Kontaktpersoner

Sören Trippner Sören Trippner
Vertrieb Blechprofilroste
soeren.trippner@meiser.de
+49 37421 50-2323
+49 37421 50-5323

MEISER Norway AS,
Post boks 113,
3161 Stokke.

Tlf: +47 33 30 58 30.
post@meiser.no