Sikkerhet

Ulykkesforebyggende arbeid og HMS på arbeidsplassen blir stadig viktigere for bedrifter og institusjoner. De ulykkesforebyggende reglene som er utgitt av yrkesorganisasjoner og den tyske lovfestede ulykkesforsikringen (DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung), er bindende juridiske forordninger, som betyr at det kan få alvorlige konsekvenser for bedrifter som ikke følger dem. Arbeidsulykker som kunne ha vært unngått, fører ofte til betydelige kostnader. Et seriøst engasjement fra bedriftens side for sikre arbeidsforhold, påvirker både oppfatningen av bedriften og gjør at kundene kan trekke egne konklusjoner om kvaliteten på produktene og tjenestene. Uansett rettslige følger, kostnader og skader på bedriftens omdømme, er det alltid noe vi må huske på: Det er de ansatte vi må takke for vår suksess – og det er mennesker vi må ta vare på.

Alt dette er gode grunner til at MEISER skal ta saken på største alvor. Vi har utarbeidet et produktsortiment som hjelper deg å forebygge ulykker og utføre arbeidet på en sikker måte.

Produktene er samlet i katalogen ”Health and Safety at Work”, slik at du raskt kan se hvor det er mulig og obligatorisk å gjøre forbedringer.

Be din kontaktperson i MEISER om råd, og gjør en analyse sammen med oss for å finne ut hvordan du kan utforme dine arbeidsflater slik at de blir enda sikrere. Du finner detaljert informasjon i MEISERs brosjyre om HMS i arbeidet.

Sklisikring – typer av serratering

Spiss serratering SR 1

Den spisse serrateringen brukes utelukkende for pressveisrister. Bærestålet får spesielt skarpe tenner ved at man setter halvmåneformede fordypninger ved siden av hverandre. Det øker sklisikringsegenskapene betraktelig. Med denne profilen kan man få sklisikkerhetsklasse R12 med bestemte maskevidder.

Serratert sklisikring SR 2

Serratert sklisikring er bare mulig med pressrister, og karakteriseres av den sagtannede stansingen på bærestålet og/eller tverrstålet. Med denne typen sklisikring er den maksimale sklisikkerhetsklassen R12. Denne sklisikringsprofilen legger grunnlaget for andre spesialformer i tråd med utenlandske standarder (f.eks. DSB, Danske Statsbaner). Ta kontakt ved behov.

Superserratert sklisikring SR 3

Superserratert sklisikring er bare mulig med pressrister og karakteriseres av svært gode sklisikringsegenskaper. Bærestålet og tverrstålet er perforert for å gi spesielt skarpe kanter. Med denne formen kan man oppnå den høyeste sklisikkerhetsklassen R13. Denne typen serratering brukes først og fremst innen næringsmiddelbransjen og på flater med mye tilsmussing eller regelmessig kontakt med væsker.

Standardserratert sklisikring SR 4

Standardserratert sklisikring karakteriseres av den halvsirkelformede stansingen på bærestålet og/eller tverrstålet, med netting mellom tennene. Det betyr at man kan oppnå en sklisikkerhetsklasse på opptil R12 for pressrister (stansing på bærestålet og tverrstålet) og opptil R11 for pressveisrister (stansing kun mulig på bærestålet). Denne versjonen brukes som standard gitterrist utendørs i områder med regelmessig trafikk.

Sklisikringssertifikat

Oversikt over sklisikringssertifikat

Pressrister, DIN 51130

Maskevidde

Bærestål (mm)

