News report on NRK

Screenshot www.nrk.no Screenshot www.nrk.no

Verdens største fiskesperre er nå montert i øvre del av Driva. Den store fiskesperra er laget av gitterrister levert av Meiser Norway AS.  

Prosjektet er foreløpig det eneste av sitt slag i Norge og er blitt satt i gang av Miljødirektoratet, som stenger elva og tømmer øvre del for all laks.

Gitterrista skal hindre laksen fra å hoppe opp, som er 100 % sikkert, slik at det ikke vil komme laks og sjø-ørret videre opp i elva.

Parasitten gyro (gyrodactylus salaris) skal nå til livs ved at all laks blir sperret ut av Driva mens sjø-ørreten vil få lov til å gå videre opp i elva.

Go back