flere tiår. Han etterlater seg et tomrom som ingen kan fylle – verken profesjonelt eller personlig.

2009

Sammen med det fremgangsrike marokkanske handelsselskapet EGL i Casablanca etablerer MEISER et fellesforetak som tilpasser størrelsen på gitterrister for det regionale markedet.

MEISER overtar Drumetall, en østerriksk produsent av gitterrister og en ledende aktør på det regionale markedet. Alle de kommersielle aktivitetene til MEISER i Østerrike samles under Österreich GmbH. Østerrike blir dermed det tredje viktigste salgsmarkedet for MEISER.

Lionweld MEISER, produksjonsenheten i Dubai, og Hady MEISER Egypt gjennomgår en betydelig ekspansjon av virksomheten. MEISER styrker dermed den ledende posisjonen som leverandør av gitterrister i Midtøsten og Det nære østen.

Vår gode venn og respekterte kompanjong, Jean van Neyghem, administrerende direktør for MEISER Fameco i Belgia i nesten 20 år, dør uventet. Fremveksten og fremgangen for selskapet vårt i Belgia var takket være hans innsats. Vi vil huske ham med takknemlighet og respekt i lang tid.

2010: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2010

Salgskontoret MEISER Algerie SARL blir etablert i Algerie.

På vårparten starter grunnarbeidet for prosjektet "MEISER in Limbach 2011". Innen sommeren 2011 skal det stå ferdig et avansert galvaniseringsanlegg i et hallområde som måler 24 000 m². Med et investeringsvolum på 40 millioner euro er dette tiltaket den største enkeltinvesteringen i MEISERs historie.

For at den planlagte ekspansjonen skal kunne ferdigstilles, må hovedveisambandet L145 flyttes. Dette medfører fjerning av jordmasser på omtrent 350 000 m³ (20 000 lastebillass).

I mai 2010 er kapasiteten til røravdelingen ved moderanlegget i Limbach allerede doblet. I tillegg til å investere i en ytterligere produksjonslinje har de også satt opp flere haller. Samtidig blir administrasjonsbygget utvidet med et tilbygg.

Bedriften Verzinkerei Plauen GmbH & Co. KG blir et heleid datterselskap av MEISER og fullstendig integrert i organisasjonen til MEISER Vogtland.

MEISER Vogtland forsterker posisjonen som et andre moderanlegg for MEISER med et omfattende investeringsprogram i nye forretningsområder.

2010 Start of construction in Schmelz Limbach
Klikk for å forstørre
2011–2012: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2011

MEISER do Brasil blir grunnlagt i São Paulo i Brasil. Første tiltak er å sette opp en enhet som tilpasser størrelsen på gitterrister for det brasilianske markedet.

Etter et vellykket inntog på det tyrkiske markedet blir Kartal MEISER utvidet til en fullt ut selvstendig produsent av gitterrister for hele den tyrkiske regionen. Denne våren starter produksjonsanlegget virksomheten med avansert teknologi fra MEISER Vogtland, og det blir dermed den åttende og nyeste produksjonsenheten til MEISER.

Bedriften Limbacher Verzinkerei GmbH blir igjen et heleid datterselskap av MEISER og er fullstendig integrert i organisasjonen av moderanlegget i Limbach.

Byggearbeidet for "MEISER in Limbach 2011" er ferdigstilt, og det nye galvaniseringsanlegget med integrert logistikksenter blir satt i drift. Ved moderanlegget i Limbach har MEISER nå to uavhengige galvaniseringsanlegg med en samlet kapasitet på 125 000 tonn i året.

Edmund Meiser feier 80-årsdagen sin sammen med kona Ursula og hele familien – noe som sammenfaller med MEISERs 55-årsjubileum.

2011 Åpning av Europas mest moderne galvaniseringsanlegg
Klikk for å forstørre
2011 Luftfoto over Limbach
Klikk for å forstørre

2012

MEISER ved Schmelz-Limbach får sin egen flåte med lastebiler og tar delvis over transportlogistikken.

MEISER kjøper 50 % av aksjene i stillasprodusenten ALFIX.