Egenskaper

Type skli-sikrings-serra-tering

Evaluerings-Gruppe

Materiale

Overflate

Bærestål

Tverrstål

33,3 x 33,3 40/3 plan, halvsirkel-formet stansing plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R12 AlMg1 eloksert
33,3 x 11,1 30/3 jevn jevn - R10 high-grade  steel beiset
33,3 x 33,3 30/3 plan, halvsirkel-formet stansing plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R12 high-grade  steel beiset
33,3 x 11,1 30/3 jevn jevn - R10 S235 galvanisert
33,3 x 11,1 30/3 jevn plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R11 S235 galvanisert
33,3 x 11,1 30/3 jevn skarp, halvsirkelf-ormet stansing SR3 R13 S235 galvanisert
33,3 x 16,65 50/5 jevn serratert SR2 R12 S235 galvanisert
33,3 x 22,2 30/3 skarp, halvsirkel-formet stansing skarp, halvsirkel-formet stansing SR3 R13 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/3 jevn jevn - R10 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/3 jevn serratert SR2 R12 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/3 jevn plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R11 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/2 plan, halvsirkel-formet stansing plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R12 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/3 plan, halvsirkel-formet stansing plan, halvsirkel-formet stansing SR4 R12 S235 galvanisert
33,3 x 33,3 30/3 skarp, halvsirkel-formet stansing skarp, halvsirkel-formet stansing SR3 R13 S235 galvanisert
42 x 16 60/5 jevn jevn - R10 S235 galvanisert
44,4 x 16,65 45/2 jevn jevn - R10 S235 galvanisert
33,3 x 16,65 35/5 jevn jevn - R10 S235 galvanisert

 

Fullpressrister

Maskevidde

Bærestål  (mm)

Egenskaper

Type skli-sikrings-serra-tering

Evaluerings-Gruppe

Materiale

Overflate

Bærestål

Tverrstål

33,3 x 33,3 36/1,9 plan, halvsirkel-formet stansing jevn SR4 R11 S235 galvanisert

 

Pressveisrister, DIN 51130

Maskevidde

Bærestål  (mm)

Egenskaper

Type skli-sikrings-serra-tering

Evaluerings-Gruppe

Materiale

Overflate

Bærestål

Tverrstål

34,3 x 38,1 30/3 butt, halvsirkel-formet stansing jevn SR4 R12 VA beiset
34,3 x 24,3 30/3 butt, halvsirkel-formet stansing vridd SR4 R11 S235 galvanisert
34,3 x 38,1 30/3 jevn vridd - R10 S235 galvanisert
34,3 x 38,1 30/3 skarp, halvsirkel-formet stansing vridd + uttak sveiset SR11 R12 S235 galvanisert
34,3 x 38,1 30/3 butt, halvsirkel-formet stansing vridd SR4 R11 S235 galvanisert
34,3 x 50,8 30/3 butt, halvsirkel-formet stansing vridd SR4 R11 S235 galvanisert

 

Offshorerister

Maskevidde

Bærestål (mm)

Egenskaper

Type skli-sikrings-serra-tering

Evaluerings-Gruppe

Materiale

Overflate

Bærestål

Tverrstål

38,1 x 101,6 30/3 butt, halvsirkel-formet stansing vridd SR6 R11 S235 galvanisert

 

Det skal være serratert sklisikring på bærestolpe, tverrstang, kant rundt. Andre størrelser er mulig basert på det ovennevnte. Av produksjonsårsaker kan vi ikke levere alle typer sklisikringer for alle maskevidder eller bærestolper.

Vi gir deg gjerne mer informasjon!

Sklisikringsegenskaper

De siste årene har det vært stadig større fokus på sklisikring av gangbare flater. På alle steder der det brukes oljer, fett og emulsjoner, er det økt sklifare.

Utendørs spiller været en viktig rolle. Regn og snø kan raskt gjøre mange flater svært glatte. MEISER tilbyr en løsning på problemet og garanterer sikkert grep med MEISERs sklisikringsrist som reduserer sklifaren betraktelig. Avhengig av regelverk eller personlige sikkerhetsbehov kan MEISER levere gitterrister med en klassifisering fra R9 til R13.

R-nummeret som kreves for ulike bruksområder, angis av ”Professional Association Rule for Safety and Health at Work (BGR181)”. En analyse av glidemotstanden utføres av en uavhengig testinstitusjon med tydelig definert testutstyr.

Klassifisering

Grad R-Klasse
fra 3° til 10° R9
fra 10° til 19° R10
fra 19° til 27° R11
fra 27° til 35° R12
mer enn  35° R13