Korrosjonsmotstand

I tillegg til andre egenskaper kan GRP-gitterrister brukes på ulike områder på grunn av sin høye korrosjonsmotstand. Tabellen nedenfor viser motstanden mot kjemikalier som en ikke-forpliktende veiledning for valg av harpiksmatrise.

Vi vil med glede gi deg personlige råd for ditt spesifikke bruksområde.

Denne informasjonen utgjør ikke noen juridisk bindende påstand og fristiller ikke brukeren fra sin forpliktelse til å gjennomføre egnede analyser og tester. Det er derfor ikke mulig å bruke disse påstandene som et grunnlag for erstatningskrav.

Last ned korrosjonsmotstandsoversikt.

MEISER GRP element resistance table (27.9 KiB)