Prisgunstig totalløsning slukker brannen på tre sekunder

Som slukningslag for transformatorgroper slukker MEISERs Stephuit FH en brann på bare tre sekunder. Stadig flere nordiske aktører på energimarkedet velger å erstatte f.eks. slukkestein med Stephuit FH, for å sikre miljøet og arbeidsmiljøet.

Stephuit FH er det eneste slukningslagalternativet som er testet av SP, Sveriges tekniske forskningsinstitutt, og som beviselig slukker en brann på tre sekunder.

Øker sikkerheten med kostnadseffektiv innsats
Gjennom samarbeidspartneren Qlean Scandinavia AB tilbyr MEISER en kostnadseffektiv totalløsning der resultatet blir en brannhemmende og sklisikker overflate som gir lett tilgjengelig kontroll og vedlikehold av transformatorgropen. Norske smedbedrifter, serviceselskaper og netteiere velger Stephuit FH, som er måltilpasset og som har et klikksystem som øker sikkerheten ytterligere.

– Det er en stor styrke for oss å være både på det norske og svenske markedet sammen med MEISER. Vår felles løsning er både bærekraftig på lang sikt og et svært godt økonomisk alternativ i et marked der mange vil vente med nyinvesteringer, sier Petra Hammarstedt, adm. dir. for Qlean Scandinavia AB.

Skreddersydd helhetsgrep løser problemene
Med skreddersydde løsninger for hver kunde tar Qlean Scandinavia et helhetsgrep om reparasjoner av transformatorgroper, inkludert kjemikaliefri sanering og montering av Stephuit FH.

– Gjennom det tette samarbeidet med MEISER skiller vi oss ut fra andre leverandører av flammerister. Vi er et tjenesteselskap med problemløsing som spesialitet, og sammen tar vi på oss omfattende prosjekter som andre kollegaer i bransjen kan ha vanskelig for å håndtere, sier Petra Hammarstedt.

Økonomisk løsning med sterk konstruksjon
For mange er økonomien et sterkt argument for å velge Stephuit FH kombinert med Qlean Scandinavias totalløsning, i stedet for å bygge nytt. Gjennom sanering, renovering og montering av flammerister blir gamle transformatorgroper som nye. Levetiden på gropen forlenges og kvaliteten økes, noe som gir store miljøgevinster.

Måltilpasningen er en stor styrke i konstruksjonen.
– Hver grop får en unik sammensetning av flammerister, noe som gir høyere bæreevne og brannsikkerhet. Arbeidsmiljøet blir mer stabilt, og samlet utgjør det en stor forskjell sammenlignet med produkter som kjøpes som metervare, sier Petra Hammarstedt.

Verdifulle resultater taler for seg selv
Løsningen har eksistert på det svenske markedet i ti år, og i takt med at energiprisene har gått ned, har etterspørselen etter Stephuit FH og renoveringsinnsatser gått opp. Qlean Scandinavia har rammeavtaler med mange store aktører innen kraftindustrien og forvalter tilliten godt i en bransje som er omgitt av hemmelighold.

Så langt i år har MEISER Norway økt omsetningen med nesten 50 prosent sammenlignet med fjoråret. At så mange kunder har valgt Stephuit FH, er en betydelig årsak til økningen.

– Vi er stolte over prosjektene, som ofte utgjør beskyttelsesobjekter, som igjen gjør at vi sjelden kan snakke om dem selv. Vi blir derimot ofte kontaktet av bedrifter som har hørt hvor bra resultatet blir, og som selv ønsker å ivareta og ruste opp eksisterende konstruksjoner i stedet for å bygge nytt. Det er den beste attesten vi kan få, sier Petra Hammarstedt.

Ta kontakt med MEISER for å diskutere din løsning.
Les mer om Stephuit FH.
Les mer om Qlean Scandinavia AB.

Go back