2012 Alfix i Schmelz-Limbach
Klikk for å forstørre
2012 Meiser-flåten
Klikk for å forstørre
2013: Den mest moderne gitterproduksjonen i Latin-Amerika settes i drift

2013

I juli blir det nye produksjonsanlegget Marangoni-Meiser i Brasil satt i drift. Det er en moderne produksjonslinje basert på tysk teknologi og ekspertise. Den er helautomatisk, svært produktiv og pålitelig, og den blir drevet av brasilianske kolleger. Nå er det mulig å tilby alt – fra spesialstørrelser til enkle leveranser – fra ett sted i Brasil.

2013 Produksjon i Brasil
Klikk for å forstørre

For å legge til rette for ytterligere ekspansjoner i årene som kommer, kjøper MEISER alle aksjene i det tyrkiske selskapet Kartal Meiser i september 2013. Selskapet har tidligere blitt drevet som et fellesforetak og opererer i Tyrkia under navnet MEISER.

2013 MEISER investerer i Tyrkia
Klikk for å forstørre
2014: Næringsutvikling og internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2014

MEISER tar over styringen av alle forretningsområdene til Profil Alsace SAS, en ledende produsent av gjerder i stål til vingårder og fruktdyrking. Selskapet har hovedkontor i Niederlauterbach i Alsace.

Med overtakelsen av Profil Alsace SAS, Dr. Reisacher GmbH og Pali Systems SARL styrker MEISER posisjonen som totalleverandør innen stålprodukter.

Den 25. november i Lima signeres kontrakter om et fellesforetak mellom MEISER, den veletablerte gitterprodusenten Grating Peru og salgspartneren vår Grupo Cuñado. Grating Meiser Latam er nå et fellesforetak for de opprinnelige eierne sammen med MEISER og Grupo Cuñado. Markedet for det nye fellesforetaket er Sør- og Mellom-Amerika, ikke inkludert Brasil.

Ombyggingen av galvaniseringsanlegget Limbacher Verzinkerei, grunnlagt i 1984, starter våren 2012 med utvidelse av galvaniseringshallen. I tillegg vil en ny monteringshall effektivisere arbeidet og gjøre det mulig å arbeide selv i dårlig vær.

Overgangen til naturgass samt fjerning av forbehandling samt de to galvaniseringsbadene sikrer en svært miljøvennlig drift ved galvaniseringsanlegget. 

Ombyggingen blir fullført i slutten av 2014, og MEISER ser frem til de nye oppgavene og utfordringene som ligger foran dem.

2014 MEISER utvider segmentet for vingårdgjerder
Klikk for å forstørre

Ombyggingen av galvaniseringsanlegget Limbacher Verzinkerei, grunnlagt i 1984, starter våren 2012 med utvidelse av galvaniseringshallen. I tillegg vil en ny monteringshall effektivisere arbeidet og gjøre det mulig å arbeide selv i dårlig vær.

Overgangen til naturgass samt fjerning av forbehandling samt de to galvaniseringsbadene sikrer en svært miljøvennlig drift ved galvaniseringsanlegget. 

Ombyggingen blir fullført i slutten av 2014, og MEISER ser frem til de nye oppgavene og utfordringene som ligger foran dem

2014 Modernisering av Limbacher Verzinkerei
Klikk for å forstørre
2015: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2015

Handelsselskapet NTJ AB har hatt enerett på markedsføring av MEISER-produkter i Norge i over 10 år. Samarbeidet utvikler seg, og det dannes et datterselskap i MEISER, MEISER Norway AB. Kontrakten blir signert den 27. februar 2015 i Stokke.

2016: Jubileumsår

2016

I april tiltrer Robert Vièl og Wolfgang Schell som administrerende direktører for henholdsvis MEISER Holding GmbH og MEISER International GmbH. Wolfgang Schell går dessuten inn i ledelsesgruppen for Gebr. Meiser GmbH i Limbach, og Robert Vièl blir en del av ledelsesgruppen for Meiser Vogtland OHG.

I mai feirer MEISER Schmelz-Limbach 60-årsjubileum i Oelsnitz sammen med MEISER Vogtland, som feirer 25 år.

Fra og med nå er MEISER aktivt til stede med agenturer i Argentina og Sør-Afrika.

2017: Internasjonalisering på tvers av grensene i Europa

2017

MEISER etablerer seg i Kamerun med avdelingskontoret Meiser AC Sarl og starter samtidig virksomhet på New Zealand og Australia via partnerskapet med A.E. TILLEY LTD Manufacturing Engineers.