Miljø og kvalitet

MEISER INVESTERER I FREMTIDEN.

Vi er alle ansvarlige for den fremtidige livskraften til planeten vår, og hvert individ kan gjøre noe for å redusere miljøbelastningen. Det er mange måter å redusere energiforbruket på:
spare vann og elektrisitet, gjøre bevisste valg ved innkjøp, samt redusere avfallsmengdene.
Men som produsent av gitterrister strekker ansvaret vårt seg lenger enn det.

Miljøbegrepet omfatter faktorer som lokalisering, medarbeidernes arbeidsvilkår, produksjonsprosess samt håndtering av utslipp og avfall.

MEISER har innført et energistyringssystem i produksjonsenhetene som et ledd i et ansvarlig miljøarbeid og en investering i fremtiden. En satsing på avansert miljøteknikk som går langt utover det lovene krever og et stillingstagende som er integrert i selskapets miljøpolicy.

Hensikten er å redusere energiforbruket kontinuerlig og øke medarbeidernes bevissthet når det gjelder miljøspørsmål. Som et ledd i dette arbeidet utdeles MEISER Environment Award hvert år til den medarbeideren som har gitt det beste forslaget til energisparingstiltak.

Ta kontakt med MEISER, så forteller vi gjerne om hvordan selskapet arbeider med kvalitet og miljø, eller les med på nettstedet til morselskapet.