Sklisikringsegenskaper

Oversikt over sklisikringssertifiseringer

SERTIFISERING GITTERRISTTYPE OVERFLATE STOLPE[NBSP][MM] GITTERAVSTAND[NBSP][MM]
R10 støpt type jevn overflate (GS) 5/7 38 x 38
40 x 40
R10 støpt type jevn overflate (GS) 5/7 20 x 20
R10 støpt type for høy belastning jevn overflate (GS) 9/11 38 x 38
R10 støpt sikkerhetsgulv overflate dråpemønster (STS) - lukket
R11 støpt sikkerhetsgulv overflate dråpekvintett (STQ) - lukket
R11 støpt type konkav (K) 5/7 13 x 13
R11 støpt type konkav (K) 5/7 20 x 20
R13 støpt type quarzbelagt (QB) 5/7 13 x 13
R13 støpt type konkav (K) 6/8 25 x 25
R13 støpt types quarzbelagt (QB) 5/7 38 x 38
40 x 40
R13 støpt types korundbelagt (KB) 5/7 38 x 38
40 x 40
R13 støpt types konkav (K) 5/7
6/8
38 x 38
40 x 40
R13 støpt types quarzbelagt (QB) 5/7 20 x 20
R13 støpt types korundbelagt (KB) 5/7 20 x 20
R 13 støpt type for høy belastning korundbelagt (KB) 9/11 38 x 38
R13 støpt types konkav (K) 6/8 50 x 50
R13 støpt types korundbelagt (KB) 6 /8 50 x 50
R13 støpt sikkerhetsgulv quarzbelagt (QB) - lukket
R13 støpt sikkerhetsgulv korundbelagt (KB) - lukket
R13 Profilrost korundbelagt (KB) 15 (I-stolpe) 38 x 152

 

Testutstyr

Som testutstyr (se figur) brukes en flat, vridningsmotstandig plate på 600 ganger 2000 mm og med helningsvinkel som kan justeres fra 0 til 45° i lengderetning.

Løftehastighetene på hevemotoren produserer en vinkelhastighet på maksimum 1° per sekund, slik at det kreves minst 45 sekunder til å komme opp til den største vinkelen på 45°

Hevebevegelsen kan styres av testpersonalet enten kontinuerlig eller i trinn på 0,5°. En vinkelmålingsenhet som er koblet til testutstyret, viser helningsvinkelen på platen i forhold til horisontal med en nøyaktighet på 0,5° ± 0,2°.

Plattformene monteres til langsidene av testutstyret av hensyn til testpersonalets sikkerhet. [Utdrag fra BGR 181 og GUV-R 181]